NYHET7 mars 2017

Västmanland företagsamhetens U-län

Idag presenterar Svenskt Näringsliv årets företagsamhetsmätning. Rapporten visar att trots att Företagsamheten i länet ökar för andra året i rad och uppgår nu till 9,6 procent av befolkningen i Västmanlands län är Västmanlands företagsamhet lägst i landet! Oroväckande är också att nyföretagsamheten nu vänder nedåt, efter fjolårets ökning.

Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanlands län
Foto: STEFAN TELL

I årets undersökning presenteras även statistik över andelen tillväxtföretagare, det vill säga personer som har gått från att ha varit nyföretagsamma för fem år sedan till att idag ha minst fem anställda.

-Andelen tillväxtföretagare i Västmanlands län är högre än Sverigesnittet, men med en svag nyföretagsamhet kan vi inte räkna med att det ska bidra till någon större jobbtillväxt, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanlands län.

Andelen företagsamma människor ökar och uppgår nu till 9,6 procent i Västmanlands län. Företagsamheten har vuxit två år i rad, men länet har fortfarande svagast företagsamhet i Sverige. Även bland länets unga ökar företagsamheten något, men bland länets kvinnor är företagsamheten oförändrad jämfört med fjolårets mätning. Även bland kvinnor och bland de unga har Västmanlands län lägst företagsamhet i Sverige.

Det finns emellertid stora skillnader då vi jämför länets kommuner. Liksom ifjol är företagsamheten högst i Sala, 13,7 procent. Sala har dessutom länets högsta företagsamhet bland kvinnor och bland de unga. Länets lägsta företagsamhet finner vi i år i Surahammar, 6,9 procent. Enbart två svenska kommuner har en lägre andel företagsam befolkning än Surahammar. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya undersökning Företagsamheten Västmanlands län 2017.

Nyföretagsamheten minskar återigen

Länets nyföretagsamhet minskar i år, efter fjolårets stigande andel, såväl totalt som bland kvinnor och den yngre delen av befolkningen. Enligt årets mätning har 8,8 personer per 1 000 invånare blivit företagsamma under det senaste året. Nyföretagsamheten är därmed klart lägre än Sverigesnittet och bland länets kvinnor är nyföretagsamheten nu fjärde lägst i Sverige.

Västmanland är verkligen ett företagsamhetens U-län kommenterar Kristin Lahed. Trots tidigare varningssignaler från Svenskt Näringsliv, verkar inte politiken ta detta på riktigt på allvar. I kombination med att flera av våra kommuner också, enligt företagen, har ett dåligt företagsklimat är situationen extra allvarlig. Företagen i Västmanland bidrar med nästan 13 miljarder kronor till välfärden och sysselsätter över 80 000 människor. En investering för förbättrad företagsklimat är således en investering för förbättrad välfärd.

Nyföretagsamheten växer starkt i Skinnskatteberg, som nu har länets högsta nyföretagsamhet. Lägst andel nyföretagsamma invånare finner vi i årets mätning i Surahammar, vars nyföretagsamhet är mindre än hälften så hög som i Skinnskatteberg.

-En sjunkande nyföretagsamhet är ofta en tidig signal om en framtida minskning i företagsamheten, vilket inte bådar gott för Västmanland. Våra politiker bör nu agera proaktivt genom att snabbt förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag, säger Kristin Lahed.

Mer än dubbelt så många äldre som unga företagsledare

I årets undersökning har vi dessutom undersökt andelen tillväxtföretagare samt andelen äldre och unga VD:ar i Sveriges län. Tillväxtföretagare definieras som personer som var nyföretagsamma för fem år sedan och som idag driver publika aktiebolag med minst fem anställda. Äldre och unga VD:ar definieras som personer som driver ett publikt aktiebolag med minst en anställd och som är födda 1940-1949 (äldre) respektive 1985 eller senare (unga).

Drygt nio procent av Västmanlands läns nyföretagsamma är tillväxtföretagare fem år senare, vilket är fjärde högst bland Sveriges län. Västerås har länets högsta andel tillväxtföretagare (drygt elva procent) och Skinnskatteberg helt saknar tillväxtföretagare enligt den definition vi utgår från.

I Västmanlands län går det 2,1 äldre VD:ar per varje ung VD, vilket kan jämföras med ett Sverigesnitt på 1,8. Fyra av länets tio kommuner saknar helt unga företagsledare, vilket får betraktas som en allvarlig utmaning för den framtida tillväxten i länets företagsamhet.

-För varje VD född 1985 eller senare har vi drygt två VD:ar födda på 1940-talet. Det kan bli svårt att finna unga förmågor som vill och kan ta över de många företag som fortfarande drivs av företagsledare i pensionsåldern, fortsätter Kristin Lahed. Frågan är vem som ska ta vid?

Om undersökningen:

Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor.

Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Utifrån inhämtad data kan vi även följa nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som har blivit företagsamma under det senaste året.

De data som har använts till den här rapporten inhämtades under januari 2017 och avser företagsamheten för år 2016. På www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastmanland/ finner ni fler kommentarer och artiklar och på www.foretagsklimat.se finns för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist