Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering. Vi tog ett snack med företrädare för kommunerna för att höra om deras förväntningar på programmet.

Maya Hultgren Saksi - Mark

Maya Hultgren Saksi, Kommunikations- och näringslivschef i Marks kommun

Åsa Qvist Ek

Åsa Qvist Ek, Näringslivschef i Lerums kommun

— Vi är väldigt glada för att både Mark och Lerum vill vara med i vårt utvecklingsprogram. Kommunerna har god utvecklingspotential och jag hoppas att de ska få den inspiration och det stöd de behöver för att stärka sitt företagsklimat, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Utvecklingsprogrammet innehåller fyra träffar under året där kommunerna själva till viss del har möjlighet att styra workshopparnas inriktning och utveckling. På träffarna kommer både utvalda tjänstemän och politiker att närvara.

— Det kändes helt rätt att fråga både Lerum och Mark kommun om de ville vara med. Båda kommunerna har fullt av framgångsrika företag och kommunerna har redan startat arbetet med sitt företagsklimat. Bland annat har Marks kommun gjort detta genom ett nyligen antaget näringslivsprogram. Utvecklingsprogrammet kommer ge bra verktyg för de båda att fortsätta sitt arbete, säger Anton Oskarsson, ansvarig för Sjuhärad på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Maya Hultgren Saksi är Näringslivschef i Marks kommun. Hon ser fram emot lärdomarna kommunen kommer kunna göra under året

— Vi hade tidigare inte haft kännedom om Utvecklingsprogrammet. Jag blev kontaktad av Svenskt Näringsliv och kände med en gång att detta inte var en chans vi kunde gå miste om ett år till, så jag sa ”ja” med en gång. Vi har arbetat mycket med vårt företagsklimat sedan näringslivskontoret blev en del av kommunens verksamhet 2016. Bland annat har vi samverkan med lokala företagsorganisationer och arbetar med den interna myndighetsutövningen, men när alla kommuner blir bättre och bättre måste också utvecklas för att hänga med i den utvecklingen.

— Av Utvecklingsprogrammet förväntar jag mig att kommunalråden, kommundirektören och jag kommer få en samsyn av vad vi behöver göra för att få ett bättre företagsklimat. Förhoppningen är utan tvekan att det kommer läggas större tyngdpunkt på näringslivsfrågor inom politiken i Marks kommun.

Näringslivschefen i Lerums kommun, Åsa Qvist Ek, menar att samverkan är vägen till ett starkt näringslivsklimat.

— Jag tror att nycklarna för ett bättre företagsklimat i Lerums kommun finns i ännu mer samverkan och förståelse för varandras roller och förutsättningar men också snabbare handläggningstider och inte minst tydliga och klara besked i företagens olika ärenden. Vi är en utpräglad småföretagarkommun och för oss är företagen väldigt viktiga. Det betyder mycket om vi kan fortsätta att jobba tillsammans för ett bättre klimat där man som företagare trivs och vill växa. Det bidrar både till välfärd och fler arbetstillfällen på hemmaplan vilket vi behöver.

— Det känns väldigt roligt att få delta i programmet dels för att lära oss mer av andra kommuner men också för att dela våra erfarenheter med andra och på så sätt kunna växla upp vårt arbete på hemmaplan. Mina förhoppningar på utvecklingsprogrammet är att vi får inspiration till att bli ännu bättre och att vi lyfter tillsammans i vårt arbete för våra företagare i kommunen.

Vi talade med en företagare i en av kommunerna som tycker kommunikationen mellan företag och kommun behöver förbättras.

— Det tar i dagsläget lång tid att komma i kontakt med kommunen, senaste gången vi behövde deras hjälp tog väldigt lång tid innan de kunde lösa uppgiften. Det är också komplicerat att veta vem man ska höra av sig till, hemsidan och telefonväxeln hjälper något men vi har ingen personlig kontakt.

— Senaste gången vi fick besök av kommunen var för över 10 år. Det är dock bra att de ska vara med i utvecklingsprogrammet och väljer att satsa på näringslivet, det behövs helt klart en push uppåt här i kommunen.

Vi på Svenskt Näringsliv Västra Götaland hoppas att utvecklingsprogrammet kan ge både Marks kommun och Lerums kommun rätt verktyg för en positiv effekt på deras lokala företagsklimat.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.