Krönika kommunala bolag Anton .png
Foto: Carina Andreasson/Mostphotos

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA I veckan kom ett efterlängtat beslut från Göteborgs kommunstyrelse. Kommunen vill sälja det kommunala bussbolaget, GS Buss och GS Trafikantservice. Bussverksamhet är knappast kommunal kärnverksamhet och förhoppningsvis är försäljningen starten på en rejäl minskning av stadens kommunala bolag. Det är hög tid att låta politiker vara politiker - och företagare vara företagare.

Göteborg är bäst i Sverige på kommunalt företagande. Förutsatt att man väljer att se antalet bolag som en framgångsfaktor... För en kommuninvånare är det smått omöjligt att få en uppfattning om de kommunala bolagens omfattning. Det exakta antalet bolag förändras emellanåt genom fusioner, ombildningar och avyttringar, men uppgår i dagsläget till cirka 90 interna och externa bolag där staden står som hel- eller delägare. Några av de ägda bolagen bedriver verksamhet utanför kommungränsen och koncernen som helhet omsätter mångmiljardbelopp. Flera av företagen uppvisar fina siffror, medan andra är rena förlustaffärer.

Själva organisationsformen ”kommunalt bolag” behöver i sig inte alltid vara fel. Ibland kan det, om än mer sällan, vara motiverat och logiskt att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Problem uppstår dock när de växer och blir för många, tappar i transparens jämfört med en förvaltning och blir direkta konkurrenter till privata företag. Exempel på kommunala bolag som driver gym, tvätterier och andra verksamheter, långt ifrån kommunal kärnverksamhet, är många runt om i landet. Gränsdragningen mellan offentligt och privat ställer till det. Det är precis vad som har hänt och fortsätter hända i Göteborg.

Under åren har det inte funnits brist på rubriker och avslöjanden som spätt på den negativa bilden av Göteborg. Händelser som direkt eller indirekt gått att härleda just till de kommunala bolagen. Ibland rena lagbrott, kombinerat med miljonförluster och ett hanterande av resurser som starkt kan ifrågasättas. Problem som kan förstärkas genom att stadens politiker sitter i styrelserna och därmed ansvarar för företagens utveckling vid sidan av sitt politiska uppdrag. Att sitta på dubbla stolar är inte alltid oproblematiskt.

När vi varje år frågar våra medlemsföretag i Göteborg kring i vilken utsträckning man upplever att kommunen tränger undan privat näringsverksamhet, ges kommunen ett bottenbetyg. För många företagare upplever staden som en motspelare istället för en medspelare. Den successiva avregleringen av flera branscher de senaste decennierna gör att många kommunala bolag idag är aktörer på en marknad. När bolagen agerade som ensamt ansvariga producenter och förvaltare av väsentliga samhällsfunktioner, som elförsörjning, var bolagsformen i sig sällan något större problem. Idag blir bolagen, genom finansiering av skattebetalarna, istället tuffa konkurrenter till privata företag och entreprenörer. Ett säkert sätt att skapa osund konkurrens.

Det är dags att visa respekt för göteborgarnas skattepengar. Givetvis finns de kommunala bolag som går med vinst, men som bekant innebär företagande alltid risker. Den som här står med risken är inte några privata aktieägare, utan alla göteborgare. För om behovet av ett ägartillskott skulle uppstå tas det i slutändan på ett eller annat sätt från den kommunala budgeten, våra gemensamma skattemedel.

Förslaget från politikerna i Göteborg om att sälja det kommunala bussbolaget, GS Buss, är en bra start på en välkommen kursändring. Istället för att driva företag kan staden fokusera på att bli en spetsigare verksamhet som är bäst på just kommunal kärnverksamhet. Stadens politiker måste därför orka driva på för fler försäljningar och minska antalet kommunala bolag rejält.

Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare. 

Svenskt Näringslivs reformförslag för en sund konkurrens i Göteborg
  • Minska antalet kommunala bolag – verksamheternas omfattning ska inte överskrida andra för Göteborg jämförbara kommuner.
     
  • Kommunala bolag som är direkt verksamma på den privata marknaden och snedvrider konkurrensen ska avyttras omedelbart.
     
  • Avyttra delägarskapen i kommunala bolag – i synnerhet utanför kommungränsen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Samarbete som succérecept i Partille

SAMVERKAN Ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är ett framgångsrecept i Partille kommun. Och det är så framgångsrikt att kommunen vunnit pris för sin samverkan. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? "Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet", säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.