Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning. Läget är allvarligt och cementeras nu på en hög nivå, det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Foto: Ernst Henry Photography AB

Undersökningen från Svenskt Näringslivs företagarpanel, med över 500 svarande arbetsgivare i Västra Götaland, bekräftar den bild som Magdalena Andersson presenterade under förmiddagen den 24 april.  Regeringen meddelade då att det ekonomiska läget är allvarligare än vad som spåddes i mars. Krisen i spåren av Covid-19 håller fortsatt ett hårt grepp om det västsvenska näringslivet och drygt 6 av 10 företag anger att det har finansierings- eller likviditetsproblem.

— Siffrorna visar att krisen är oerhört allvarlig för många företag i Västsverige. Jämfört med några veckor sedan är vi dock inne i en ny fas. Nu förvärras inte siffrorna i samma takt som tidigare – utan cementeras snarare på en kritisk nivå, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Av de reformer som regeringen hittills sjösatt anger företagen att nedsättningen av arbetsgivaravgifter är den åtgärd som är mest användbar och hela 83 procent av de tillfrågade företagen anger att de använder sig av reformen. Nästan 6 av 10 tar del av korttidspermittering medan endast 2 av 10 har tillgång till tillfälliga hyresrabatter eller söker anstånd med skattebetalningar.

— Undersökningen visar att korttidspermitteringar är ett bra verktyg som används av många företag. Däremot används inte de övriga reformerna regeringen sjösatt i samma utsträckning. Det är helt enkelt alldeles för krångligt för många, framförallt små företag, menar Rudolf Antoni

— När regeringen nu ger indikationer på att krisen beräknas bli djupare, än vad de tidigare har spått, behövs ytterligare åtgärder. Åtgärder som mer direkt träffar företag som förlorat en stor del av sin omsättning. Ett sådant system finns i till exempel Danmark och bör komma på plats så snart som möjligt även i Sverige. Det skulle göra stor skillnad, menar Rudolf Antoni.

Nästan 25 procent av de västsvenska företagen uppger att tappat mer än 50 procent av sin försäljning eller orderingång. Jämfört med för några veckor sedan anger nu något färre företag att de avser, eller redan har, varslat personal om uppsägning. Fortsatt anger dock fler än 3 av 10 företag att de redan har, eller kommer behöva varsla personal i framtiden.

— Att något färre signalerar att de avser att varsla personal får antas ha påverkats av möjligheten att permittera. Västra Götaland är en av de regioner i Sverige med allra högst andel permitteringar, konstaterar Rudolf Antoni.

— Det faktum att sifforna nu cementeras på en allvarlig nivå innebär inte att krisen lättar. Nu behöver vi se till att Västsverige har de bästa möjligheterna att återstarta näringslivet när krisen väl är över. Då måste vi vara snabba ur startblocken, avslutar Rudolf Antoni.

Om undersökningen:

Företagarpanelen genomfördes via ett urval med 1206 medlemsföretag i Västra Götalands 49 kommuner, tidsperioden 15-22 april. Antal svarande var 531 (44% svarsfrekvens)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

Krönika: Otryggheten hotar näringsfriheten

KRÖNIKA "Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?"
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.