Anna Strömwall, Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Anna Strömwall, Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.

Göteborg-Landvetter Airport sysselsätter idag 4000 människor och är att betrakta som en betydande arbetsgivare för regionen, och för Sverige. Byggnationerna av Airport City med hotell och en ny terminal förväntas dessutom medföra 10,000 fler arbetstillfällen och samtidigt tillgodose regionens behov av ökad tillgänglighet med fler flyglinjer. Det är angeläget för såväl västsvenska företag att nå den globala marknaden, som för besöksnäringen att turister enkelt tar sig hit.  

Antalet resenärer ökar för varje år och 2018 hade flygplatsen 6,8 miljoner passagerare. Många av dessa är turister, då mer än 60 procent som besöker Västsverige väljer flyget som transportmedel. Turistresenärer är viktiga för svensk tillväxt och sysselsättning och spenderar nationellt sett ungefär 60 miljarder kronor per år. Därtill är Göteborg en attraktiv studentstad, likaså Borås med välkända Textilhögskolan, dit många utbytesstudenter reser från hela världen.   

— Utan flyg är det svårt att prata om den tillgänglighet Sverige och världen önskar. Vi möjliggör för människor att mötas, oavsett om det sker privat eller som företag, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör Göteborg-Landvetter Airport.   

Med flyg till och från Göteborg-Landvetter Airport fraktas även gods. Att erbjuda effektiva och hållbara transportlösningar i en skarp konkurrens är nödvändigt för Sveriges internationella handel. Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport har därför tillsammans med samarbetspartners lanserat go:CARGO, för att i samverkan stärka svensk logistik.  

— Vi har framförallt ett fint samarbete med hamnen, där vi båda är betydande parter för den västsvenska godstransporten. Göteborgs Hamn står för 90 procent av utrikeshandeln medan flygen står för en procent. Däremot uppgår flygfraktens handelsvärde till närmare 35 procent vilket innebär att det är högvärdigt gods som fraktas med plan. Det kan bero på säkerhets-, ekonomiska- eller tidsperspektiv och är en viktig del i logistikkedjan, säger Anna Strömwall.  

Den stora utmaningen för Swedavia och Göteborg-Landvetter Airport är inte helt oväntat den ständigt pågående klimatdebatten. Men arbetet för en mer hållbar och klimatneutral flygbransch påbörjades för många år sedan och mycket har därefter gjorts. Flygen har bränsleeffektiviserats med 70 procent de senaste 40 åren och står idag för cirka två procent av de totala fossila koldioxidutsläppen. Framtida mål är dessutom tydliga; år 2030 ska samtliga inrikesflyg vara fossilfria, följt av samtliga utrikesflyg som startar från Sverige till år 2045.  

— Det är redan idag möjligt att flyga på fossilfritt bränsle. Vi på Swedavia köper in biobränsle för alla våra tjänsteresor, något vi har gjort sedan 2016. Det är dock betydligt mer kostsamt att köpa in, och påverkar biljettpriser. Det behövs därför fler produktionsanläggningar och större volymer för att få ned kostnader, och gärna närmre geografiskt för att slippa lång frakt. Men det måste finnas politiska initiativ, stor efterfrågan och företag som vill investera, säger Anna Strömwall.  

Flygplatsen har även ställt om transferbussarna till att gå på biogas och snöröjningsmaskinerna går på miljöklassad HVO-diesel. Energibesparande åtgärder i flygplatsens fastigheter har vidtagits, och man har utformat ett system för att samla upp och återvinna avisningsvätska som består av glykol och inte får nå mark eller dagvatten.  

— Med ett fortsatt omfattande miljöarbete kan vi skapa en helt fossilfri flygbransch. Och en välfungerande flygplats är ett krav för att behålla Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden, avslutar Anna Strömwall. 

Text: Jessica Johansson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Våra välfärdsskapares betydelse

FREDAGSKRÖNIKA Den senaste veckan har vi på våra facebook-sidor fokuserat på att lyfta fram företagens betydelse för vår gemensamma välfärd. Ett koncept som inte alltid är så lätt att förstå och som i min mening aldrig kan framhävas tillräckligt. I tider då konjunkturen viker blir dessutom budskapet viktigare än någonsin.
NYHET Publicerad:

Någonstans mellan engagemang och krångliga regelverk

FREDAGSKRÖNIKA Under mina snart sex veckor på Svenskt Näringsliv har jag redan hunnit komma i kontakt med det driv och engagemang som finns bland våra medlemsföretag. Men jag har också hunnit höra berättelser från vardagen - en vardag bitvis fylld av myndighetskontakter, krångliga och oförutsägbara regler och dyra avgifter. Mitt eget engagemang för näringslivsfrågor är som mest påtagligt just där, någonstans mellan entreprenöriellt driv och krångliga regelverk.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Västra Götaland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Generationsskiften i västsvenska företag - stora värden står på spel

FÖRETAGSKLIMAT Svenska företagare blir allt äldre och fler måste fundera över hur, och om, de ska lämna över verksamheten till kommande generation. Tydligt är att det är stora värden som står på spel när företag ska genomföra ett generationsskifte.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet — för framtidens företagsklimat

FREDAGSKRÖNIKA För att stärka Västra Götalands företagsklimat och framtida tillväxt måste vi ha ambitionen att öka antalet elever som driver UF-företag. Det är så vi rustar morgondagens medarbetare, får fler företagsamma unga och skapar större samverkan mellan skolan och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Det räcker inte med en god tanke

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet – en välfärdsfråga 

FÖRETAGSKLIMAT För en vecka sedan släppte vi årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men, spelar det någon roll om företagen är nöjda och vad betyder det att ha ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Vårgårda – ett företagsklimat i toppklass

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda tog i år förstaplatsen när regionens bästa företagsklimat utsågs. Svenskt Näringsliv var med och lämnade över pokalen och fick även chansen att prata med näringslivssamordnare Johanna Heleander om receptet bakom kommunens framgångar.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT För tredje året i rad är det Vårgårda, Partille och Härryda som står på Västra Götalands prispall när Svenskt Näringsliv släpper 2019 års ranking av det lokala företagsklimatet.  I år med Vårgårda som ny länsetta på plats 4 av 290 kommuner. Vårgårda tangerar därmed också det bästa resultatet någonsin uppnått av en kommun i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Landsbygdens långsiktiga utmaningar (och en annan sida av Bengtsfors)

FREDAGSKRÖNIKA Under de senaste veckorna har debatten om omfördelning mellan landets kommuner eskalerat. I fokus står mindre kommuner på landsbygden, som tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända, och som därmed fått högre kostnader än vad de mäktar med. Bortom debatten om kortsiktig kostnadstäckning finns dock mer långsiktiga utmaningar om lokalt företagsklimat, samt en kommun i Dalsland som imponerar.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västra Götaland ut i år?
NYHET Publicerad:

Bli studentmedarbetare hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PLATSANNONS Inför vårens arbete söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland studentmedarbetare för att stärka upp arbetet. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Dags att rusta sig för utmaningar

FREDAGSKRÖNIKA Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar på dystra framtidsutsikter i både Västra Götaland som riket i stort. Samtidigt som förväntningarna framöver minskar visar Västra Götaland även på en något lägre produktion/försäljningsvolym under de senaste 6 månaderna än i övriga riket.
NYHET Publicerad:

Donsö sätter sjöfarten på kartan

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Nästan 2000 gymnasie- och högskoleelever, över 100 yrkes- och studievägledare och utbildningsminister Anna Ekström samlades förra veckan på Donsö för att delta på en studiedag i sjöfartens tecken.
NYHET Publicerad:

Fler nya bostäder med regelförenklingar

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsvaluta för pengarna

FREDAGSKRÖNIKA Vilken välfärd får du för dina skattepengar? 
Det beror på var du bor. Det till synes självklara sambandet mellan vad du betalar och den kvalitet du får tycks dock saknas. 
NYHET Publicerad:

Välkommen Jessica Tengeland

NY PÅ JOBBET Jessica Tengeland ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.
NYHET Publicerad:

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Hanna!

SVENSKT NÄRINGSLIV Vi välkomnar Hanna Waerland-Fager som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Hanna kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Moltas Kallur!

NY PÅ JOBBET Moltas Kallur är vår nya praktikant för hösten på regionkontoret i Göteborg. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.