Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering. Vi tog ett snack med företrädare för kommunerna för att höra om deras förväntningar på programmet.

Maya Hultgren Saksi - Mark

Maya Hultgren Saksi, Kommunikations- och näringslivschef i Marks kommun

Åsa Qvist Ek

Åsa Qvist Ek, Näringslivschef i Lerums kommun

— Vi är väldigt glada för att både Mark och Lerum vill vara med i vårt utvecklingsprogram. Kommunerna har god utvecklingspotential och jag hoppas att de ska få den inspiration och det stöd de behöver för att stärka sitt företagsklimat, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Utvecklingsprogrammet innehåller fyra träffar under året där kommunerna själva till viss del har möjlighet att styra workshopparnas inriktning och utveckling. På träffarna kommer både utvalda tjänstemän och politiker att närvara.

— Det kändes helt rätt att fråga både Lerum och Mark kommun om de ville vara med. Båda kommunerna har fullt av framgångsrika företag och kommunerna har redan startat arbetet med sitt företagsklimat. Bland annat har Marks kommun gjort detta genom ett nyligen antaget näringslivsprogram. Utvecklingsprogrammet kommer ge bra verktyg för de båda att fortsätta sitt arbete, säger Anton Oskarsson, ansvarig för Sjuhärad på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Maya Hultgren Saksi är Näringslivschef i Marks kommun. Hon ser fram emot lärdomarna kommunen kommer kunna göra under året

— Vi hade tidigare inte haft kännedom om Utvecklingsprogrammet. Jag blev kontaktad av Svenskt Näringsliv och kände med en gång att detta inte var en chans vi kunde gå miste om ett år till, så jag sa ”ja” med en gång. Vi har arbetat mycket med vårt företagsklimat sedan näringslivskontoret blev en del av kommunens verksamhet 2016. Bland annat har vi samverkan med lokala företagsorganisationer och arbetar med den interna myndighetsutövningen, men när alla kommuner blir bättre och bättre måste också utvecklas för att hänga med i den utvecklingen.

— Av Utvecklingsprogrammet förväntar jag mig att kommunalråden, kommundirektören och jag kommer få en samsyn av vad vi behöver göra för att få ett bättre företagsklimat. Förhoppningen är utan tvekan att det kommer läggas större tyngdpunkt på näringslivsfrågor inom politiken i Marks kommun.

Näringslivschefen i Lerums kommun, Åsa Qvist Ek, menar att samverkan är vägen till ett starkt näringslivsklimat.

— Jag tror att nycklarna för ett bättre företagsklimat i Lerums kommun finns i ännu mer samverkan och förståelse för varandras roller och förutsättningar men också snabbare handläggningstider och inte minst tydliga och klara besked i företagens olika ärenden. Vi är en utpräglad småföretagarkommun och för oss är företagen väldigt viktiga. Det betyder mycket om vi kan fortsätta att jobba tillsammans för ett bättre klimat där man som företagare trivs och vill växa. Det bidrar både till välfärd och fler arbetstillfällen på hemmaplan vilket vi behöver.

— Det känns väldigt roligt att få delta i programmet dels för att lära oss mer av andra kommuner men också för att dela våra erfarenheter med andra och på så sätt kunna växla upp vårt arbete på hemmaplan. Mina förhoppningar på utvecklingsprogrammet är att vi får inspiration till att bli ännu bättre och att vi lyfter tillsammans i vårt arbete för våra företagare i kommunen.

Vi talade med en företagare i en av kommunerna som tycker kommunikationen mellan företag och kommun behöver förbättras.

— Det tar i dagsläget lång tid att komma i kontakt med kommunen, senaste gången vi behövde deras hjälp tog väldigt lång tid innan de kunde lösa uppgiften. Det är också komplicerat att veta vem man ska höra av sig till, hemsidan och telefonväxeln hjälper något men vi har ingen personlig kontakt.

— Senaste gången vi fick besök av kommunen var för över 10 år. Det är dock bra att de ska vara med i utvecklingsprogrammet och väljer att satsa på näringslivet, det behövs helt klart en push uppåt här i kommunen.

Vi på Svenskt Näringsliv Västra Götaland hoppas att utvecklingsprogrammet kan ge både Marks kommun och Lerums kommun rätt verktyg för en positiv effekt på deras lokala företagsklimat.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor.