Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 december 2020

Rapport från verkligheten – krisåret 2020: “Det känns som att våra folkvalda inte förstår”

För handeln var året 2020 ett mycket tufft år och för företagare har det mesta handlat om hur man ska få allt att gå ihop. Hur ska man kunna värna om sina anställda och samtidigt få verksamheten att gå runt med stöd som inte har fungerat. ”Jag tror att det är fler arbetsgivare än jag som legat sömnlösa i december och tänkt på hur jag ska se till att mina medarbetare får lön till jul”, säger företagaren Sophia Wilhelm.  

Foto: Privat

Sophia startade butiken ‘Best of Basic’ 2005. Idag driver hon, tillsammans med sin man, tre butiker. Två i Göteborg och en i Sollentuna. Precis som för många företagare har året 2020 varit oerhört tufft och trots att man ganska länge har haft en webbutik samt att man tidigt i krisen vidtog åtgärder blev omsättningstappet högst kännbart.   

— Jag kände tidigt att jag inte litade på att myndigheterna skulle förstå allvaret så vi var bland de första som ansökte om att permittera personal. Ändå var omsättningstappet drygt 38 procent under vår/sommar, efter alla våra åtgärder, säger Sophia.  

Att de lyckades hålla nere sitt omsättningstapp under tiden fram till hösten har inte bara varit av godo. Nivåerna för att få omställningsstöd har varierat och varit satta på ett vis som Sophia inte anser har fungerat.    

— Vi har jobbat stenhårt för att hålla nere omsättningstappet och samtidigt skydda vår personal. Vi flyttade över mycket till webben, vi ändrade öppettider och permitterade personal på 60-procentsnivån. Sedan var vårt tapp ändå för litet för att vi skulle kunna få något omställningsstöd som för denna tid låg på 50 procent, säger Sophia.  

Efter sommaren, under september och oktober, upplevde man dock som många andra ett litet uppsving.  

— Denna tid gav hopp. Även om det inte var så mycket folk ute och rörde på sig så tycker jag att det är viktigt att påpeka att de som faktiskt kom in till butikerna, de handlade, säger Sophia Wilhelm. 

Men, sedan kom en ny smäll. I slutet av november uttryckte Näringsminister Baylan att ”Vi ska helst inte gå ut och handla i butiker alls” och 18 december gick man ut med nya restriktioner. Dessa innebar bland annat att ett maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym och, om de inte efterlevs kommer verksamheterna i fråga också att stängas ned. 

— Hade man gått ut och sagt ”är det trängsel så gå därifrån”, så hade det varit en sak. Det som uttryckligen nu sagts är ”gå inte ut och handla”. Vad som då händer är att alla, även de som sköter sig, stannar hemma. Samtidigt hade vi satt in massa åtgärder för att undvika trängsel och hålla en säker handel i våra butiker, suckar Sophia Wilhelm. 

Under december månad var oron högst påtaglig och inte bara för den egna verksamheten. En oro som Sophia tror många företagare har känt av. En anställd är inte bara någon som utför en uppgift åt dig som företagare. Det är någon som man i många fall pratar med dagligen, och i vissa fall ser som en vän.  

— Sverige består idag till största del av småföretag och som företagare känner man sina anställda. Jag tror att det är fler arbetsgivare än jag som legat sömnlösa i december och tänkt på hur jag ska se till att mina medarbetare får lön till jul, säger Sophia.  

Det känns som att våra folkvalda inte förstår

Om hur krisen och krisstöden har hanterats, av politiker och myndigheter, finns det mycket att säga.

— Det har varit många goda intentioner men det fungerar inte alls i praktiken. Det känns som att våra folkvalda inte riktigt förstår och det har saknats en grundläggande förståelse för företagare och företagande överlag, säger Sophia uppgivet.  

Bilden av vem en företagare är. Att det är en vanlig person som vill väl och som vill göra rätt för sig, har ibland kommit i skymundan i krisen. Sophia hänvisar framförallt till det mediala och politiska ifrågasättandet av krisstöden till företagen. Ett ifrågasättande som skadat synen på företagande. 

— Framförallt blir man trött på det här mästrandet. Att man blir rappad över fingrarna utan att man egentligen har gjort något fel, säger Sophia.    

Gällande stöden anser hon exempelvis att nivåerna för när man varit berättigad till att ta del av omställningsstödet har varit problematiskt satta, med olika nivåer för olika månader. Något som har hindrat många företag som är i behov av stöd att söka.  

En del av problematiken, när systemen inte har fungerat, är att det har resulterat i att det inte ansökts om så mycket pengar som politikerna har budgeterat för.  

— Politikerna klappar sig själva på axeln och tycker att de har gjort så mycket för alla oss företagare. I själva verket missar de att nivåerna satts så att företag inte kunnat söka och att de som tappat ”tillräckligt mycket”, de har redan gått i konkurs. 

— Jag skulle vilja se beräkningar på vad samhället har förlorat i samband med att företag gått i konkurs och därför inte kunnat betala in moms och arbetsgivaravgifter, säger Sophia. 

För att komma runt problematiken med stöden, och påvisa det faktiska behovet, har Sophia ansökt om en vanlig anståndsansökan till Skattemyndigheten. Något hon även uppmanar andra företagare att göra. Hon inbillar sig inte att de ska få anstånd men att det då kommer finnas dokumenterat vilket behov som egentligen finns.  

— Det skulle synliggöra att stöden inte fungerar och att många företagare oroar sig över att det inte ska kunna göra rätt för sig. Både gentemot samhället men kanske framförallt gentemot sina anställda, avslutar Sophia.  

kris i handelnkrisåtgärder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist