Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Stark framtidstro - men hinder riskerar dämpa tillväxten 

Framtidsutsikterna förbättras och nästan 6 av 10 företag i Västra Götaland har höga tillväxtambitioner de nästkommande två åren. Vart tredje företag tror på fler anställda redan under det kommande halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturmätning ”Företagarpanelen” för det andra kvartalet. 

Nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att 6 av 10 västsvenska företag har höga tillväxtambitioner de nästkommande två åren. Foto: JURGITA_ZUK

Allt fler företag i Västra Götaland ser positivt på framtiden. Jämfört med föregående kvartal i Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning anger nu allt fler att de har ökat sin försäljning och produktion. Dessutom förväntar sig hela 53 procent av de tillfrågade företagen att deras försäljning kommer att vara högre om sex månader. 

Det råder dock fortsatt stora skillnader mellan olika branscher. Från stora delar av tillverkningsindustrin och tjänsteföretag kommer positiva signaler. Medan besöksnäringen och delar av handeln fortfarande tyngs av restriktioner. 

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det är glädjande att näringslivets framtidstro ökar och att försäljningen kommer igång på allvar igen. Förhoppningsvis kan optimismen också översättas i fler arbetstillfällen, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.   

I undersökningen anger 57 procent av företagen att de har höga ambitioner att växa när det gäller antalet anställda under de kommande två åren. Vart tredje företag tror dessutom att antalet anställda i deras företag kommer att vara högre redan om sex månader. Den största optimismen återfinns bland de större företagen, med 50–249 anställda.  

— Samtidigt är det många blivit som under krisen blivit av med jobbet i de branscher som fortsatt präglas av restriktioner. Inte minst unga och utlandsfödda. Vi vet att ju längre man är arbetslös – desto svårare är det att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Därför är det efterlängtat att fler företag i Västra Götaland nu har ambitionen att anställa, konstaterar Rudolf Antoni.  

Enligt företagen finns dock flera hinder för att kunna öka antalet anställda. Trots att arbetslösheten ökat så anger över 70 procent av företagen att de fortsatt har svårt att hitta erfaren personal. 65 procent svarar att höga skatter på lön är ett problem medan 57 procent av de tillfrågade företagen anser att höga lönenivåer försvårar nyrekryteringar.   

— Företagen vill växa och de som blivit arbetslösa behöver hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Nu behöver vi se till att riva de hinder som står i vägen för nyanställningar, avslutar Rudolf Antoni. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 655 företag (38% svarsfrekvens) på undersökningen för det andra kvartalet 2021, under perioden 13 april till 30 april.   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist