NYHET7 mars 2018

Minskat nyföretagande i välfärden i Västra Götaland

Antalet företagsamma människor inom välfärdssektorn i Västra Götaland har vuxit stadigt under den senaste fem-årsperioden. Nu minskar dock nyföretagsamheten inom välfärdssektorn drastiskt. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn i Västra Götaland har vuxit med genomsnitt 4,5 procent per år under den senaste femårsperioden. Under de senaste året mattades tillväxttakten drastiskt, jämfört med tidigare år.

– Det är en effekt av regeringens uttalade ambition att stoppa välfärdsföretagen, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Villa Arelid är ett litet familjeföretag som arbetar med människor i svåra och utsatta situationer, som behöver stöd för att få en god livskvalité och möjliggöra att komma tillbaka till livet. Lagförslaget om en vinstbegränsning menar ägaren Elisabeth Mila kommer få förödande konsekvenser.

– Det finns inga vårdföretagare som kommer att kunna driva en verksamhet om regeringens vinstbegräsning blir verklighet. Vi välfärdsutförare är viktiga för att vi ökar valfrihet för den enskilde gästen. Privata välfärdsföretagare är viktiga som innovatörer, samhällsbyggare och för den allmänna utvecklingen inom välfärden. Jag skulle hellre se lika villkor och förutsättningar mellan kommunalt och privat drivna företag, det skulle alla vinna på. Jämför istället vad medborgare och skattebetalare får för varje skattekrona, säger Elisabeth Mila.

Nyföretagsamheten inom välfärdssektorn sjönk också kraftigt under det senaste året. En bransch där 10 procent av länets samtliga företagsamma kvinnor återfinns. Kvinnor står för närmre hälften av företagsamheten i välfärdssektorn, jämfört med 29 procent i den totala ekonomin i länet.

– Regeringens åtgärder leder till ett mindre jämställt företagande. Det är en märklig politik av en regering som kallar sig feministisk, säger Anna Gillek.

– Det är ju rent löjligt, förslaget kommer att drabba kvinnor i första hand både kvinnliga företagare och dess medarbetare som också till största delen är kvinnor. Det blir ett ojämlikt samhälle, där kvinnliga företag blir mindre viktiga och åsidosätts och männens företagande blir normen, avslutar Elisabeth Mila.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten 2018 släpps 12 mars.
Studien om välfärdssektorn har gått till på samma med det tillägget att individerna även ska kunna kopplas till en branschkod som tillhör den s.k. välfärdssektorn. Branschkoderna har utgått från Ekonomifaktas definition av sektorn. Data presenteras endast på nationell och länsnivå. Således presenteras endast s.k. genuint nyföretagsamma och genuina avslutare i data.

VälfärdvinstbegränsningEntreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist