LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 juli 2020

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Amerikaskjulet på Emigrantvägen i Göteborg är på många vis historisk mark. Därifrån avgick klassiska ’Svenska Amerika Linjen’ och från kajerna har många lämnat Sverige med hopp om ett nytt och bättre liv. Idag huserar huvudkontoret för Göteborgs Hamn på platsen. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.

Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av det svenska näringslivet. Från västkusten nås 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning och de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm inom 50 mil. I en intervju för Näringslivspodden diskuterade bolagets vd Elvir Dzanic såväl 400 år av historia som stora framtidsplaner med Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Vilken betydelse har egentligen Göteborgs Hamn?

— Göteborgs Hamn hanterar drygt 30–35 procent av Sveriges handelsvärde. Utav exempelvis 1,6 miljoner containrar som hanteras i Sverige varje år, så hanterar vi drygt 800 000 här i Göteborg, konstaterar Elvir Dzanic.

Hamnens operativa verksamhet, själva lastningen och lossningen av fartygen sköts av specialiserade terminaloperatörer. Exempelvis APM Terminals, Gothenburg RORO Terminal och Logent Ports and Terminals.

— Det unika med Göteborgs Hamn är att vi har alla möjliga transportslag; bilar, energi, olja, roro, containrar och kryssningsfartyg. Det gör oss väldigt starka och unika, menar Elvir Dzanic. ¨

Hur är Göteborgs Hamn i storlek jämfört med andra hamnar i norden eller resten av världen?

— I Sverige eller resten av Skandinavien så är vi helt klart störst på många affärsområden, inte minst containrar. Jämfört med resten av världens hamnar så är vi absolut inte störst när det gäller containrar, men på energisidan och på bilar är vi stora, säger Elvir Dzanic.

Hur har hamnens verksamhet påverkats av coronakrisen?

— Det ser något bättre ut än vad vi hade förväntat oss. Vi har inte tappat lika mycket som andra hamnar runt om i världen eller i Sverige. En av våra unika fördelar, som gör att volymer kan koncentreras till Göteborg, är att vi har ett otroligt effektivt järnvägskoppling till resten av Sverige som gör det väldigt enkelt att komma till Göteborg. Det är kostnadseffektivt, miljövänligt och enkelt att boka. Så det är inte så svårt att styra om flöden hit under kristider, konstaterar Elvir Dzanic.

Om vi blickar framåt – hur tror du framtiden ser ut för Göteborgs Hamn och båtfrakt?

— Logistik kommer alltid att behövas. Det har behövts i 400 år och kommer behövas för en lång tid framöver. Frågan är om transporter, handel och våra beteenden kommer att förändras. Just nu arbetar de flesta ”just in time”, men kanske kan krisen leda till att bolagen vill bygga lager istället. Då kommer det behövas mer lagerkapacitet, menar Elvir Dzanic.

En fråga som ni brukar lyfta upp som en viktig framtidsfråga för hamnen är behovet av en fördjupning av hamninloppet. Vad är problemet - kan du berätta?

— I takt med att fartygen blir större så har det blivit svårare och svårare att komma till Göteborg med fullastade båtar på grund av begränsningar av djupet. Istället är vi beroende av mindre fartyg som hämtar och lämnar last i stora hamnar, som till exempel Hamburg. Det är inte bra för varken kostnader, miljön eller ledtider.

— Vi räknar, förbereder och hoppas kunna komma igång med arbetet med en fördjupad farled redan inom 1–2 år och vara klara 2025. Om vi fördjupar från dryga 14 meter till 17,5 meter så kan vi ta emot de största fartygen i Göteborg som då plockar upp last från våra exporterande företag och kör direkt till exempelvis Kina eller andra delar av Asien. Det är en viktig framtidsfråga för både hamnen – men också för hela det svenska näringslivet, avslutar Elvir Dzanic.

Ovan är ett utdrag ur Näringslivspodden – en podcast om företagande i Västsverige

Vill du höra mer om Elvir Dzanic och Göteborgs Hamn? Lyssna på avsnitt 8 av Näringslivspodden här.

Svenskt Näringsliv
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist