LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 januari 2020

Ett bra val för framtiden

Nu är det dags för Västra Götalands niondeklassare att välja gymnasieprogram. En vanlig myt är att man ska välja ett högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar öppna men valfriheten är minst lika stor vid ett yrkesprogram.

Christina krönika jan. 2020

De flesta väljer idag att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Valet av gymnasieprogram är ett stort och avgörande steg in i vuxenvärlden. Den egna utbildningen är en viktig framtidsinvestering och gymnasievalet är ett av de största besluten som tas i unga år.

Utbudet av program och skolor är stort och valet är inte helt enkelt. Det är lätt att bli stressad och orolig över att välja fel. Ofta gör man valet i samråd med sina föräldrar, många lyssnar också på vad kompisarna väljer. Skolornas studie- och yrkesvägledare har en viktig uppgift att informera och inspirera till framgångsrika val.

Skillnaden är stor beroende på vilket program man väljer, både vad gäller etablering på arbetsmarknaden och löneutveckling. En bra grund för ett genomtänkt gymnasieval är att undersöka skillnaden i kvalitet på olika utbildningar samt möjligheten att få jobb i framtiden. Svenskt Näringsliv presenterar därför i samarbete med Ekonomifakta sajten Gymnasiepejl. Där redovisas fakta om alla gymnasieskolors program och statistik över bl a löneutveckling och hur lång tid det tar innan man får jobb. Med hjälp av Gymnasiepejl får man en tydlig bild av hur valet av program påverkar inkomst och möjlighet att få jobb - på både kort och lång sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är naturligtvis också viktigt att fundera över vad man är intresserad av.

Utvecklingstakten är hög idag och näringslivet förändras i snabbt tempo. Förväntningarna på medarbetarnas kompetens förändras kontinuerligt. Exakt vilka jobb som efterfrågas i framtiden är svårt att säga, men statistiken ger ändå en viss vägledning om vilka skolor och program som historiskt har varit en bra investering. Generellt sett är det yrkesprogrammen som leder till snabbast etablering på arbetsmarknaden vilket även leder till en gynnsam löneutveckling.

För arbetsgivare är det viktigt att hitta medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet. Idag råder stor kompetensbrist inom många branscher. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att 7 av 10 företagare uppger svårigheter med att rekrytera rätt personal. Det medför allvarliga konsekvenser både för det enskilda företaget men även för samhället i stort. På frågan om vilken utbildningsnivå som eftersökts vid rekryteringsförsöken svarar hälften gymnasial yrkesutbildning.

Vi behöver attrahera fler elever till yrkesprogrammen där behovet är stort. Det är olyckligt att alldeles för många väljer bort yrkesprogrammen till förmån för de högskoleförberedande programmen. Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser. Det gäller inte bara första jobbet. Yrkesprogrammen ger även bra utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och goda utsikter till eget företagande. Möjligheten finns också att senare i livet läsa vidare på högskola och yrkeshögskola.

Det är naturligtvis viktigt att elever väljer utifrån intresse och förmåga. Men det är också viktigt att göra genomtänkta och välinformerade val för framtida jobb eller vidare studier. Därför hänvisar Svenskt Näringsliv elever och föräldrar till Gymnasiepejl.

För mer fakta och statistik gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

FredagskrönikaSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist