Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

NYHET Publicerad

SKOLA & NÄRINGSLIV Simon Sjögren har arbetat med Skolfrågor på Svenskt Näringsliv i snart tre år. Rollen som skolnätverksansvarig har nyligen omarbetats och han arbetar nu heltid med att föra skolor och näringsliv närmare varandra i alla Västra Götalands, Värmlands, Hallands och Jönköpings läns kommuner.

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Tjänsten som skolnätverksansvarig går framförallt ut på att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt att informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.

För några år sedan tillsattes tjänsten som skolnätverksansvarig av studentmedarbetare på halvtid. Att man nu växlat upp och tillsätter en heltidstjänst är för att man därigenom hoppas få till ett mer kvalitativt och fördjupat samarbete i alla kommuner.

— Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet.

— Det vi då vill göra är att hjälpa skola och näringsliv att komma närmare varandra. För det gemensamma mål vi ändå har, oavsett om du är från skolan eller näringslivet, är att dagens ungdomar ska få en bra start på ett långt och givande arbetsliv, säger Simon Sjögren.

Till sin hjälp i arbetet ute i kommunerna har han bland annat skolmaterial från Eduna – gratis material till skolan som genom att öka förståelsen för näringslivet ska hjälpa till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

— Skolmaterialet knyter an till alltifrån svenskämnet i grundskolans årskurs 1 till entreprenörskap i gymnasiet. Syftet är ett att lyfta in näringsliv och arbetsliv i undervisningen, särskilt som materialet alltid har en koppling till skolans läroplaner.

Svenskt Näringsliv har också genom sin årliga enkätundersökning under många år undersökt attityder från de lokala skolorna gentemot näringslivet. Till i år ändrades dock formuleringen av frågan för att istället undersöka faktiska kontakter mellan skola och näringsliv i den aktuella kommunen.

— Det frågan belyser bättre nu är just det här praktiska, att skola och näringsliv faktiskt har kontakt. Det är också det som är den stora ”hemligheten” i de kommuner som jag upplever lyckas bra i dessa frågor. Att skolan, kommunen och näringslivet tillsammans sätter sig ned och tillsammans hittar former för bra och långsiktig samverkan.

— Förhoppningsvis kan också omformuleringen av frågan bidra till att fler ser skolans viktiga roll för ett bra företagsklimat i kommunen och kommunens framtida välmående. Det är inte en sidofråga utan en central fråga, poängterar Simon.

Vilka är då Simons bästa tips för hur en skola ska kunna arbeta bättre tillsammans med näringslivet?

— För det första, uppfinn inte hjulet själva. Hämta inspiration från hur andra gjort i grannkommunerna, runt om i regionen och från vårt skolmaterial via Eduna. Kontakta sedan era lokala företagare tidigt i processen för att se hur det kan passa in i just ert arbete och er kontext. Det är viktigt att man krokar arm från början, säger Simon.

En kommun som Simon lyfter som ett gott exempel är Partille.

— Partille och Partille Gymnasium är ett positivt exempel på en skola som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv och I höstas fick skolan Göteborgsregionens (GR) pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

— Ibland hör vi om kultur som ”sitter i väggarna”, vilken gör att det kan vara svårt att nå fram till varandra och samverka. En framgångsfaktor är när skolor och kommuner uppmuntrar synen på företagande som betydande för välståndet – och att samverkan i sin tur kan bidra till lösningar på gemensamma utmaningar. På så sätt kan en snäv kultur så ersättas med en mer öppen attityd.

Dagens unga är lösningen på framtidens kompetensförsörjning, dels som medarbetare dels som morgondagens entreprenörer. Samverkan mellan skolan och det omkringliggande samhället kommer bara bli viktigare. Här är en nära och naturlig relation med de lokala företagen avgörande då de representerar näringslivet som det ser ut på plats och tillsammans med skolan kan de inspirera och motivera eleverna. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta för att ge elever, men också lärare, förståelse för verkligheten inom arbetslivet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.