NYHET26 maj 2021

“I Götene jobbar alla för att det ska bli bättre - även om det redan är bra”   

I årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet förbättrar Götene sitt sammanfattande omdöme från 4 till 4,5. Det är den största ökningen i hela Västra Götaland och en “all time high” för kommunen. Samtidigt tar man stora kliv i flera viktiga delfrågor. “Jag är så stolt över alla medarbetare i kommunen som är med och bidrar till det fina resultatet”, säger Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson.  

Foto: Foretagsklimat.se

Emelie Thim, Näringslivsstrateg, tillskriver framgångarna ett långsiktigt arbete som skapat en positiv spiral gällande näringslivskulturen och som nu ger effekt. 

Emelie Thim, Näringslivsstrateg
Foto: Götene Kommun

— Det senaste året har vi tagit fram en handlingsplan där respektive enhet får presentera vad man gör för att det ska vara enklare att driva företag i kommunen. Som företagare kan man sedan följa vad som sker i återkommande nyhetsbrev och via vår hemsida.  

Emelie påpekar att det är viktigt att komma ihåg att det handlar om människor som möter människor och att man kontinuerligt måste påminna sig om sin roll i en större helhet.   

— Vi i kommunen påminner oss själva kontinuerligt om vilka vi egentligen finns till för och tillsammans med näringslivet tycker jag att vi har byggt upp en ödmjuk dialog. En dialog där det finns en genuin vilja från både näringsliv och kommun att göra varandra så bra man bara kan.   

Sammantaget tror Emelie att man har blivit bättre på att inkludera hela organisationen i arbetet, något som också företagens svar backar upp. 

Susanne Andersson, Kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Götene Kommun

På delfrågorna om “Kommunpolitikers attityder”, “Kommunens Service och engagemang” samt “Tjänstemäns attityder” tar man stora kliv och ligger långt bättre än rikssnittet. Kommunstyrelsens ordförande, Susann Andersson, kommenterar framgångarna.

— Jag är så stolt över alla medarbetare i kommunen som är med och bidrar till det fina resultatet.  

— Vi tagit fram ett politiskt program kring näringslivsutveckling, gör regelbundna företagsbesök för att lära känna företagen och bättre förstå deras behov. Att hålla dialogen levande är viktigt.  

Framöver tror Emelie Thim att den stora utmaningen just blir att upprätthålla denna positiva kultur över tid. En utmaning som kommunen dock tar sig an.    

— Det viktiga är att se till att denna kultur lever vidare oberoende av vem som sitter i kommunen. Därför måste vi fortsätta att arbete med det – hela tiden.  

— Just nu genomför vi djupintervjuer med företagare om hur man ser på kommunen, dess utveckling och vilka frågor som är viktigast. Till hösten kommer vi sedan att köra en utbildning för våra medarbetare där vi kommer att fortsätta samtalen om hur vi skapar de bästa föreutsättningarna för att driva företag i kommunen.  

“I Götene jobbar alla för att det ska bli bättre även om det redan är bra”  

Niclas Karlsson driver Sälles Rör i kommunen och håller verkligen med om bilden av att Götene har ett bra företagsklimat.   

Niclas Karlsson, vd Sälles Rör i Götene.
Foto: Privat

— Absolut - med stora bokstäver! Det allra bästa är att i Götene jobbar alla för att det ska bli bättre även om det redan är bra.  

På frågan om han kan sätta fingret på vad som är så bra med Götenes företagsklimat och kommunens arbete säger Niclas: 

— Det är inte bara en kommunledning som utfärdar direktiv - man jobbar med utbildning, problemlösning och diskussioner. En social etablering och kontakt ger mycket. Jag tror att det är det som resulterat i så bra omdöme för Götene. Det är dock inte gjort i en handvändning, utan har tagit flera år. 

— Exempelvis är det fantastiskt bra att kommundirektören tar sig tid att delta på frukostmöten. Där kan han berätta hur kommunen jobbar och lyssna in företagen - det ger en förståelse från båda håll och i förlängningen tror jag att det resulterar i klokare beslut.

Avslutningsvis skickar Susanne Andersson och Emelie Thim med hur viktigt det är att Götene fortsatt är en bra kommun att verka och etablera sig i. Här har kommunen saker på gång.

— Det gäller att skapa bra förutsättningar för att behålla de företag vi har och för att andra ska se att Götene kan vara en bra kommun att etablera sig i. Det handlar om att ta vara på engagemanget som finns hos våra företag, poängterar Susanne.  

Emelie Thim fyller i;  

— Om fler företag vill verka i en kommun där det finns kompetenta och bra människor, konkurrenskraftigt markpris och ett gynnsamt företagsklimat, så utvecklar vi nu ett helt nytt verksamhetsområde med mark i perfekt logistiskt läge - det är bara att etablera sig.   

Lokalt FöretagsklimatVästra Götalands län
Skriven avAlexander Fägersten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist