NYHET21 februari 2022

Företagare: Vi måste jobba tillsammans för att minska brotten

6 av 10 företag i Västra Götaland drabbades av brott föregående år. ”Vi måste förstå att vi inte kan ha poliser i vartenda hörn, istället måste vi tillsammans jobba förebyggande”, säger Annika Andersson, VD på Sven Johansson Bygg AB.  

”Det är viktigt att vi kan känna tillit till att polisen kommer när vi behöver det och att de har resurser för att kunna lösa brotten som begås. Samtidigt tror jag att vi måste förstå att vi inte kan ha poliser i vartenda hörn, istället måste vi tillsammans jobba förebyggande”, säger Annika Andersson. Foto: Sven Johansson Bygg AB & MostPhotos

En ny undersökning från medlemsföretagen i Västra Götaland, gjord av Tryggare Sverige, visar att vartannat företag drabbades av brott förra året. Hälften av företagen struntade i att anmäla brotten, då de menar att det ändå inte hjälper. Kostnaderna för brotten i regionen uppgår till cirka 16 miljarder kronor. Kostnaderna innefattar direkta kostnader för det som företagen utsätts för, men även intäktsbortfall och de kraftigt stigande kostnaderna för säkerhetsåtgärder och skydd.

Annika Andersson, VD på Sven Johansson Bygg AB, berättar att de drabbats av inbrott och stölder. Framför allt har verktyg och maskiner stulits, men också personalens kläder med loggor på. Det har även inträffat inbrott där en eller flera personer har sovit och ätit mat i lokalen.

- Det är stora kostnader i samband med stölder men de största kostnaderna är det proaktiva arbetet. Vi jobbar med DNA-märkning, stängsellarm, bevakningstjänster och att utbilda personalen i ett säkerhetstänk. Det är pengar och tid som vi hade kunnat lagt på annat, såsom mer hållbarhetsarbete och aktiviteter som är värdeskapande för kunden. Men de förebyggande åtgärderna måste göras eftersom det är i vårt eget intresse att skydda vår egen verksamhet. Vi har också ett ansvar att hjälpas åt och att även vara vaksamma över grannens fastigheter, berättar Annika.

Dals-Ed kommun, där Sven Johansson Bygg AB är beläget, har tillsammans med lokala företag gått samman i syfte att motverka brott, något som Annika ställer sig positiv till.

- Det är viktigt att vi kan känna tillit till att polisen kommer när vi behöver det och att de har resurser för att kunna lösa brotten som begås. Samtidigt tror jag att vi måste förstå att vi inte kan ha poliser i vartenda hörn, istället måste vi tillsammans jobba förebyggande. Vi har exempelvis pratat om att ta stöd av våra ungdomar som är ute och kör på nätterna. På det vis kan de tipsa oss om de ser något konstigt. Det handlar även om att vi måste tipsa polisen om vi ser något, så de kan köra sina turer där, berättar Annika.

Annika betonar att samverkan på olika sätt är nyckeln till en lösning på problemet och att det krävs en dialog och ett samarbete mellan samhällets olika aktörer.

- Vi företag vill hjälpa till i arbetet, men jag tror att olika samhällsfunktioner behöver vara motorn. På det vis kan vi företag fokusera på att utveckla vår verksamhet som i sin tur ökar leveransen av medel in till vår gemensamma välfärd. Det gör vi exempelvis genom att samordna olika forum och samverkansprojekt som vi har i här Dals-Ed. Vi behöver också prata mer om hur samhället fungerar bland yngre och i skolan, eftersom det är ett långsiktigt arbete som kräver kommunikation och en kulturförändring. Hela kedjan måste sitta ihop, avslutar Annika.

Text: Annie Hilmersson

Brott mot företagBrott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist