NYHET17 maj 2023

Ny företagarpanel i Västra Götaland: Tecken på vändning i sikte

Näringslivet i Västra Götaland ser något mer positivt på framtiden och konjunkturläget stabiliseras. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland.

Foto: Svenskt Näringsliv

- För andra kvartalet i rad ser vi att optimismen ökar något bland företagen i Västra Götaland. Det kan vara ett tecken på att företagen ser en vändning i sikte och att lågkonjunkturen kanske inte blir så djup och allvarlig som många trott, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Under flera kvartal föll prognoserna bland näringslivet i Västra Götaland och undersökningen visar att många företag minskat sin försäljning under det senaste året.

- Krisläget är långt ifrån över och många företagare har det tufft. Men nu stabiliseras konjunkturläget och fler ser positivt på framtiden. Om ett år tror många företag på fler anställda och ökad försäljning, konstaterar Rudolf Antoni.

Samtidigt visar undersökningen att företagens förväntade investeringar ligger på ungefär samma nivå som de två senaste kvartalen.

- Både företag och hushåll påverkas av stigande priser och högre räntor, där alla räntehöjningarnas effekter inte slagit igenom ännu. Vissa branscher har drabbats riktigt hårt, inte minst byggbranschen där antalet byggstarter sjunker, konstaterar Rudolf Antoni.

- Det finns fortfarande stora risker som gör att både hushåll och företag avvaktar med större investeringar, vilket påverkar konjunkturutvecklingen, avslutar Rudolf Antoni.

Delregionala skillnader

Näringslivets förväntningar i Västra Götalands fyra delregioner är relativt lika varandra men skiljer sig på vissa punkter. Näringslivet i Göteborgsregionen och Skaraborg visar sig mest positiva. Lägst förväntningar gällande investeringar och försäljning finns bland näringslivet i Fyrbodal. Näringslivet i Sjuhärads förväntningar kan likställas med regionen i stort.

Det som är gemensamt för hela Västra Götaland är att det inte finns några betydande nedgångar i företagens förväntningar. Det kan vara ett tecken på att konjunkturen stabiliseras och att en potentiell vändning närmar sig.

Delregional rapport Q2 2023
Västra Götaland Q2.pdf

Om företagarpanelen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 736 företag (40 procent svarsfrekvens) i Västra Götaland på undersökningen mellan 25 april – 12 maj 2023.

Lokalt FöretagsklimatFöretagarpanelen
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist