NYHET23 september 2022

Näringslivets framtidsutsikter de lägsta på två år  

Företagens förväntningar på framtida försäljning och investeringar sjunker till den lägsta nivån sedan slutet av 2020.

”Företagen pressas av skenande elpriser, inflation och en osäker omvärld. Det gör att många sänker sina prognoser för framtiden”, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.  Foto: MostPhotos

Företagens förväntningar på framtida försäljning och investeringar sjunker till den lägsta nivån sedan slutet av 2020. Samtidigt är det fortsatt många företag som vill anställa fler medarbetare. Det visar Svenskt Näringslivs senaste västsvenska konjunkturundersökning.

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Västra Götaland genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Under det tredje kvartalet har 754 företag svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företaget.

- Företagen pressas av skenande elpriser, inflation och en osäker omvärld. Det gör att många sänker sina prognoser för framtiden, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.  

Kort om resultatet i Västra Götaland 

Försäljning
Nästan 5 av 10 företag i Västra Götaland har ökat sin försäljningsvolym det senaste året. Bäst har utvecklingen varit inom besöksnäringen och industrin medan byggbranschen utvecklats svagare.  

Framtidsförväntningarna sjunker dock till den lägsta noteringen sedan slutet av 2020. Trots det är näringslivet i Västra Götaland, tillsammans med Stockholm och Norrbotten, de län som är mest optimistiska i landet.

Investeringar
De förväntade investeringarna, alltså på 12 månaders horisont, sjunker till den lägsta nivån sedan slutet av 2020.  

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det andra kvartalet visar resultatet att många företag anställt fler medarbetare under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på antalet anställda om 12 månader sjunker. 3 av 10 företag tror dock att de kommer ha fler anställda om ett år. Jämfört med endast 1 av 10 som tror att det kommer vara färre.  

Regionala skillnader

Det finns vissa skillnader i synen på konjunkturläget bland näringslivet i Västra Götalands fyra delregioner. Näringslivet i Sjuhärad ser mer positivt på försäljning, produktion, investeringar och anställningar än i övriga delar av länet. Lägst förväntningar finns bland näringslivet i Skaraborg och Fyrbodal. 

Ta del av hela undersökningen här
Q3 Företagarpanelen Västra Götalands län.pdf

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 754 företag (39 procent svarsfrekvens) under perioden 30 augusti till 16 september 2022. 

  

KonjunkturenLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist