Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

NYHET Publicerad

Amerikaskjulet på Emigrantvägen i Göteborg är på många vis historisk mark. Därifrån avgick klassiska ’Svenska Amerika Linjen’ och från kajerna har många lämnat Sverige med hopp om ett nytt och bättre liv. Idag huserar huvudkontoret för Göteborgs Hamn på platsen. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.

Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn

Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av det svenska näringslivet. Från västkusten nås 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning och de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm inom 50 mil. I en intervju för Näringslivspodden diskuterade bolagets vd Elvir Dzanic såväl 400 år av historia som stora framtidsplaner med Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Vilken betydelse har egentligen Göteborgs Hamn?

— Göteborgs Hamn hanterar drygt 30–35 procent av Sveriges handelsvärde. Utav exempelvis 1,6 miljoner containrar som hanteras i Sverige varje år, så hanterar vi drygt 800 000 här i Göteborg, konstaterar Elvir Dzanic.

Hamnens operativa verksamhet, själva lastningen och lossningen av fartygen sköts av specialiserade terminaloperatörer. Exempelvis APM Terminals, Gothenburg RORO Terminal och Logent Ports and Terminals. 

— Det unika med Göteborgs Hamn är att vi har alla möjliga transportslag; bilar, energi, olja, roro, containrar och kryssningsfartyg. Det gör oss väldigt starka och unika, menar Elvir Dzanic. ¨

Hur är Göteborgs Hamn i storlek jämfört med andra hamnar i norden eller resten av världen?

— I Sverige eller resten av Skandinavien så är vi helt klart störst på många affärsområden, inte minst containrar. Jämfört med resten av världens hamnar så är vi absolut inte störst när det gäller containrar, men på energisidan och på bilar är vi stora, säger Elvir Dzanic.

Hur har hamnens verksamhet påverkats av coronakrisen?

— Det ser något bättre ut än vad vi hade förväntat oss. Vi har inte tappat lika mycket som andra hamnar runt om i världen eller i Sverige. En av våra unika fördelar, som gör att volymer kan koncentreras till Göteborg, är att vi har ett otroligt effektivt järnvägskoppling till resten av Sverige som gör det väldigt enkelt att komma till Göteborg. Det är kostnadseffektivt, miljövänligt och enkelt att boka. Så det är inte så svårt att styra om flöden hit under kristider, konstaterar Elvir Dzanic.

Om vi blickar framåt – hur tror du framtiden ser ut för Göteborgs Hamn och båtfrakt?

— Logistik kommer alltid att behövas. Det har behövts i 400 år och kommer behövas för en lång tid framöver. Frågan är om transporter, handel och våra beteenden kommer att förändras. Just nu arbetar de flesta ”just in time”, men kanske kan krisen leda till att bolagen vill bygga lager istället. Då kommer det behövas mer lagerkapacitet, menar Elvir Dzanic. 

En fråga som ni brukar lyfta upp som en viktig framtidsfråga för hamnen är behovet av en fördjupning av hamninloppet. Vad är problemet - kan du berätta?

— I takt med att fartygen blir större så har det blivit svårare och svårare att komma till Göteborg med fullastade båtar på grund av begränsningar av djupet. Istället är vi beroende av mindre fartyg som hämtar och lämnar last i stora hamnar, som till exempel Hamburg. Det är inte bra för varken kostnader, miljön eller ledtider.

— Vi räknar, förbereder och hoppas kunna komma igång med arbetet med en fördjupad farled redan inom 1–2 år och vara klara 2025. Om vi fördjupar från dryga 14 meter till 17,5 meter så kan vi ta emot de största fartygen i Göteborg som då plockar upp last från våra exporterande företag och kör direkt till exempelvis Kina eller andra delar av Asien. Det är en viktig framtidsfråga för både hamnen – men också för hela det svenska näringslivet, avslutar Elvir Dzanic.

Ovan är ett utdrag ur Näringslivspodden – en podcast om företagande i Västsverige

Vill du höra mer om Elvir Dzanic och Göteborgs Hamn? Lyssna på avsnitt 8 av Näringslivspodden här.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.