Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NYHET Publicerad

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt för att sätta fokus på nödvändiga reformer efter valet 2022. Målet med projektet är att tidigt innan valet lyfta företagarperspektivet på Sveriges viktiga framtidsutmaningar och paketera konkreta förslag som kan omsättas i politiska beslut.

Näringslivets reformagenda - start i Göteborg

Jan-Olof Jacke diskuterar med företagare från Västra Götaland om vilka frågor och reformer som Svenskt Näringsliv bör driva inför valet 2022.

Jan-Olof Jacke

Jan-Olof Jacke

Foto: Sören Andersson

Fredagen den 28 februari besökte närmare 20 särskilt inbjudna företagare och entreprenörer Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg. Tillsammans samtalade de om vilka frågor och reformer som Svenskt Näringsliv bör driva inför valet 2022. Deltagarna kom från hela Västra Götaland, från olika branscher och representerade såväl stora som mindre företag.  

Samtalet var starten på ett treårigt projekt för att sätta fokus på nödvändiga reformer efter valet 2022. Under våren och hösten kommer arbetet att fokusera på fyra reformområden: Entreprenörskap och jobbskapande, Sverige och klimatet, konkurrenskraft och välstånd samt en arbetsmarknad som fungerar. Under första träffen låg fokus på de två förstnämnda och jobbskapande och miljöfrågor diskuterades flitigt.  

Mötet leddes av Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, som inledde samtalet med att beskriva vad 'Näringslivets reformagenda 2022' faktiskt innebär. Behovet av att fånga upp företagens verklighetsbeskrivningar för att få fram konkreta förslag som förbättrar för de svenska företagen.  

— Det går fortfarande relativt bra för Sverige, vilket till stor del är ett resultat av kloka reformer för ett par decennier sedan. Men, ”relativt bra” är inte bra nog. Det behövs nya viktiga reformer. Idag har vi exempelvis diskuterat hur får vi ny fart på entreprenörskap och jobbskapande. Och hur Sverige på ett bättre sätt kan ta tillvara på företagens innovationskraft för att klara klimatutmaningen, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.  

Projektet kring näringslivets reformagenda fortsätter nu med möten runt om i landet, där företagare samtalar om viktiga framtidsfrågor. Just miljöfrågan har seglat upp och blivit den fråga som diskuterats mest under de senaste månaderna. Även under mötet i Göteborg fick frågan stort fokus. 

— Sverige har visat att det går att förena minskade utsläpp av växthusgaser med ekonomisk tillväxt. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 30 procent. Samtidigt har både reallöner och levnadsstandard ökat betydligt. Idag är svenska företag ledande i klimatutmaningen. Vi har gått från visioner till handlingsplaner och genomförande. Det är i företagens innovationskraft som lösningarna finns, nu behöver vi få rätt förutsättningar på plats, avslutar Jan-Olof Jacke.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.