NYHET3 april 2022

Ny undersökning: Så svårt är det för företagen i Västra Götaland att rekrytera  

Det finns en stark optimism bland näringslivet i Västra Götaland. Samtidigt anger 74 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. Det har lett till att 3 av 10 rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.

”Denna situation på arbetsmarknaden är oerhört destruktiv. Om företagen inte hittar den personal de behöver går de miste om affärer och utvecklingsmöjligheter och hela samhället går miste om de innovationer, investeringar och skatteintäkter som uteblir,” säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.Foto: MostPhotos

Många av företagen i Västra Götaland har svårt att rekrytera personal. Detta enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som undersökt företagens rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar.

68 procent av de tillfrågade företagen anger att de försökt att rekrytera under det senaste halvåret. Av dessa anger 74 procent att de har varit svårt att hitta rätt kompetens, vilket har resulterat i att 3 av 10 rekryteringsförsök i länet helt misslyckats. Den utbildningsnivå som flest företag i Västra Götaland letar efter är ”gymnasial yrkeskompetens”.

”Med tanke på arbetslösheten är det anmärkningsvärt att så många företag har svårt att hitta personal till tjänster där man inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper”, säger Rudolf Antoni.

- Alla behöver, eller bör inte gå på högskola. Den som väljer en gymnasial yrkesutbildning är oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden och får sannolikt jobb direkt. Företagen är i stort behov av fler yrkeskunniga. Trenden har sett ut så länge och har förstärkts ytterligare de senaste åren, konstaterar Rudolf Antoni.

Goda chanser till jobb för den utan särskilda förkunskaper

I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Av dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal.

- Med tanke på arbetslösheten är det anmärkningsvärt att så många företag har svårt att hitta personal till tjänster där man inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper. Här behövs en systemförändring och ökad motivation att arbeta för att försörja sig. Hela samhället vinner på att företagen lyckas anställa och fler blir självförsörjande, menar Rudolf Antoni.

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt för företagen att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang, ansvarstagande och serviceinriktad ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.

Undersökningen visar även att informella nätverk, kontakter och sociala medier är de vanligaste rekryteringsvägarna för företagen i Västra Götaland. Där informella kontakter och nätverk är den rekryteringsväg som leder till flest anställningar.  

Sammanfattning

  • 68 procent av företagen i Västra Götaland har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna
  • 74 procent av företagen i Västra Götaland som försökt rekrytera anger att de har varit svårt
  • 35 procent av rekryteringsförsöken i Västra Götaland misslyckas helt
  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • Många har även försökt rekrytera till tjänster som inte kräver några särskilda förkunskaper
  • Den främsta anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt attityd och engagemang, ansvarstagande och förmågan att vara serviceinriktad.
  • Informella kontakter och nätverk är både den vanligaste och mest framgångsrika rekryteringsvägen 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist