LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 maj 2020

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

Drygt 60 procent av företagen i Västra Götaland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Samtidigt räknar 45 procent med att tappa ytterligare under det kommande halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel för Västra Götaland.

Antalet anställda har minskat i 37 procent av företagen, jämfört med för sex månader sedan, och drygt 38 procent tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader.

— Vi ser dramatiska effekter här och nu – och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen. Inget enskilt kvartal under finanskrisen uppvisade en så negativ utveckling, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Läget är minst lika illa vad gäller investeringar. Nästan 49 procent av företagen i Västra Götaland har minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan och 45 procent räknar också med fallande investeringar för kommande halvår.

— Att en majoritet av de västsvenska företagen kommer dra ner på investeringstakten ytterligare de kommande sex månaderna stärker bilden av den osäkerhet som finns kring hur långvarig krisen blir. Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva – här och nu. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden, säger Rudolf Antoni.

Även om läget är som värst inom handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen nu har spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är också skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet. Exempelvis har en majoritet av företagen inom både industri och tjänster i Västra Götaland haft en negativ utveckling av sin produktion/försäljning de senaste sex månaderna. Samtidigt har vart tredje företag redan minskat i antal anställda.

— För att undvika massarbetslöshet är det oerhört viktigt att alla åtgärder når ut till företagen snabbt och att det finns en uthållighet i åtgärderna så länge krisen pågår, avslutar Rudolf Antoni.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 534 företag i hela Västra Götaland deltog i internetundersökningen perioden 15-27 april 2020. Svarsfrekvensen var 44 procent.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist