LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 oktober 2020

Utbildning i näringspolitik
- på hemmaplan

Under tidig vår startade Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en spetsutbildning för framtida ledare och beslutsfattare i Västsverige. Syftet var att ge deltagarna en utbildning i näringspolitik med hög kvalité - på hemmaplan.

Näringslivsakademin Väst

— Vi ville ge deltagarna en möjlighet att fördjupa sig i näringspolitiska frågor här i Västsverige. Man ska inte behöva ta sig till Stockholm för att få denna typ av utbildning. Nu fick vi förlänga tiden för utbildningen, i och med corona, men jag är glad att vi kunde slutföra denna omgång under hösten istället, säger Anton Oskarsson, ansvarig för akademin.

Näringslivsakademin riktade sig till unga politiker, inom alla partier, och intresseorganisationer, detta för att få till en bra grogrund för diskussion i alla de ämnen som tagits upp. Bland annat har deltagarna fått lyssna på experter inom:  

  •  Västsvensk näringslivshistoria och marknadsekonomins principer
  • Hur regelverk och skatter påverkar företagandet
  • Vad den svenska modellen innebär, årets avtalsrörelse och frågorna kring LAS
  • Hur vi bygger ett elsystem för ett växande näringsliv och handelspolitik ur ett näringslivsperspektiv

— Vi har haft en stor bredd på de ämnen som tagits upp och det har varit givande diskussioner vid varje träff. Jag är övertygad om att både deltagare och föreläsare har fått med sig viktiga tankar inför framtiden, säger Anton Oskarsson.

Som en del i akademin skulle deltagarna skriva en text med utgångspunkt i företagens förutsättningar för att ”Återstarta Sverige”. Av dessa har nu fyra texter valts ut som också kommer att publiceras på vår sida.

Det är oerhört viktigt att fler framtida beslutsfattare får med sig värdefulla kunskaper om företagarnas förutsättningar

— Det var mycket inspirerande att få läsa deltagarnas texter. med många kreativa infallsvinklar. Framförallt bidrog dessa texter som bra underlag för diskussion mellan deltagarna under utbildningen. Det är kul att vi även har möjlighet att lyfta några av texterna, konstaterar Anton Oskarsson.

Näringslivsakademin Väst kommer att komma tillbaka, även om nästa startdatum ej ännu är satt.

— Då akademin blev väldigt lyckad kommer vi självklart att köra en ny omgång i framtiden. Exakt när är ännu ej bestämt men, det är oerhört viktigt att fler framtida beslutsfattare får med sig värdefulla kunskaper om företagarnas förutsättningar, avslutar Anton Oskarsson.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist