LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 april 2020

Många permitterade i Västra Götaland

Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen, nu är korttidspermitterade. Motsvarande siffra för landet är 6,3 procent.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Den 7 april öppnade ansökan till Tillväxtverket för möjligheten att ansöka om korttidspermittering av personal. Statistik från Tillväxtverket (22 april 2020) visar att 41 017 ansökningar om korttidspermittering inkommit sedan dess och totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid. Västra Götaland är det län med tredje högst andel permitterade i landet.

Enligt Tillväxtverket, är Handeln, Tillverkning och verksamheter inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och Teknik, de branscherna där flest ansökningar om permitteringar inkommit och beviljats

– Siffrorna från Tillväxtverket visar att krisen slår hårdare mot Västra Götaland än landet i övrigt. I flera branscher har företag nu fått se sin efterfrågan helt försvinna, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Permittering ger möjlighet för en arbetsgivare att dra ner arbetstiden för att undvika uppsägningar vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Systemet ger arbetsgivaren möjlighet att dra ner arbetstiden till 80, 60 eller 40 procent av en heltidstjänst. Arbetstagaren behåller under tiden mellan 90 och 96 procent av lönen. I början av april kompletterades reformen med ytterligare en permitteringsnivå som gäller perioden maj till juli 2020 och möjliggör en neddragning till 20 procent av arbetstiden med 88 procent av lönen bibehållen.

– De reformer som gjorts hittills är bra, men tyvärr inte tillräckliga. Företag och jobb måste räddas och då är det viktigt att vi agerar kraftfullt och vågar visa att samhället backar upp våra företag och anställda helhjärtat. Fler skulle kunna räddas om vi utökade permitteringsmöjligheten till 100%, säger Rudolf Antoni

Flest antal permitteringar återfinns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Sett i förhållande till det totala antalet anställda i näringslivet sticker dock flera delar av Västsverige ut med en hög andel korttidspermitterade. Totalt är 7,4 procent permitterade i Västra Götaland sedan möjligheten att ansöka öppnade 7 april. Det hittills beviljade beloppet från myndigheten att täcka kostnaderna för permittering uppgår till strax över 2,2 miljarder kronor i Västra Götaland och drygt 10,8 miljarder i hela landet.

– Hur vi agerar nu kommer att avgöra hur svensk konkurrenskraft och våra svenska företag klarar sig framöver. Om inte regeringen hjälper företagen ytterligare blir konsekvenserna förödande, säger Rudolf Antoni.

Svenskt Näringslivcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist