Christina krönika jan. 2020

Ett bra val för framtiden

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA Nu är det dags för Västra Götalands niondeklassare att välja gymnasieprogram. En vanlig myt är att man ska välja ett högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar öppna men valfriheten är minst lika stor vid ett yrkesprogram.

De flesta väljer idag att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Valet av gymnasieprogram är ett stort och avgörande steg in i vuxenvärlden. Den egna utbildningen är en viktig framtidsinvestering och gymnasievalet är ett av de största besluten som tas i unga år.

Utbudet av program och skolor är stort och valet är inte helt enkelt. Det är lätt att bli stressad och orolig över att välja fel. Ofta gör man valet i samråd med sina föräldrar, många lyssnar också på vad kompisarna väljer. Skolornas studie- och yrkesvägledare har en viktig uppgift att informera och inspirera till framgångsrika val.

Skillnaden är stor beroende på vilket program man väljer, både vad gäller etablering på arbetsmarknaden och löneutveckling. En bra grund för ett genomtänkt gymnasieval är att undersöka skillnaden i kvalitet på olika utbildningar samt möjligheten att få jobb i framtiden. Svenskt Näringsliv presenterar därför i samarbete med Ekonomifakta sajten Gymnasiepejl. Där redovisas fakta om alla gymnasieskolors program och statistik över bl a löneutveckling och hur lång tid det tar innan man får jobb. Med hjälp av Gymnasiepejl får man en tydlig bild av hur valet av program påverkar inkomst och möjlighet att få jobb - på både kort och lång sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är naturligtvis också viktigt att fundera över vad man är intresserad av.

Utvecklingstakten är hög idag och näringslivet förändras i snabbt tempo. Förväntningarna på medarbetarnas kompetens förändras kontinuerligt. Exakt vilka jobb som efterfrågas i framtiden är svårt att säga, men statistiken ger ändå en viss vägledning om vilka skolor och program som historiskt har varit en bra investering. Generellt sett är det yrkesprogrammen som leder till snabbast etablering på arbetsmarknaden vilket även leder till en gynnsam löneutveckling.

För arbetsgivare är det viktigt att hitta medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet. Idag råder stor kompetensbrist inom många branscher. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att 7 av 10 företagare uppger svårigheter med att rekrytera rätt personal. Det medför allvarliga konsekvenser både för det enskilda företaget men även för samhället i stort. På frågan om vilken utbildningsnivå som eftersökts vid rekryteringsförsöken svarar hälften gymnasial yrkesutbildning.

Vi behöver attrahera fler elever till yrkesprogrammen där behovet är stort. Det är olyckligt att alldeles för många väljer bort yrkesprogrammen till förmån för de högskoleförberedande programmen. Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser. Det gäller inte bara första jobbet. Yrkesprogrammen ger även bra utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och goda utsikter till eget företagande. Möjligheten finns också att senare i livet läsa vidare på högskola och yrkeshögskola.

Det är naturligtvis viktigt att elever väljer utifrån intresse och förmåga. Men det är också viktigt att göra genomtänkta och välinformerade val för framtida jobb eller vidare studier. Därför hänvisar Svenskt Näringsliv elever och föräldrar till Gymnasiepejl.

För mer fakta och statistik gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Samarbete som succérecept i Partille

SAMVERKAN Ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är ett framgångsrecept i Partille kommun. Och det är så framgångsrikt att kommunen vunnit pris för sin samverkan. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? "Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet", säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.