Krönika: Otryggheten hotar näringsfriheten

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Det bubblar av frustration. Brottslighet och otrygghet har seglat upp som några av de viktigaste frågorna för svenska företag. När entreprenörer först tvingas betala skatt till rättsväsendet och sedan ändå finansiera egna säkerhetsinsatser, då minskar också incitamenten att driva företag. Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?

Krönika: Otryggheten hotar näringsfriheten

Vid sidan av nödvändiga reformer för ökad tillväxt och en återstart av näringslivet efter coronakrisen – så måste trygghetsfrågan vara ett område som kommunerna, polisen och företagen tillsammans sätter ett ökat fokus på, säger Anton Oskarsson.

För några veckor sedan släppte Svenskt Näringsliv en undersökning med över 5500 svarande företag i Västra Götaland. Bilden som företagen målar upp är dyster, men tyvärr inte särskilt förvånande. Resultatet visar att problematik med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i länet. Mer än var fjärde företag uppger nu att deras verksamhet påverkas i hög utsträckning. Problemet är inte längre isolerat till någon enstaka bransch – utan påverkar nu nästintill alla företag i olika utsträckning. 

Uppmärksammade exempel på brott mot företag finns det gott om. I flera av våra förorter kan det handla om skadegörelse, grova stölder och försäkringsbolag som knappt vågar teckna avtal med entreprenörer i utsatta områden. En ond spiral där entreprenörer lämnar områden och butiker, restauranger och service stänger vilket gör att otryggheten kan breda ut sig ytterligare.

På landsbygden vittnar företagen om stölder, inbrott och bedrägerier. Men inte minst om en stor upplevd otrygghet som måste tas på allvar. En bubblande frustration över låg polisnärvaro och att det inte längre lönar sig att anmäla brott – då det ändå inte leder någonstans. I våra städer där otrygghet och brottslighet får fäste försämras företagsklimatet och investeringsviljan. För vem vill driva företag i en stad som upplevs som otrygg? Den utvecklingen måste brytas innan den får förödande konsekvenser.

Trygghetsfrågorna har kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige.

Det viktigaste staten faktiskt kan göra är att garantera tryggheten, säkerheten och upprätthålla näringsfriheten för dem som levererar varor och tjänster och skapar resurserna till vår gemensamma välfärd. Många företagare sliter dag och natt, offrar semester och anställningstrygghet för att man älskar att driva företag. Genom hårt arbete och slit betalar man in alla de skattemedel som politiker fördelar för att vårt samhälle ska stå sig starkt.

Trots det uppskattas företagens direkta kostnader för ren brottslighet till 55 miljarder under 2018, enligt HUI Research. En siffra som dessutom enligt beräkningen sannolikt är en rejäl underskattning. När man först tvingas betala skatt till rättsväsendet och sedan ändå finansiera säkerhetsinsatser för sitt företag, då minskar också incitamenten att driva företag i förlängningen. Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?

Vid sidan av nödvändiga reformer för ökad tillväxt och en återstart av näringslivet efter coronakrisen – så måste trygghetsfrågan vara ett område som kommunerna, polisen och företagen tillsammans sätter ett ökat fokus på.

Marknadsekonomins grundläggande fundament, att utbud möter efterfrågan under fri konkurrens, riskerar annars att sättas ur spel när otryggheten tar över. Entreprenörer kan i förlängningen få svårt att etablera sig i områden, städer eller på landsbygden trots att det finns en efterfrågan på deras varor och tjänster. Vilket kommer leda till färre jobb och möjligheter där de kanske behövs som allra mest.

En av Sveriges främsta konkurrensfördelar är att vi är ett land med hög tillit till både varandra och rättsväsendet. Det måste vi fortsätta att vara. Näringsfrihet handlar i grunden om att det inte ska finnas några begränsningar för medborgare att starta företag. Trygghetsfrågorna får inte bli en sådan begränsning, för varken enskilda företag eller framtida företagare. Näringsfriheten är väl värd att försvara.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krönika: Otryggheten hotar näringsfriheten

KRÖNIKA "Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?"
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.