Internationell konkurrens, kompetensbrist och digitalisering

NYHET Publicerad

RAPPORT Under det senaste decenniet har en digitaliseringsvåg svept över Sverige som ökat behovet av IT-kompetens hos både myndigheter och företag. I Västra Götaland konkurrerar numer industrin och telekombranschen om samma spetskompetens och företagens efterfrågan överskrider arbetskraftsutbudet. Men, vad för kompetens är det som regionen har underskott på, hur omfattande är bristen och hur kan den lösas?

Moltas Kallur, praktikant hösten 2019

Moltas Kallur

Under hösten har jag under min praktik på regionkontoret i Västra Götaland, intervjuat fem företag i regionen för att få svar på hur det står till med kompensförsörjningen inom vissa eftertraktande IT-kompetenser.

Arbetsgivarorganisationer som IT&Telekomföretagen och Teknikföretagen har länge varnat för att Sverige behöver förberedas bättre för att klara av framtidens digitala omställning. På senare år har man nått fram till politikerna, och för två år sedan upprättade regeringen en digitaliseringsstrategi för att Sverige ska bli bäst på att i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Digital kompetens utgör ett av delmålen i regeringens digitaliseringsstrategi och handlar i breda ordalag om att Sverige behöver bli bättre på att matcha efterfrågan mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens. Idag rapporterar 8 av 10 arbetsgivare att man har brist på relevanta kompetenser inom IT, elektronik och ingenjörsyrket, enligt siffror från Arbetskraftbarometern. Situationen är liknande landet över, där samtliga regioner uppger samma brist på digitala kompetens.

Enligt siffor från Sveriges Statistiska Centralbyrå så har svenska företags utgifter inom IT nästan dubblerats från 2009 till 2018, där de senaste fyra åren stått för den största ökningen och. Mjukvara har slagit igenom i de flesta branscher men där tillverkningsindustrin idag är den bransch som investerar mest på området.

Digitaliseringsvågen har inte heller någon specifik branschtillhörighet. Även om de ökade utgifterna främst drivs av handel-, kommunikations-, finans- och tillverkningsindustrin anser alla branscher att de påverkats av digitaliseringen. En enkätundersökning från Svenskt Näringsliv visar att 85 procent av det svenska näringslivet ansåg att man påverkats av digitaliseringen där de som påverkats mest var industrisektorn med hela 90 procent.

Västra Götaland är tungt industriberoende och utgör cirka en femtedel av Sveriges totala varuexport. Fordonsindustrin är regionens starkaste exporterande sektor och sysselsätter ungefär hälften av alla som är direkt sysselsatta inom svensk fordonsindustri. Fordonsindustrin genomgår för tillfället en transformation där man vill skapa framtidens autonoma fordon. Detta har resulterat i att man nu söker samma IT-kompetens som Telekomföretagen i regionen, vilket har tunnat ut det redan låga arbetskraftsutbudet ytterligare.

De kompetenser som de västsvenska företagen har svårast att rekrytera är system- och mjukvaruutvecklare, men även andra tekniska kompetenser inom civilingenjörsområdet är starkt eftertraktade. Idag är bristen på kompetensen så stor inom vissa företag att enda vägen att få tag i nya medarbetare är att locka över arbetskraft från konkurrerande bolag.

Då det även gäller kompetens som rekryteras internationellt försvårar det för tillkomsten av ny kompetens till regionen. Detta ställer krav på Västra Götaland att fortsatt vara attraktivt om man fortsatt vill kunna attrahera internationell spetskompetens. Annars riskerar vi att halka efter omvärlden.

De intervjuade företagens fem lösningar för att förbättra den regionala kompetensförsörjningen:

1. Långsiktigt agerande för att öka tillgången till rätt kompetens.


2. Ökat samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsende så att utbildningen bättre kan

matcha arbetsmarknadens behov.


3. En breddad målgrupp för yrket, speciellt att flickor kommer i kontakt med tekniken i

ung ålder.


4. Förbättra regionens attraktionskraft och få ut mer av den inhemska kompetensen genom

ett sänkt skattetryck.
 

5. Förenkla rekryteringen av utrikesarbetskraft genom att införa talangvisum för särskilda

kompetenser, samt förenkla migrationsprocessen som upplevs som krånglig och svårtolkad.

Även regeln som knyter arbetstagaren till samma arbetsgivare i två år bör ses över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Samarbete som succérecept i Partille

SAMVERKAN Ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är ett framgångsrecept i Partille kommun. Och det är så framgångsrikt att kommunen vunnit pris för sin samverkan. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? "Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet", säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.
NYHET Publicerad:

Internationell konkurrens, kompetensbrist och digitalisering

RAPPORT Under det senaste decenniet har en digitaliseringsvåg svept över Sverige som ökat behovet av IT-kompetens hos både myndigheter och företag. I Västra Götaland konkurrerar numer industrin och telekombranschen om samma spetskompetens och företagens efterfrågan överskrider arbetskraftsutbudet. Men, vad för kompetens är det som regionen har underskott på, hur omfattande är bristen och hur kan den lösas?
NYHET Publicerad:

Vem vet bäst vad företagaren behöver?

