NYHET12 mars 2021

En avgift man förstår

Från och med nyårsdagen 2024 blir det förbjudet för kommuner att ta ut avgifter i förväg för livsmedelskontroller. Kontroller som sedan kanske inte ens blir av. En modell som bör bli standard för alla kontroller hos företag. 

”När avgifterna för livsmedelskontroller nu görs om är det ett utmärkt tillfälle att även se över andra tillsynsavgifter”, skriver Rudolf Antoni i en kommentarFoto: Canva

Kommunerna spelar en nyckelroll för företagsklimatet i landet. Kontroller av exempelvis livsmedelshantering och alkoholservering är viktiga för företagen, både för att säkerställa den egna verksamheten och för att inte behöva utsättas för konkurrens av oseriösa företag. 

Länge har det dock funnits ett missnöje med de avgifter som kommunerna tar ut för sin tillsyn. Många företag förstår inte hur avgifterna har räknats ut eller varför de ska betalas i förskott. I de flesta kommuner kommer en faktura i början av året som inte är kopplad till hur mycket tid som måste läggas på att kontrollera verksamheten. Ibland sker ingen kontroll alls, trots att företagen har betalat. 

Granskningar av Näringslivets regelnämnd (NNR) visar också att avgifterna för likadana verksamheter kan skilja sig drastiskt åt mellan olika kommuner, utan någon uppenbar förklaring.  

Det självklara vore förstås att kommunerna tar betalt först när tjänsten har levererats, det vill säga efter det att kontrollen har utförts. Denna modell har prövats framgångsrikt i ett antal kommuner - och med mycket goda resultat. Både för kommunen och företaget blir det tydligare hur resurserna används och vad avgifterna går till. 

Svenskt Näringsliv har under flera år drivit på att det bör ske en förändring av avgiftsmodellen. Nu blir det verklighet på ett område. 

Den fjärde mars fattade regeringen beslut om att denna modell nu ska bli obligatorisk inom livsmedelstillsynen. Från 2022 börjar det nya regelverket att gälla och då förväntas kommunerna börja övergå till att debitera i efterhand. Senast 2024 ska det vara infört i alla kommuner.  

Det finns dock ingenting som hindrar att redan nu införa efterhandsdebitering. Det finns inte heller någon anledning att stanna där.. När avgifterna för livsmedelskontrollerna görs om är det ett utmärkt tillfälle att se över andra tillsynsavgifter och att införa efterhandsdebitering även där. Det är ingen främmande tanke att denna ordning i framtiden kan bli obligatoriskt på alla områden.  

Fördelarna skulle vara stora, i form av ökad nöjdhet hos företagen och ökad tydlighet i hur avgifterna används och räknas ut. Till dess är detta ett steg i rätt riktning - en avgift man förstår.

Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist