NYHET7 juli 2023

En sommarhälsning

Snart halvtid genom 2023 och vi lämnar ett händelserikt halvår bakom oss. Jag vill passa på att tacka för ett gott samarbete och önska dig och dina medarbetare en glad sommar, skriver regionchef Rudolf Antoni.

Foto: Svenskt Näringsliv

Bäste medlemsföretagare,

Snart halvtid genom 2023 och vi lämnar ett händelserikt halvår bakom oss.

Det är mycket som går bra här i Västsverige. Låg arbetslöshet, många stora etableringar som skapar jobb och affärsmöjligheter samt ett näringsliv som gör rekordstora investeringar i forskning och utveckling. Det är ni, våra medlemsföretag, som leder klimatomställningen och ni gör det på affärsmässiga grunder. Det är genom stärkt konkurrenskraft och företag med god tillväxt som vi tar oss an framtidens utmaningar, inte genom skattehöjningar och bidragsfinansierade offentliga projekt.

Sveriges företagare har i våra undersökningar av det lokala företagsklimatet aldrig varit så nöjda med förutsättningarna i sin kommun som nu, men det finns på vissa håll en hel del kvar att önska. Vi fortsätter driva på våra kommunledningar att prioritera företagens frågor. I mina många samtal med politiker blir det tydligt att det behövs en större insikt om att företagandet utgör grunden för hela vårt välstånd och att privat äganderätt och vinst både är bra och nödvändigt.

Vid halvårsskiftet var vi 11 740 medlemsföretag i Västra Götaland som sysselsätter över 350 000 människor varje dag. Med andra ord så har vi stora möjligheter att tillsammans påverka. Ett stort tack till alla medlemsföretag som engagerat sig på olika sätt under våren. Oavsett om du tagit emot politiker på företagsbesök, medverkat i media, deltagit på möten med beslutsfattare eller är med och svarar i vår Företagarpanel så ökar vi tillsammans förståelsen för företagandets betydelse. Ditt och andra medlemsföretags engagemang ger effekt.

Till hösten kommer vi bjuda in till Arbetsgivardagar, möjligheter till möten med politiker från både kommun och riksdag, men också andra medlemsaktiviteter som jag hoppas du kommer att uppskatta.

Tack för ett gott samarbete och jag vill önska dig och dina medarbetare en glad (och för dig som nu har högtryck i verksamheten också en extra lönsam) sommar!

Rudolf Antoni
Regionchef Västra Götaland

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist