NYHET7 februari 2022

”I stället för att förbättra vägen sänker de hastigheten - det är ett sätt att komma undan” 

En modern och väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser är avgörande för svenska företag. Samtidigt upplever nästan hälften av de västsvenska företagen problem med infrastrukturen. Vi har pratat med Sven-Olov Kronaas, VD på J H Tidbeck AB.  

Foto: J H Tidbecks

En ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att nästan hälften av de svarande företagen i Västra Götaland, upplever problem med dagens infrastruktur som påverkar företagets in- och utleverans av varor. Ett av de företag som upplever problem är J H Tidbeck AB.

Tidbecks konstruerar och tillverkar bland annat svetsade nät, galler och sträckmetall och är beläget i Ljungsarp, i Tranemo kommun. Företaget, som framför allt använder sig av lastbilar för in- och utleverans av varor, upplever att problemen är många.

- Vägnätet är krokigt och smalt. Det skapar längre leveranstider och gör det osäkert att köra. I stället för att förbättra och stärka vägnätet, så väljer man att sänka hastigheterna på vägen. Det förbättrar ju inte vägen, det är ett sätt att komma undan det verkliga problemet, säger Sven-Olov Kronaas, VD, Tidbecks.

Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort hinder för de svenska företagen och dess konkurrenskraft. En dryg fjärdedel av de svarande företagen uppger att problem med infrastrukturen lett till att de fått svårare att rekrytera arbetskraft, något som Sven-Olov och Tidbeck i Tranemo fått känna på konsekvenserna av.

- Medarbetarna tycker att det är för långt och för slingrigt att köra, de känner sig inte säkra. Bussförbindelsen är helt obefintlig och den är inte alls ansluten till industrins arbetstider. Det påverkar ju även vår generella konkurrenskraft gentemot andra företag. Allt som blir ett hinder hämmar vår tillväxt och konkurrenskraft, fortsätter Sven-Olov Kronaas.

Sven-Olov berättar att det speciellt är den långa tiden det tar att verkställa ett beslut och avsaknaden av information, som är de stora problemen.

- Från det att Trafikverket har tagit ett beslut, tar det ungefär sju år innan det verkställs. Det är katastrof. Jag har respekt för att projektering tar tid, men när beslutet är fattat måste man gå till handling. Det är inte heller konstigt att kostnader blir ett problem om det som beräknats för sju år sedan ska bli reellt nu. Informationen från Trafikverket är också obefintlig, de är som musslor, avslutar Sven-Olov Kronaas.  

Ladda ner undersökningen här!
Infrastruktur_Västra Götaland.pdf

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Besök sidan här: https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/

InfrastrukturLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist