LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och högst sammanfattande omdöme i Sverige får en kommun i Västra Götaland.

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

Något som bör tas i beaktande när man tittar på resultaten är att årets undersökning, huvudsakligen, genomfördes före coronakrisens utbrott. De frågor som bedöms i mätningen är dock viktigare än någonsin, inte minst i arbetet med att stötta företagen framöver och bidra till att de tar sig igenom krisen.

— I och med coronakrisen är företagen i högsta grad beroende av kommunens arbete med det lokala företagsklimatet. Inte minst med tanke på det omfattande återstartsarbete som ligger framför oss efter krisen. Här kommer det krävas god samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Uppdatering
Till årets undersökning har enkäten även genomgått en uppdatering. Företagsklimatet är summan av allt det som möter en företagare i deras vardag, en vardag som över tid är föränderlig. Uppdateringen innebär att en del frågor formuleras om, en del läggs till och några tas bort. Exempelvis är frågan om trygghet en nyhet i årets undersökning. Mer om uppdateringarna kan ni läsa här.

— Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare ge sin bild av hur de anser att företagsklimatet är i just deras kommun. För att säkerställa att bilden blir så relevant och rättvis som möjligt har uppdateringar gjorts för att tydligare rikta frågorna mot områden som kommunen kan påverka, säger Rudolf Antoni.

Vårgårda – fortsatt högst betyg i Sverige
I Västra Götaland förbättrar sig 13 av 49 kommuner gällande det sammanfattande omdömet, jämfört med ifjol, medan 25 försämrar sitt betyg. Högst sammanfattande omdöme på företagsklimatet får fortsatt Vårgårda med 4,7.

— Att Vårgårda bibehåller sitt höga betyg visar på vikten av att arbeta långsiktigt med företagsklimatet. Som tidigare sagt, företagens förutsättningar och samspelet mellan kommun och näringsliv kommer vara än viktigare när vi nu efter coronakrisen ska få igång det lokala näringslivet, säger Rudolf Antoni.

Totalt får sex kommuner i länet betyget 4,0 eller högre, vilket är något färre än vid föregående års mätning då antalet var tio.

Göteborg fortsätter uppåt
Årets undersökning visar även att företagsklimatet i länets största stad, Göteborg, förbättras ytterligare. Företagen i Göteborgs stad ger numer betyget 3,1 i sammanfattande omdöme. Staden fortsätter därmed på fjolårets trendbrott.

— Göteborg har länge dragits med ett underbetyg när företagen säger sitt. Nu har man fått en ambitiös näringslivsstrategi på plats och har satt ljuset på de problem som företagen upplever. Det är roligt att se att den negativa trenden är bruten men det är fortfarande en lång resa kvar tills vi är nöjda, säger Rudolf Antoni.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2020

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.
Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på https://www.foretagsklimat.se/

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist