LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 januari 2020

Här höjs skatten i Västra Götaland – så mycket får du betala där du bor

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den enskilt största utgiften för svenska familjer. 2020 fortsätter den genomsnittliga kommunalskatten att öka och med ökande behov i välfärden spås skattesatsen öka ytterligare i framtiden, vilket får stor påverkan på det lokala företagsklimatet. Här är hela listan som visar hur skatten förändras i din kommun.

Skatten höjs i VG 2020

Den totala skattesatsen skiljer sig betydligt åt mellan kommuner i Västra Götaland. Högst är den i Munkedal med 35:11 kronor per hundralapp och lägst i Partille där invånarna betalar 31:44. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

Kommunalskatten påverkar alla oavsett inkomst, men har störst betydelse för dem som har låga löner. För många småföretagare, som ofta tar ut förhållandevis låga löner, spelar därför nivån på kommunalskatten stor roll.

— Nivån på kommunalskatten påverkar såväl företagsklimatet, den lokala attraktionskraften och företagens möjlighet att locka till sig kompetent arbetskraft som kan bli nya kommuninvånare. En lägre skatt gör kommunen mer attraktiv för småföretagare än kommuner med hög skatt, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter till följd, konstaterar Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Inför 2020 höjs kommunalskatterna i 61 av landets 290 kommuner. Den genomsnittliga sammanlagda kommunalskatten landar nu på 32,28 kronor. Det är dock inte kommunerna utan regionerna (tidigare landsting) som höjer skatten mest. Att regionerna ligger bakom den största delen av skatteökningen är i sig inget nytt. Sedan år 2000 har regionerna höjt skatten med 1,75 kronor, jämfört med kommunernas mer blygsamma höjning på 0,15.

I Västra Götaland är spridningen mellan kommunerna relativt stor. Endast i Orust kommun får kommuninvånarna en skattesänkning inför 2020, där kommunen sänker skatten med 0,25 kronor. Som mest höjs skatten i Trollhättan där den totala skattesatsen ökar med 0,80 kronor. Nästan lika mycket höjs skatten i Skövde, där invånarna får betala 0,75 kronor mer i skatt per hundralapp.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som i förlängningen kräver betydligt mer politiskt hantverk och ledarskap, menar Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

— Ska vi klara av framtida utmaningar behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Fler företag och organisationer måste få vara med och utveckla välfärden. Det ökar invånarnas valfrihet och tvingar de kommunala organisationerna att arbeta smartare. Konkurrens är nyckeln till förbättring inom alla områden – så även inom välfärden. Det är en betydligt mer långsiktig strategi än att höja skatten för kommuninvånarna, avslutar Anton Oskarsson.

Nedan finner du de kommuner där skatten höjs respektive sänks. I resterande kommuner är skattesatsen oförändrad.
Vill du veta mer? https://www.ekonomifakta.se/fakta/regional-statistik/din-kommun-i-siffror/

Här höjs skatten i Västra Götaland:

0,25 kronor

Här sänks skatten:

Orust-0,25 kronor
Svenskt Näringsliv
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist