”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

NYHET Publicerad

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd? Under våren träffade vi Svenne Gudmundsson, ägare av en bensinstation och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. En kommitté för små och medelstora företag.

Svenne Gudmundsson, ordförande SME

Svenne Gudmundsson, ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

Svenne Gudmundsson har arbetat i petroleumbranschen i över 40 år och bestämde sig tidigt för att bli egenföretagare. Nu har han drivit sin bensinstation i drygt 25 år.

Du är ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté sedan 2019. Varför behövs det en kommitté för små och medelstora företag?

— Svenskt Näringslivs medlemmar består till 98 procent består av små och medelstora företag, under 250 anställda. Det är en stor del av svenska företagsvärlden, så att ha en kommitté som är väl förankrad i dessa frågor är viktigt.

— Vårt uppdrag är ju att driva småföretagens frågor i alla de kanaler som Svenskt Näringsliv jobbar med.

Tycker du att politiker brukar vara bra på att fånga upp småföretagarfrågor?

— Både och, skulle jag vilja säga. Eftersom det är en så stor del av alla företag så borde det ligga ännu högre på agendan och det slåss vi stenhårt för att det ska göra.

— När vi väl kommer ut och träffar politiker så vill man prata med oss, man vill lyssna. Sedan gör man inte alltid som vi säger men då har vi åtminstone fått chansen att berätta. Det skulle dock kunna bli mycket bättre.

Vilka skulle du säga är det absolut viktigaste frågorna?

— Just nu är det ju en omvälvande tid med den situationen vi är i. Så just nu och en tid framöver kommer det inte vara som vanligt. De fem viktigaste områden som vi satt upp sedan tidigare är personalrelaterade frågor likt kompetensförsörjning, kostnader för personal och så vidare. Det blir lite annorlunda nu med den ökande arbetslöshet vi ser framför oss. Nu får vi sätta oss ned och prioritera om.

Hur skulle du säga att små och medelstora företag mår idag?

— Det är väldigt varierande men sammantaget kan man säga att det finns en otroligt stor oro. När ska det här ta slut, när kommer det vända och vad händer när det vänder? Det finns många frågetecken som måste rätas ut och bli utropstecken för att vi ska kunna ta oss framåt.  

— Det är en oerhört jobbig tid för väldigt många småföretagare.

Om vi ser på det långsiktigt; vad är ditt starkaste argument för att det ska satsas mer på små och medelstora företag?

— Hela välfärden bygger på att företagen är igång, i drift och skapar skatteintäkter och en harmoni i samhället. Små och medelstora företag är grunden i hela vårt samhälle och det kommer det vara i alla tider. Skapar vi rätt förutsättningar för dessa företag att expandera kommer också deras bidrag till samhället att växa och bli större och större.

Slutligen, om vi vänder oss till företagare som du själv. Varför tycker du att de bör engagera sig i att driva bredare bransch- och företagarfrågor?

— För att göra det bättre för sig själv och sina kollegor och få allas våra förutsättningar att bli bättre.

— Det jag märkte när jag engagerade mig var att ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka. Jag fick kollegor med samma intressen och utmaningar men också otroligt snabb information om vad som händer i fråga om företagens förutsättningar. Det som är den stora vinsten är dock kanske det som man får möjlighet att bidra med till samhället, avslutar Svenne Gudmundsson.

Vill du veta mer om Svenne Gudmundsson och SME-kommittén?

Lyssna på avsnitt fem av Näringslivspodden här.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.