NYHET18 september 2020

Nu bottnar vi

Du känner säkert igen känslan av att hoppa i vatten från hög höjd och inte veta hur djupt det är. Du sjunker djupare och djupare och ett tag tror du att du nog aldrig kommer att nå botten. Men så plötsligt känner du hur fötterna stöter emot. Du tar sats och skjuter iväg upp mot ytan igen. Mot ljuset och det efterlängtade andetaget. Just så tror jag att många företag har känt under de senaste månaderna – att de håller andan medan de snabbt sjunker mot en mörk och okänd botten.

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Igår publicerade vi på Svenskt Näringsliv vår konjunkturmätning för det tredje kvartalet och den var allt annat än ljus. Men den visade åtminstone på en sak. Vi har nu fått kontakt med botten och kan påbörja resan mot ytan igen. Omkring 700 företag i Västra Götaland från olika branscher har besvarat frågor om försäljning/produktion, anställningar och investeringar de senaste sex månaderna och vad de tror om de kommande sex månaderna.

I korthet kan man sammanfatta resultatet med att krisen har drabbat Västra Götaland särskilt hårt. Vi ligger under Sverigesnittet på samtliga mätpunkter. Botten är nådd men än har inte återhämtningen påbörjats. Majoriteten tror på oförändrat läge eller ytterligare försämringar det närmaste halvåret och det är från utgångsläget, som idag är på samma nivå som under finanskrisen. Investeringarna har minskat kraftigt de senaste 6 månaderna. Detta gäller alla branscher men investeringarna har minskat mest i industrisektorn, vilket är särskilt allvarligt då Västsverige är särskilt beroende av industri och export. De kommande sex månaderna ser investeringarna därtill ut att ligga kvar på samma nivå som idag.

Är då allt mörkt? Nej, det finns tydliga ljuspunkter. Andelen företag som tror på ytterligare försämringar och neddragningar är betydligt lägre nu än i vår mätning från i våras. Samtidigt ökar andelen företag som tror att de kommer investera och anställa betydligt. Det som blir tydligt är att det är svårt att tala om näringslivet i generella termer just nu då utvecklingen för olika branscher och i olika regioner skiljer sig åt markant. Vi ser även stora skillnader inom branscher som till exempel handeln, där vissa företag är i krisläge medan andra går lika bra eller till och med bättre än före krisen.

Jag tror att framtiden hänger på hur vi väljer att möta tre stora frågor. Den första frågan är hur vi får företagen att våga investera. Vilka stöd och stimulanser krävs och hur kan vi skapa stabilitet och pålitliga spelregler så att företagen känner sig trygga nog att göra viktiga investeringar inom exempelvis digitalisering, grön omställning och elektrifiering?

Den andra frågan är hur vi får företagen att våga anställa igen. Med pågående LAS-förhandlingar, stora kompetensgap på arbetsmarknaden och osäkerhet kring den fria rörligheten inom EU är detta en jätteutmaning.

Den tredje frågan är hur vi ser till att vi inte får en förlorad generation av företagare? De unga som går på gymnasiet idag har bevittnat hur framgångsrika företagare plötsligt kan drabbas av oförutsedda händelser och sett hur sårbar tillvaron är för den som inte är anställd utan driver egen verksamhet. Nu är det viktigare än någonsin att vi stimulerar framtidens entreprenörer genom satsningar på samverkan mellan skola och näringsliv och exempelvis Ung Företagsamhet, så att även nästa generation vågar ta klivet, förverkliga drömmen och starta företag. Utan att säkerställa den återväxten stannar Sverige.

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Västra Götalands län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist