Anna Strömwall, Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Anna Strömwall, Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.

Göteborg-Landvetter Airport sysselsätter idag 4000 människor och är att betrakta som en betydande arbetsgivare för regionen, och för Sverige. Byggnationerna av Airport City med hotell och en ny terminal förväntas dessutom medföra 10,000 fler arbetstillfällen och samtidigt tillgodose regionens behov av ökad tillgänglighet med fler flyglinjer. Det är angeläget för såväl västsvenska företag att nå den globala marknaden, som för besöksnäringen att turister enkelt tar sig hit.  

Antalet resenärer ökar för varje år och 2018 hade flygplatsen 6,8 miljoner passagerare. Många av dessa är turister, då mer än 60 procent som besöker Västsverige väljer flyget som transportmedel. Turistresenärer är viktiga för svensk tillväxt och sysselsättning och spenderar nationellt sett ungefär 60 miljarder kronor per år. Därtill är Göteborg en attraktiv studentstad, likaså Borås med välkända Textilhögskolan, dit många utbytesstudenter reser från hela världen.   

— Utan flyg är det svårt att prata om den tillgänglighet Sverige och världen önskar. Vi möjliggör för människor att mötas, oavsett om det sker privat eller som företag, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör Göteborg-Landvetter Airport.   

Med flyg till och från Göteborg-Landvetter Airport fraktas även gods. Att erbjuda effektiva och hållbara transportlösningar i en skarp konkurrens är nödvändigt för Sveriges internationella handel. Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport har därför tillsammans med samarbetspartners lanserat go:CARGO, för att i samverkan stärka svensk logistik.  

— Vi har framförallt ett fint samarbete med hamnen, där vi båda är betydande parter för den västsvenska godstransporten. Göteborgs Hamn står för 90 procent av utrikeshandeln medan flygen står för en procent. Däremot uppgår flygfraktens handelsvärde till närmare 35 procent vilket innebär att det är högvärdigt gods som fraktas med plan. Det kan bero på säkerhets-, ekonomiska- eller tidsperspektiv och är en viktig del i logistikkedjan, säger Anna Strömwall.  

Den stora utmaningen för Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport är inte helt oväntat den ständigt pågående klimatdebatten. Men arbetet för en mer hållbar och klimatneutral flygbransch påbörjades för många år sedan och mycket har därefter gjorts. Flygen har bränsleeffektiviserats med 70 procent de senaste 40 åren och står idag för cirka två procent av de totala fossila koldioxidutsläppen. Framtida mål är dessutom tydliga; år 2030 ska samtliga inrikesflyg vara fossilfria, följt av samtliga utrikesflyg som startar från Sverige till år 2045.  

— Det är redan idag möjligt att flyga på fossilfritt bränsle. Vi på Swedavia köper in biobränsle för alla våra tjänsteresor, något vi har gjort sedan 2016. Det är dock betydligt mer kostsamt att köpa in, och påverkar biljettpriser. Det behövs därför fler produktionsanläggningar och större volymer för att få ned kostnader, och gärna närmre geografiskt för att slippa lång frakt. Men det måste finnas politiska initiativ, stor efterfrågan och företag som vill investera, säger Anna Strömwall.  

Flygplatsen har även ställt om transferbussarna till att gå på biogas och snöröjningsmaskinerna går på miljöklassad HVO-diesel. Energibesparande åtgärder i flygplatsens fastigheter har vidtagits, och man har utformat ett system för att samla upp och återvinna avisningsvätska som består av glykol och inte får nå mark eller dagvatten.  

— Med ett fortsatt omfattande miljöarbete kan vi skapa en helt fossilfri flygbransch. Och en välfungerande flygplats är ett krav för att behålla Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden, avslutar Anna Strömwall. 

Text: Jessica Johansson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.