FREDAGSKRÖNIKA Den som vill förändra och förbättra – måste också ha förståelse. Sällan blir det så tydligt som i arbetet med lokalt företagsklimat. När politiker inte förstår företagens vardag eller när företagen inte förstår hur det offentliga fungerar, finns heller inga förutsättningar att nå samsyn och förbättring.
NYHET Publicerad:

Stormöte om lokalt företagsklimat i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna och regionen ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner. Det var syftet när Business Region Göteborg, i samarbete med bland annat Svenskt Näringsliv, arrangerade ett stormöte på Lindholmen Science Park. Tillsammans med närmare tvåhundra deltagare från näringslivet och staden diskuterades det nya näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stad. Målsättningen är 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035.
NYHET Publicerad:

Levande landsbygd – sliten valslogan eller reell målsättning?

FREDAGSKRÖNIKA Hur står det egentligen till med svensk landsbygd? Finns det förutsättningar för att idag bedriva effektiva, lönsamma och hållbara företag på landsbygden? 
NYHET Publicerad:

109 företagsbesök på 109 dagar – för företagsklimatets skull

FÖRETAGSKLIMAT För att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Borås väljer nu staden att göra en storsatsning på dialogen med kommunens företag. Fram tills april månad ska representanter från kommunen göra hela 109 företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Ett bra val för framtiden

FREDAGSKRÖNIKA Nu är det dags för Västra Götalands niondeklassare att välja gymnasieprogram. En vanlig myt är att man ska välja ett högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar öppna men valfriheten är minst lika stor vid ett yrkesprogram.
NYHET Publicerad:

Vet du verkligen hur mycket du betalar i skatt?

FREDAGSKRÖNIKA Om någon vecka trillar lönen in på kontot och som vanligt dras drygt 30 procent i skatt. Eller? Har du verkligen koll på hur mycket du betalar i skatt? Och hur stor kostnaden för din lön är för din arbetsgivare? Då är du en av få.
NYHET Publicerad:

Här höjs skatten i Västra Götaland – så mycket får du betala där du bor

SKATT Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den enskilt största utgiften för svenska familjer. 2020 fortsätter den genomsnittliga kommunalskatten att öka och med ökande behov i välfärden spås skattesatsen öka ytterligare i framtiden, vilket får stor påverkan på det lokala företagsklimatet. Här är hela listan som visar hur skatten förändras i din kommun.
NYHET Publicerad:

Ett händelserikt år och en företagsam framtid

KRÖNIKA Julen står för dörren och det är dags att runda av året 2019. Det har varit ett händelserikt år för oss på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, inte minst för min egen del. I augusti tog jag över rodret som regionchef och kom in i en verksamhet med full fart framåt och många saker på gång.
NYHET Publicerad:

En västsvensk gasell som springer snabbast i branschen

GASELLFÖRETAG Plint är branschledande och arbetar med flera stora företag. Främst satsar de på streamingtjänster och arbetar exempelvis med Netflix och Amazon. Nu är de utsedda till ett av Västra Götalands gasellföretag 2019.
NYHET Publicerad:

Där integration och kompetensutveckling går hand i hand

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kristina Christofferson, Hotelldirektör på Nääs Fabriker Hotell och Restaurang hade flertalet nyanlända som arbetade i restaurangen och på hotellet under hösten 2018. Kristina ville göra mer och såg också stor utvecklingspotential hos sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

Klimatet - en fråga om konkurrenskraft

FREDAGSKRÖNIKA Sverige behöver aktivt arbeta för ett gott näringslivsklimat och en stark konkurrenskraft. Med starka och framgångsrika svenska företag ökar vår möjlighet att uppnå klimatmålen väsentligt.
NYHET Publicerad:

Arena Arbetsliv – samverkan mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Öckerö kommun, en ö-kommun strax utanför Göteborg med cirka 12 000 invånare, har länge arbetat aktivt med att öka samverkan mellan kommun, skola och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

En något annorlunda julkalender

FREDAGSKRÖNIKA Snart är mörka november till ända. Framför oss har vi en lite ljusare tid fylld med adventsmys, adventskalendrar och julbestyr. Vad passar då bättre än en kalender fylld med riktigt bra tips inför jul? Vår kalender är dock en något annorlunda sådan. Med start den 1 december ger vi er våra 24 bästa tips för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Så får fler i Göteborgs utsatta förorter jobb

Branschorganisationen för tjänsteföretag, Almega, har släppt en rapport över vilka yrken som är vanligast bland boende i Göteborgs utsatta områden och presenterar fem förslag för hur fler ska komma i arbete.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för morgondagens beslutsfattare

FREDAGSKRÖNIKA Att unga engagerar sig i samhällsutvecklingen är av stor vikt. Dels för deras personliga utveckling men framförallt för att det är en viktig demokratisk byggsten för ett bättre framtida samhälle.