Internationell konkurrens, kompetensbrist och digitalisering

NYHET Publicerad

RAPPORT Under det senaste decenniet har en digitaliseringsvåg svept över Sverige som ökat behovet av IT-kompetens hos både myndigheter och företag. I Västra Götaland konkurrerar numer industrin och telekombranschen om samma spetskompetens och företagens efterfrågan överskrider arbetskraftsutbudet. Men, vad för kompetens är det som regionen har underskott på, hur omfattande är bristen och hur kan den lösas?

Moltas Kallur, praktikant hösten 2019

Moltas Kallur

Under hösten har jag under min praktik på regionkontoret i Västra Götaland, intervjuat fem företag i regionen för att få svar på hur det står till med kompensförsörjningen inom vissa eftertraktande IT-kompetenser.

Arbetsgivarorganisationer som IT&Telekomföretagen och Teknikföretagen har länge varnat för att Sverige behöver förberedas bättre för att klara av framtidens digitala omställning. På senare år har man nått fram till politikerna, och för två år sedan upprättade regeringen en digitaliseringsstrategi för att Sverige ska bli bäst på att i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Digital kompetens utgör ett av delmålen i regeringens digitaliseringsstrategi och handlar i breda ordalag om att Sverige behöver bli bättre på att matcha efterfrågan mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens. Idag rapporterar 8 av 10 arbetsgivare att man har brist på relevanta kompetenser inom IT, elektronik och ingenjörsyrket, enligt siffror från Arbetskraftbarometern. Situationen är liknande landet över, där samtliga regioner uppger samma brist på digitala kompetens.

Enligt siffor från Sveriges Statistiska Centralbyrå så har svenska företags utgifter inom IT nästan dubblerats från 2009 till 2018, där de senaste fyra åren stått för den största ökningen och. Mjukvara har slagit igenom i de flesta branscher men där tillverkningsindustrin idag är den bransch som investerar mest på området.

Digitaliseringsvågen har inte heller någon specifik branschtillhörighet. Även om de ökade utgifterna främst drivs av handel-, kommunikations-, finans- och tillverkningsindustrin anser alla branscher att de påverkats av digitaliseringen. En enkätundersökning från Svenskt Näringsliv visar att 85 procent av det svenska näringslivet ansåg att man påverkats av digitaliseringen där de som påverkats mest var industrisektorn med hela 90 procent.

Västra Götaland är tungt industriberoende och utgör cirka en femtedel av Sveriges totala varuexport. Fordonsindustrin är regionens starkaste exporterande sektor och sysselsätter ungefär hälften av alla som är direkt sysselsatta inom svensk fordonsindustri. Fordonsindustrin genomgår för tillfället en transformation där man vill skapa framtidens autonoma fordon. Detta har resulterat i att man nu söker samma IT-kompetens som Telekomföretagen i regionen, vilket har tunnat ut det redan låga arbetskraftsutbudet ytterligare.

De kompetenser som de västsvenska företagen har svårast att rekrytera är system- och mjukvaruutvecklare, men även andra tekniska kompetenser inom civilingenjörsområdet är starkt eftertraktade. Idag är bristen på kompetensen så stor inom vissa företag att enda vägen att få tag i nya medarbetare är att locka över arbetskraft från konkurrerande bolag.

Då det även gäller kompetens som rekryteras internationellt försvårar det för tillkomsten av ny kompetens till regionen. Detta ställer krav på Västra Götaland att fortsatt vara attraktivt om man fortsatt vill kunna attrahera internationell spetskompetens. Annars riskerar vi att halka efter omvärlden.

De intervjuade företagens fem lösningar för att förbättra den regionala kompetensförsörjningen:

1. Långsiktigt agerande för att öka tillgången till rätt kompetens.


2. Ökat samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsende så att utbildningen bättre kan

matcha arbetsmarknadens behov.


3. En breddad målgrupp för yrket, speciellt att flickor kommer i kontakt med tekniken i

ung ålder.


4. Förbättra regionens attraktionskraft och få ut mer av den inhemska kompetensen genom

ett sänkt skattetryck.
 

5. Förenkla rekryteringen av utrikesarbetskraft genom att införa talangvisum för särskilda

kompetenser, samt förenkla migrationsprocessen som upplevs som krånglig och svårtolkad.

Även regeln som knyter arbetstagaren till samma arbetsgivare i två år bör ses över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor.