Internationell konkurrens, kompetensbrist och digitalisering

NYHET Publicerad

RAPPORT Under det senaste decenniet har en digitaliseringsvåg svept över Sverige som ökat behovet av IT-kompetens hos både myndigheter och företag. I Västra Götaland konkurrerar numer industrin och telekombranschen om samma spetskompetens och företagens efterfrågan överskrider arbetskraftsutbudet. Men, vad för kompetens är det som regionen har underskott på, hur omfattande är bristen och hur kan den lösas?

Moltas Kallur, praktikant hösten 2019

Moltas Kallur

Under hösten har jag under min praktik på regionkontoret i Västra Götaland, intervjuat fem företag i regionen för att få svar på hur det står till med kompensförsörjningen inom vissa eftertraktande IT-kompetenser.

Arbetsgivarorganisationer som IT&Telekomföretagen och Teknikföretagen har länge varnat för att Sverige behöver förberedas bättre för att klara av framtidens digitala omställning. På senare år har man nått fram till politikerna, och för två år sedan upprättade regeringen en digitaliseringsstrategi för att Sverige ska bli bäst på att i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Digital kompetens utgör ett av delmålen i regeringens digitaliseringsstrategi och handlar i breda ordalag om att Sverige behöver bli bättre på att matcha efterfrågan mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens. Idag rapporterar 8 av 10 arbetsgivare att man har brist på relevanta kompetenser inom IT, elektronik och ingenjörsyrket, enligt siffror från Arbetskraftbarometern. Situationen är liknande landet över, där samtliga regioner uppger samma brist på digitala kompetens.

Enligt siffor från Sveriges Statistiska Centralbyrå så har svenska företags utgifter inom IT nästan dubblerats från 2009 till 2018, där de senaste fyra åren stått för den största ökningen och. Mjukvara har slagit igenom i de flesta branscher men där tillverkningsindustrin idag är den bransch som investerar mest på området.

Digitaliseringsvågen har inte heller någon specifik branschtillhörighet. Även om de ökade utgifterna främst drivs av handel-, kommunikations-, finans- och tillverkningsindustrin anser alla branscher att de påverkats av digitaliseringen. En enkätundersökning från Svenskt Näringsliv visar att 85 procent av det svenska näringslivet ansåg att man påverkats av digitaliseringen där de som påverkats mest var industrisektorn med hela 90 procent.

Västra Götaland är tungt industriberoende och utgör cirka en femtedel av Sveriges totala varuexport. Fordonsindustrin är regionens starkaste exporterande sektor och sysselsätter ungefär hälften av alla som är direkt sysselsatta inom svensk fordonsindustri. Fordonsindustrin genomgår för tillfället en transformation där man vill skapa framtidens autonoma fordon. Detta har resulterat i att man nu söker samma IT-kompetens som Telekomföretagen i regionen, vilket har tunnat ut det redan låga arbetskraftsutbudet ytterligare.

De kompetenser som de västsvenska företagen har svårast att rekrytera är system- och mjukvaruutvecklare, men även andra tekniska kompetenser inom civilingenjörsområdet är starkt eftertraktade. Idag är bristen på kompetensen så stor inom vissa företag att enda vägen att få tag i nya medarbetare är att locka över arbetskraft från konkurrerande bolag.

Då det även gäller kompetens som rekryteras internationellt försvårar det för tillkomsten av ny kompetens till regionen. Detta ställer krav på Västra Götaland att fortsatt vara attraktivt om man fortsatt vill kunna attrahera internationell spetskompetens. Annars riskerar vi att halka efter omvärlden.

De intervjuade företagens fem lösningar för att förbättra den regionala kompetensförsörjningen:

1. Långsiktigt agerande för att öka tillgången till rätt kompetens.


2. Ökat samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsende så att utbildningen bättre kan

matcha arbetsmarknadens behov.


3. En breddad målgrupp för yrket, speciellt att flickor kommer i kontakt med tekniken i

ung ålder.


4. Förbättra regionens attraktionskraft och få ut mer av den inhemska kompetensen genom

ett sänkt skattetryck.
 

5. Förenkla rekryteringen av utrikesarbetskraft genom att införa talangvisum för särskilda

kompetenser, samt förenkla migrationsprocessen som upplevs som krånglig och svårtolkad.

Även regeln som knyter arbetstagaren till samma arbetsgivare i två år bör ses över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.