Krönika kommunala bolag Anton .png
Foto: Carina Andreasson/Mostphotos

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA I veckan kom ett efterlängtat beslut från Göteborgs kommunstyrelse. Kommunen vill sälja det kommunala bussbolaget, GS Buss och GS Trafikantservice. Bussverksamhet är knappast kommunal kärnverksamhet och förhoppningsvis är försäljningen starten på en rejäl minskning av stadens kommunala bolag. Det är hög tid att låta politiker vara politiker - och företagare vara företagare.

Göteborg är bäst i Sverige på kommunalt företagande. Förutsatt att man väljer att se antalet bolag som en framgångsfaktor... För en kommuninvånare är det smått omöjligt att få en uppfattning om de kommunala bolagens omfattning. Det exakta antalet bolag förändras emellanåt genom fusioner, ombildningar och avyttringar, men uppgår i dagsläget till cirka 90 interna och externa bolag där staden står som hel- eller delägare. Några av de ägda bolagen bedriver verksamhet utanför kommungränsen och koncernen som helhet omsätter mångmiljardbelopp. Flera av företagen uppvisar fina siffror, medan andra är rena förlustaffärer.

Själva organisationsformen ”kommunalt bolag” behöver i sig inte alltid vara fel. Ibland kan det, om än mer sällan, vara motiverat och logiskt att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Problem uppstår dock när de växer och blir för många, tappar i transparens jämfört med en förvaltning och blir direkta konkurrenter till privata företag. Exempel på kommunala bolag som driver gym, tvätterier och andra verksamheter, långt ifrån kommunal kärnverksamhet, är många runt om i landet. Gränsdragningen mellan offentligt och privat ställer till det. Det är precis vad som har hänt och fortsätter hända i Göteborg.

Under åren har det inte funnits brist på rubriker och avslöjanden som spätt på den negativa bilden av Göteborg. Händelser som direkt eller indirekt gått att härleda just till de kommunala bolagen. Ibland rena lagbrott, kombinerat med miljonförluster och ett hanterande av resurser som starkt kan ifrågasättas. Problem som kan förstärkas genom att stadens politiker sitter i styrelserna och därmed ansvarar för företagens utveckling vid sidan av sitt politiska uppdrag. Att sitta på dubbla stolar är inte alltid oproblematiskt.

När vi varje år frågar våra medlemsföretag i Göteborg kring i vilken utsträckning man upplever att kommunen tränger undan privat näringsverksamhet, ges kommunen ett bottenbetyg. För många företagare upplever staden som en motspelare istället för en medspelare. Den successiva avregleringen av flera branscher de senaste decennierna gör att många kommunala bolag idag är aktörer på en marknad. När bolagen agerade som ensamt ansvariga producenter och förvaltare av väsentliga samhällsfunktioner, som elförsörjning, var bolagsformen i sig sällan något större problem. Idag blir bolagen, genom finansiering av skattebetalarna, istället tuffa konkurrenter till privata företag och entreprenörer. Ett säkert sätt att skapa osund konkurrens.

Det är dags att visa respekt för göteborgarnas skattepengar. Givetvis finns de kommunala bolag som går med vinst, men som bekant innebär företagande alltid risker. Den som här står med risken är inte några privata aktieägare, utan alla göteborgare. För om behovet av ett ägartillskott skulle uppstå tas det i slutändan på ett eller annat sätt från den kommunala budgeten, våra gemensamma skattemedel.

Förslaget från politikerna i Göteborg om att sälja det kommunala bussbolaget, GS Buss, är en bra start på en välkommen kursändring. Istället för att driva företag kan staden fokusera på att bli en spetsigare verksamhet som är bäst på just kommunal kärnverksamhet. Stadens politiker måste därför orka driva på för fler försäljningar och minska antalet kommunala bolag rejält.

Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare. 

Svenskt Näringslivs reformförslag för en sund konkurrens i Göteborg
  • Minska antalet kommunala bolag – verksamheternas omfattning ska inte överskrida andra för Göteborg jämförbara kommuner.
     
  • Kommunala bolag som är direkt verksamma på den privata marknaden och snedvrider konkurrensen ska avyttras omedelbart.
     
  • Avyttra delägarskapen i kommunala bolag – i synnerhet utanför kommungränsen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.