Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NYHET Publicerad

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt för att sätta fokus på nödvändiga reformer efter valet 2022. Målet med projektet är att tidigt innan valet lyfta företagarperspektivet på Sveriges viktiga framtidsutmaningar och paketera konkreta förslag som kan omsättas i politiska beslut.

Näringslivets reformagenda - start i Göteborg

Jan-Olof Jacke diskuterar med företagare från Västra Götaland om vilka frågor och reformer som Svenskt Näringsliv bör driva inför valet 2022.

Jan-Olof Jacke

Jan-Olof Jacke

Foto: Sören Andersson

Fredagen den 28 februari besökte närmare 20 särskilt inbjudna företagare och entreprenörer Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg. Tillsammans samtalade de om vilka frågor och reformer som Svenskt Näringsliv bör driva inför valet 2022. Deltagarna kom från hela Västra Götaland, från olika branscher och representerade såväl stora som mindre företag.  

Samtalet var starten på ett treårigt projekt för att sätta fokus på nödvändiga reformer efter valet 2022. Under våren och hösten kommer arbetet att fokusera på fyra reformområden: Entreprenörskap och jobbskapande, Sverige och klimatet, konkurrenskraft och välstånd samt en arbetsmarknad som fungerar. Under första träffen låg fokus på de två förstnämnda och jobbskapande och miljöfrågor diskuterades flitigt.  

Mötet leddes av Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, som inledde samtalet med att beskriva vad 'Näringslivets reformagenda 2022' faktiskt innebär. Behovet av att fånga upp företagens verklighetsbeskrivningar för att få fram konkreta förslag som förbättrar för de svenska företagen.  

— Det går fortfarande relativt bra för Sverige, vilket till stor del är ett resultat av kloka reformer för ett par decennier sedan. Men, ”relativt bra” är inte bra nog. Det behövs nya viktiga reformer. Idag har vi exempelvis diskuterat hur får vi ny fart på entreprenörskap och jobbskapande. Och hur Sverige på ett bättre sätt kan ta tillvara på företagens innovationskraft för att klara klimatutmaningen, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.  

Projektet kring näringslivets reformagenda fortsätter nu med möten runt om i landet, där företagare samtalar om viktiga framtidsfrågor. Just miljöfrågan har seglat upp och blivit den fråga som diskuterats mest under de senaste månaderna. Även under mötet i Göteborg fick frågan stort fokus. 

— Sverige har visat att det går att förena minskade utsläpp av växthusgaser med ekonomisk tillväxt. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 30 procent. Samtidigt har både reallöner och levnadsstandard ökat betydligt. Idag är svenska företag ledande i klimatutmaningen. Vi har gått från visioner till handlingsplaner och genomförande. Det är i företagens innovationskraft som lösningarna finns, nu behöver vi få rätt förutsättningar på plats, avslutar Jan-Olof Jacke.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor.