NYHET6 juli 2022

Företagen ger underkänt till upphandling i många av länets kommuner

Upphandling är den fråga som överlag får lägst betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Många företag upplever att det är så krångligt och tidskrävande att man helt enkelt avstår från att lägga anbud. Så har det sett ut över lång tid. I år når endast 13 av Västra Götalands 49 kommuner upp till betyget godkänt.

Foto: Ernst Henry Photography & MostPhotos

Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i landets 290 kommuner. En av enkätfrågorna handlar om hur företagen bedömer att den kommunala upphandlingen fungerar. I Västra Götaland ger företagen i 2022 års mätning ett snittbetyg på 2,7 på en 6-gradig skala. Resultatet är oförändrat jämfört med 2021 och på samma nivå som övriga landet.

Högst betyg i länet får Vårgårda följt av två kommuner i Skaraborg, Mariestad och Götene. Vänersborg och Åmål är de kommuner som står för störst ökning, dock från mycket låga nivåer.

Sveriges kommuner genomför varje år ca 13 000 annonserade upphandlingar. De kommunala inköpen uppgår till ca 500 miljarder kronor om året. I 40 procent av alla upphandlingar inkommer endast 1–2 anbud och 13 procent av alla upphandlingar avbryts. Sverige har generellt få anbud jämfört med övriga OECD-länder.

Mot den bakgrunden måste det bli enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunen. Idag upplever många företag att de uppsatta kraven är för höga och de bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten i förhållande till insatsen för att lämna ett komplett anbud. Sammantaget gör detta att många företag väljer att avstå att lämna anbud. Det är helt enkelt inte värt besväret.

För att öka företagens incitament att delta i en upphandling krävs relevanta kravspecifikationer. Det är också viktigt att flytta fokus från pris till kvalitet. Vi ser i vår undersökning att många företag väljer att avstå på grund av den omfattande regelbördan och för stort fokus på lägsta pris. Viket även i vissa fall gynnar oseriösa aktörer att ta sig in på marknaden. Många upplever också att kompetensen i kommunen är bristfällig.

För att vända det dystra resultatet behöver många kommuner lyfta blicken och titta på de som lyckats lite bättre. Ett antal kommuner i Västra Götaland har påbörjat resan mot att förenkla och förbättra sina upphandlingar. Upphandlingsskola och möjlighet att boka tid med en upphandlare är några exempel. En annan viktig faktor är dialog både inför och efter avslutad upphandling.

Från Svenskt Näringslivs sida har vi satt samman en “guide” där vi samlat konkreta tips om hur kommunerna kan arbeta vidare med frågan om upphandling.

Ladda ner guiden här
Upphandling - Guide

En effektivare offentlig upphandling som ger mer nytta för varje skattekrona böra prioriteras och stå högt på agendan i alla Västra Götalands kommuner. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist