Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning. Läget är allvarligt och cementeras nu på en hög nivå, det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Foto: Ernst Henry Photography AB

Undersökningen från Svenskt Näringslivs företagarpanel, med över 500 svarande arbetsgivare i Västra Götaland, bekräftar den bild som Magdalena Andersson presenterade under förmiddagen den 24 april.  Regeringen meddelade då att det ekonomiska läget är allvarligare än vad som spåddes i mars. Krisen i spåren av Covid-19 håller fortsatt ett hårt grepp om det västsvenska näringslivet och drygt 6 av 10 företag anger att det har finansierings- eller likviditetsproblem.

— Siffrorna visar att krisen är oerhört allvarlig för många företag i Västsverige. Jämfört med några veckor sedan är vi dock inne i en ny fas. Nu förvärras inte siffrorna i samma takt som tidigare – utan cementeras snarare på en kritisk nivå, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Av de reformer som regeringen hittills sjösatt anger företagen att nedsättningen av arbetsgivaravgifter är den åtgärd som är mest användbar och hela 83 procent av de tillfrågade företagen anger att de använder sig av reformen. Nästan 6 av 10 tar del av korttidspermittering medan endast 2 av 10 har tillgång till tillfälliga hyresrabatter eller söker anstånd med skattebetalningar.

— Undersökningen visar att korttidspermitteringar är ett bra verktyg som används av många företag. Däremot används inte de övriga reformerna regeringen sjösatt i samma utsträckning. Det är helt enkelt alldeles för krångligt för många, framförallt små företag, menar Rudolf Antoni

— När regeringen nu ger indikationer på att krisen beräknas bli djupare, än vad de tidigare har spått, behövs ytterligare åtgärder. Åtgärder som mer direkt träffar företag som förlorat en stor del av sin omsättning. Ett sådant system finns i till exempel Danmark och bör komma på plats så snart som möjligt även i Sverige. Det skulle göra stor skillnad, menar Rudolf Antoni.

Nästan 25 procent av de västsvenska företagen uppger att tappat mer än 50 procent av sin försäljning eller orderingång. Jämfört med för några veckor sedan anger nu något färre företag att de avser, eller redan har, varslat personal om uppsägning. Fortsatt anger dock fler än 3 av 10 företag att de redan har, eller kommer behöva varsla personal i framtiden.

— Att något färre signalerar att de avser att varsla personal får antas ha påverkats av möjligheten att permittera. Västra Götaland är en av de regioner i Sverige med allra högst andel permitteringar, konstaterar Rudolf Antoni.

— Det faktum att sifforna nu cementeras på en allvarlig nivå innebär inte att krisen lättar. Nu behöver vi se till att Västsverige har de bästa möjligheterna att återstarta näringslivet när krisen väl är över. Då måste vi vara snabba ur startblocken, avslutar Rudolf Antoni.

Om undersökningen:

Företagarpanelen genomfördes via ett urval med 1206 medlemsföretag i Västra Götalands 49 kommuner, tidsperioden 15-22 april. Antal svarande var 531 (44% svarsfrekvens)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.