NYHET29 februari 2024

I Blekinge misslyckas flest försök att rekrytera personal

4 av 10 försök att rekrytera ny personal i Blekinge misslyckas. Detta visar Svenskt Näringslivs stora rekryteringsenkät. Det är den högsta siffran av alla län i Sverige.

Den mest eftersökta typen av kompetens under perioden var gymnasial yrkeskompetens, såsom hantverkare, industriarbetare, med mera. Mycket tyder på att bristen riskerar att förvärras framöver, när den gröna omställningen skapar nya behov av exempelvis installatörer och byggarbetare.
Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät är en återkommande undersökning av kompetensbristen inom näringslivet i Sverige. I årets undersökning har över 6000 företag i Sverige svarat på frågor om sina rekryteringar, och svaren i Blekinge sticker ut.

– 83 procent av företagen som svarat anger att de upplever att det är svårt att hitta personal, och en stor andel av rekryteringsförsöken misslyckas. Trots att vi nu befinner oss i en svag ekonomi verkar det inte ha blivit lättare att hitta personal jämfört med tidigare, säger Johan Dalén.

Kompetensbristen skadar inte bara företagen, utan också Blekinges tillväxt, konkurrenskraft och välfärd
Johan Dalén, regionchef

Att undersökningen har gjorts under en svag konjunktur märks i svaren. I Blekinge hade bara 5 av 10 företag som svarade på enkäten försökt rekrytera någon det senaste året, jämfört med 7 av 10 vid förra undersökningen två år tidigare. Kompetensbristen får konsekvenser. En stor del av företagen i enkäten uppger att de på grund av rekryteringssvårigheterna har tvingats tacka nej till ordrar, ställa in planerad expansion eller dra ner sin produktion. I många fall har också ägarna till bolaget, och deras anställda, tvingats arbeta mer när det inte gått att hitta nya medarbetare.

– Bristen på efterfrågad kompetens är utbredd i så gott som alla branscher och sektorer, vilket leder till stora svårigheter för Blekinges företag, säger Johan Dalén.

Den mest eftersökta typen av kompetens under perioden var gymnasial yrkeskompetens, såsom hantverkare, industriarbetare, med mera. Mycket tyder på att bristen riskerar att förvärras framöver, när den gröna omställningen skapar nya behov av exempelvis installatörer och byggarbetare.

– Kompetensbristen skadar inte bara företagen, utan också Blekinges tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg. Det är allvarligt, säger Johan Dalén.

RekryteringArbetslöshetKompetensbristArbetsgivarfrågor
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist