Christina krönika jan. 2020

Ett bra val för framtiden

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA Nu är det dags för Västra Götalands niondeklassare att välja gymnasieprogram. En vanlig myt är att man ska välja ett högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar öppna men valfriheten är minst lika stor vid ett yrkesprogram.

De flesta väljer idag att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Valet av gymnasieprogram är ett stort och avgörande steg in i vuxenvärlden. Den egna utbildningen är en viktig framtidsinvestering och gymnasievalet är ett av de största besluten som tas i unga år.

Utbudet av program och skolor är stort och valet är inte helt enkelt. Det är lätt att bli stressad och orolig över att välja fel. Ofta gör man valet i samråd med sina föräldrar, många lyssnar också på vad kompisarna väljer. Skolornas studie- och yrkesvägledare har en viktig uppgift att informera och inspirera till framgångsrika val.

Skillnaden är stor beroende på vilket program man väljer, både vad gäller etablering på arbetsmarknaden och löneutveckling. En bra grund för ett genomtänkt gymnasieval är att undersöka skillnaden i kvalitet på olika utbildningar samt möjligheten att få jobb i framtiden. Svenskt Näringsliv presenterar därför i samarbete med Ekonomifakta sajten Gymnasiepejl. Där redovisas fakta om alla gymnasieskolors program och statistik över bl a löneutveckling och hur lång tid det tar innan man får jobb. Med hjälp av Gymnasiepejl får man en tydlig bild av hur valet av program påverkar inkomst och möjlighet att få jobb - på både kort och lång sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är naturligtvis också viktigt att fundera över vad man är intresserad av.

Utvecklingstakten är hög idag och näringslivet förändras i snabbt tempo. Förväntningarna på medarbetarnas kompetens förändras kontinuerligt. Exakt vilka jobb som efterfrågas i framtiden är svårt att säga, men statistiken ger ändå en viss vägledning om vilka skolor och program som historiskt har varit en bra investering. Generellt sett är det yrkesprogrammen som leder till snabbast etablering på arbetsmarknaden vilket även leder till en gynnsam löneutveckling.

För arbetsgivare är det viktigt att hitta medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet. Idag råder stor kompetensbrist inom många branscher. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att 7 av 10 företagare uppger svårigheter med att rekrytera rätt personal. Det medför allvarliga konsekvenser både för det enskilda företaget men även för samhället i stort. På frågan om vilken utbildningsnivå som eftersökts vid rekryteringsförsöken svarar hälften gymnasial yrkesutbildning.

Vi behöver attrahera fler elever till yrkesprogrammen där behovet är stort. Det är olyckligt att alldeles för många väljer bort yrkesprogrammen till förmån för de högskoleförberedande programmen. Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser. Det gäller inte bara första jobbet. Yrkesprogrammen ger även bra utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och goda utsikter till eget företagande. Möjligheten finns också att senare i livet läsa vidare på högskola och yrkeshögskola.

Det är naturligtvis viktigt att elever väljer utifrån intresse och förmåga. Men det är också viktigt att göra genomtänkta och välinformerade val för framtida jobb eller vidare studier. Därför hänvisar Svenskt Näringsliv elever och föräldrar till Gymnasiepejl.

För mer fakta och statistik gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.