NYHET8 december 2020

Avbruten återhämtning i den västsvenska ekonomin

De västsvenska företagens framtida förväntningar på produktion, försäljning, investeringar och antalet anställda faller tillbaka. Samtidigt anger nästan fyra av tio företag att de nu upplever finansierings- eller likviditetsproblem. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från sin regionala företagarpanel för det fjärde kvartalet.

Undersökningen från Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” med 785 svarande företag från Västra Götaland bekräftar att den ökande smittspridningen stoppar den uppgång i ekonomin som påbörjades under tredje kvartalet.

”Återhämtningen i ekonomin har kommit av sig och utvecklingen ser nu ut som ett ”W”, med en andra nedgång, istället för ett ”V”. Företagen har tyvärr fått skruva ned sina prognoser jämfört med för några månader sedan, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Tillbakagången förlänger återhämtningen av den västsvenska ekonomin och enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos så ser lågkonjunkturen ut att pågå till 2022.

Krisen har dessutom medfört en mycket snabbt stigande arbetslöshet. I oktober nådde arbetslösheten i Västra Götaland 8,3 procent, jämfört med 6,4 procent vid motsvarande tidpunkt ifjol. Dessutom förväntas den ge en än högre långtids- och ungdomsarbetslöshet. 

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

Företagarpanelen viker nedåt

I undersökningen svarar hälften av företagen i Västra Götaland att de idag har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för sex månader sedan. Drygt 20 procent har istället ökat sin försäljning eller produktion. Det finns dock vissa skillnader inom Västra Götaland. Företagen i Sjuhärad anger att de klarat sig bättre än övriga länsdelar jämfört med för sex månader sedan. Lägst siffror återfinns bland företagen i Fyrbodal.

Jämfört med det tredje kvartalet, då framtidsutsikterna ökade, sjunker nu återigen förväntningarna när det gäller antalet anställda, produktion/försäljning och investeringar i det västsvenska näringslivet.

”Det är framförallt mindre företag i Västra Götaland, med mellan 0–9 anställda, som nu har det som tuffast. Dessutom finns stora variationer mellan olika branscher, där industrin går starkast medan handel, transport och besöksnäring har tappat mest”, menar Rudolf Antoni.

Tomt i ladorna hos många företag

En konsekvens av den minskade försäljningen och produktionen är att fyra av tio företag i Västra Götaland nu upplever finansierings- eller likviditetsproblem. Utav dessa tror endast hälften att deras företag har ekonomi stark nog att överleva det första kvartalet under 2021.

”Arbetet med att förbättra och förlänga krisstöden måste fortsätta. Företagen har varken tid eller råd att vänta. Ansvariga politiker och myndigheter måste se till att kapa handläggningstider och se till att pengarna skyndsamt nå ut till företagen. Innan dess är det inte läge att ta jullov, konstaterar Rudolf Antoni.

Om undersökningen:

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 785 företag (45% svarsfrekvens) på undersökningen för det fjärde kvartalet, under perioden 3 november till 20 november.

coronakrisenArbetslöshetkrisåtgärder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist