NYHET22 november 2019

Näringslivsakademi för morgondagens beslutsfattare

Att unga engagerar sig i samhällsutvecklingen är av stor vikt. Dels för deras personliga utveckling men framförallt för att det är en viktig demokratisk byggsten för ett bättre framtida samhälle.

Svenskt Näringsliv i Västra Götaland kommer nu under våren att satsa på unga opinionsbildare. Vi sjösätter en spetsutbildning inom näringslivspolitik, kallad Näringslivsakademin Väst. Tanken är att ge personer mellan 18–28 år med olika bakgrund en möjlighet att bli riktigt duktiga på företagarfrågor och samtidigt bygga nätverk för framtiden.

Akademin börjar nästa år och innehåller fyra utbildningstillfällen där deltagarna får fördjupa sig inom bland annat marknadsekonomins förutsättningar, skatter, handelspolitik, svenska modellen och regelkrångel. Deltagarna kommer också att ges möjligheten att knyta kontakter och diskutera med varandra, men även med Svenskt Näringslivs experter och lokala företagare.

Många inom exempelvis politiska ungdomsförbund och intresseorganisationer går eller har gått på olika akademier och utbildningar i Stockholm. Men, varför skulle inte det gå att ha i Göteborg? Vår satsning innebär just det. Att man ges liknande möjligheter, fast på hemmaplan. Det kommer att stärka nätverken i Göteborg och Västsverige samt förhoppningsvis bidra och inspirera till ett ökat lokalt engagemang.

För Svenskt Näringsliv är det viktigt att morgondagens beslutsfattare är väl insatta i företagarnas vardag och förutsättningar då vi tror att det kommer att ha stor inverkan på det lokala företagsklimatet. När företagsklimatet blomstrar kan företagen utveckla sina verksamheter, anställa fler och på så sätt bidra till kommunens välfärd.

Näringslivsakademin Väst vill ta tillvara på och uppmuntra engagemang bland unga. Deltagarna kommer att få fördjupa sig i ämnen de brinner extra mycket för samtidigt som vi på Svenskt Näringsliv ges möjligheten att lyssna till våra framtida beslutsfattare, bredda våra perspektiv och på sikt utveckla vårt arbete.

Min förhoppning är att vi med hjälp av Näringslivsakademin Väst ger dagens unga opinionsbildare verktygen att bli morgondagens beslutsfattare.

FredagskrönikaSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist