NYHET16 november 2023

Givande utbildningsträffar för unga näringslivsintresserade

Under hösten arrangerade Svenskt Näringsliv Västra Götaland intiativet Näringslivsakademin Väst. Unga politiker, företagare, studenter och andra intresserade samlades under fyra kvällar för att fördjupa sina kunskaper om näringslivsfrågor. 

- Normalt sett brukar liknande utbildningar oftast äga rum i Stockholmsområdet, vilket kan göra det svårt för intresserade från resten av landet att delta. Genom att arrangera Näringslivsakademin i Göteborg skapas en unik möjlighet för personer i Västsverige att ta del av högkvalitativ utbildning direkt där de bor och verkar. Utöver detta har träffarna gett möjlighet till nätverkande och åsiktsutbyte för deltagarna på lokal nivå, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Den första träffen fokuserade på Svenskt Näringsliv och den svenska modellen, med Beata Hammaskiöld, expert inom arbetsgivarsamverkan på Svenskt Näringsliv som gäst. Deltagarna fick en insikt i Svenskt Näringslivs organisation och den svenska modellens historia, samt hur modellen fungerar i praktiken idag.

Under den andra träffen berättade Svenskt Näringslivs chefsekonom, Sven-Olov Daunfeldt, med sig av insikter om konjunkturläget och vilka reformer som krävs för att få fart på den ekonomiska tillväxten i Sverige.

På den tredje träffen gjorde deltagarna ett besök på Göteborg Energi där de fick höra om deras verksamhet och utmaningar. Under träffen presenterades även nödvändiga reformer för att säkra energiförsörjningen av gästtalarna Michelle Tun von Gyllenpalm och Robert Thorburn, experter inom energipolicy på Svenskt Näringsliv.

Den fjärde träffen gästades av Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och Adam Cwejman, politisk redaktör Göteborgs-Posten. Temat denna gång var EU, internationalisering och marknadsekonomi.

- Vi har gått igenom en bredd av frågor som är viktiga för näringslivet. Från historien om den svenska modellen till utmaningar vi möter idag. Viktiga frågor som energiförsörjning, konjunktur och nya geopolitiska utmaningar har diskuterats. Det är viktigt att unga engagerade i Västsverige får kunskap om näringslivet och vilka reformer som krävs för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och framgångsrikt, säger Isak Flink, projektledare för Näringslivsakademin.

Kursen avslutades med en skrivuppgift där deltagarna fick skriva en text inom valfritt område. Två av texterna har publicerats på vår hemsida och du kan läsa dem genom att klicka på länkarna nedan.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist