NYHET30 mars 2017

Näringslivsikon omfamnar förändring

70–80-talen var förlorade år. Svensk konkurrenskraft urholkades. Storägare som Kamprad och Rausing flyttade utomlands men den största sorgen är alla företag som aldrig startades. Det anser Leif Johansson, en av näringslivets tungviktare.

Leif Johansson

Leif Johansson, ordförande för Astra Zeneca och Ericsson gav sin bild av vad som krävs i framtiden vid ett lunchmöte.

Han är säker på en sak; att vi inte ska titta tillbaka på hur vi tidigare hanterat svensk konkurrenskraft. Lönebildningen på 70–80-talen innebar stora kostnadsökningar, dålig produktivitetsutveckling för företag. Det var nominella löneökningar på 5-10 procent, samtidigt som reala löneökningar var obefintliga eller negativa. Sverige hade också under denna period skatter som förmögenhetskatt och arvsskatt samt löntagarfonder som gjorde att viktiga företagsägare valde att lämna Sverige. Att den politiska retoriken och den mediala bilden i omvärlden ibland har fått ett mer nostalgiskt inslag ställer sig Leif Johansson kritisk till.

– Många länder, framförallt USA, vill gärna blicka tillbaka på hur man hade det förr. Detta är något Sverige inte ska ta efter. 70–80-talet var en förlust för Sveriges konkurrenskraft. Vi förlorade flera stora ägare som Kamprad och Rausing som valde att flytta utomlands, men den största sorgen är alla företag som aldrig startades, säger Leif Johansson.

Vi måste omfamna förändringen

Istället för att blicka bakåt är det viktigt att företagen är beredda när näringslivet stöps om. Många fysiska jobb konstrueras om och automatiseras i allt större utsträckning vilket gör att produktionen blir mer effektiv och produktiviteten bättre. Detta har i sin tur skapat konkurrenskraft, samtidigt som människors oro över att förlora sina jobb finns. Leif Johansson understryker att företagen måste omfamna förändringen på rätt sätt.

– När företag går dåligt bör man vara försiktig med att kalla på statlig hjälp för att vidhålla arbetstillfällen. Istället är det viktigare att man satsar på att skapa nya jobb, genom att skapa rätt förutsättningar för företag att starta och utvecklas, säger Leif Johansson.

Sverige är ett extremt omvärldsberoende land, och många företag som skapas idag föds globala. Leif Johansson lyfter EU- samarbetets betydelse för Sveriges och Västra Götalands konkurrenskraft.

– För svenska företag är det viktigt med enkla och tillåtande regler för export och import av varor och tjänster. EU:s inre marknad och dess avtal är viktiga för Sveriges export, säger Leif Johansson.

Text: Sara Ljungberg

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist