LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 september 2020

Brottsligheten får inte bromsa återstarten av Sverige

Det bubblar av frustration. Brottslighet och otrygghet har seglat upp som några av de viktigaste frågorna och kostar drygt 100 miljarder per år för svenska företag. När entreprenörer först tvingas betala skatt till rättsväsendet och sedan ändå finansiera egna säkerhetsinsatser, då minskar också incitamenten att driva företag. Vi får aldrig låta brottsligheten försvåra återstarten av Sverige.

Strax innan sommaren släppte Svenskt Näringsliv en undersökning med över 5500 svarande företag i Västra Götaland. Bilden som företagen målar upp är dyster, men tyvärr inte särskilt förvånande. Resultatet visar att problematik med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i länet. Mer än var fjärde företag uppger nu att deras verksamhet påverkas i hög utsträckning. Problemet är inte längre isolerat till någon enstaka bransch – utan påverkar nu nästintill alla företag i olika utsträckning.

Uppmärksammade exempel på brott mot företag finns det gott om. I flera av våra förorter kan det handla om skadegörelse, grova stölder och försäkringsbolag som knappt vågar teckna avtal med entreprenörer i utsatta områden. En ond spiral där entreprenörer lämnar områden och butiker, restauranger och service stänger vilket gör att otryggheten kan breda ut sig ytterligare.
På landsbygden vittnar företagen om stölder, inbrott och bedrägerier. Men inte minst om en stor upplevd otrygghet som måste tas på allvar. En bubblande frustration över låg polisnärvaro och att det inte längre lönar sig att anmäla brott – då det ändå inte leder någonstans. I våra städer där otrygghet och brottslighet får fäste försämras företagsklimatet och investeringsviljan. För vem vill driva företag på en plats som upplevs som otrygg? Den utvecklingen måste brytas innan den får förödande konsekvenser.

Trygghetsfrågorna har kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige.

Det viktigaste staten faktiskt kan göra är att garantera tryggheten, säkerheten och upprätthålla näringsfriheten för dem som levererar varor och tjänster och skapar resurserna till vår gemensamma välfärd. Många företagare sliter dag och natt, offrar semester och anställningstrygghet för att man älskar att driva företag. Genom hårt arbete och slit betalar man in alla de skattemedel som politiker fördelar för att vårt samhälle ska stå sig starkt.

Trots det uppskattas näringslivets totala kostnader kopplat till brottslighet i slutändan landa på hela 100 miljarder kronor per år, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. När man först tvingas betala skatt till rättsväsendet och sedan ändå finansiera säkerhetsinsatser för sitt företag, då minskar också incitamenten att driva företag i förlängningen. Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?

Vid sidan av nödvändiga reformer för ökad tillväxt och en återstart av näringslivet efter coronakrisen – så måste trygghetsfrågan vara ett område som kommunerna, polisen och företagen tillsammans sätter ett ökat fokus på. Vi får aldrig låta brottsligheten försvåra återstarten av Sverige.

Marknadsekonomins grundläggande fundament, att utbud möter efterfrågan under fri konkurrens, riskerar annars att sättas ur spel när otryggheten tar över. Entreprenörer kan i förlängningen få svårt att etablera sig i områden, städer eller på landsbygden trots att det finns en efterfrågan på deras varor och tjänster. Vilket kommer leda till färre jobb och möjligheter där de nu kanske behövs som allra mest.

En av Sveriges främsta konkurrensfördelar är att vi är ett land med hög tillit till både varandra och rättsväsendet. Det måste vi fortsätta att vara. Näringsfrihet handlar i grunden om att det inte ska finnas några begränsningar för medborgare att starta företag. Trygghetsfrågorna får inte bli en sådan begränsning, varken för enskilda företag eller framtida företagare. Näringsfriheten är väl värd att försvara.

Svenskt Näringsliv
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist