Förskolan Viljan

När barnen på sin skogsutflykt såg hur mycket skräp det låg på marken ville de göra något. De byggde en egen återvinningsstation och promenerar varje vecka fyra kilometer fram och tillbaka till den stora återvinningen med allt skräp de samlat.

På Förskolan Viljan får barnen styra

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.

Vesna Birkedahl

Vesna Birkedahl, grundare.

Förskolan Viljan

Barnens egen återvinningsstation.

Förskolan Viljan

Rätt sak på rätt plats.

Vesna Birkedahls första dotter gick på en Reggio Emilia-inspirerad förskola men det var först när den yngre dottern senare började på annan förskola som arbetade mer traditionellt hon förstod hur stor skillnaden kunde vara.

– När jag såg hur den nya förskolan jobbade fick jag en chock. Förhållningssättet gentemot barnen var helt annorlunda. Verksamheten var mycket mer kontrollerande och likriktad. De vuxna bestämde och stämningen var inte alls lika rolig.

Som personalvetare blev hon intresserad av varför det fungerade så bra på den första förskolan och så dåligt på den andra.

– Jag kände att mina barn har rätt till den bästa förskolan – så då fick jag väl lov att starta en egen! Det har varit väldigt lärorikt men mycket tuffare än jag kunde föreställa mig.

2008 stod Förskolan Viljan i Ytterby norr om Göteborg klar. Vesna Birkedahl visste från början att hon ville driva en Reggio Emilia-inspirerad förskola som präglas av engagemang, intresse och nyfikenhet. Dessutom är det viktigt att ge engagerad personalen en gemensam plattform, påpekar hon.

– Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer. Till exempel är det lättare att rekrytera personal som vill jobba på det här sättet.

Innan hon startade hade hon en bild av att kommunen hade struktur och koll på vad som gällde men ganska snart upptäckte hon att så inte var fallet. Kommunen svarade olika på förskolechefernas frågor beroende på vem som frågade.

Det ledde till att Vesna Birkedahl tillsammans med ett tiotal andra fristående förskolor i Kungälvs kommun 2009 organiserade sig i ett nätverk som gemensamt för fram frågor och krav till kommunen.

– Man kan säga att vi har hjälpt till att styra upp rutiner och regler. I efterhand har vi förstått att kommunen inte hade någon organisation för oss. Nu fungerar det mycket mer professionellt.

På Förskolan Viljan är själva processen intressantare än det färdiga resultatet, förklarar hon. Det handlar mycket om att jobba med gruppdynamik och att barn lär av varandra. Idag har verksamheten 26 anställda och 122 barn fördelade på två enheter med sju avdelningar.

– För oss finns inget rätt eller fel utan vi vill stimulera barns kreativitet och fantasi, och det gör vi i en tydlig miljö med medforskande pedagoger.

Ett exempel på det är en avdelning där barnen går till skogen en gång i veckan och på vägen dit en dag upptäckte de hur mycket skräp det låg på marken. Antingen kan man låta det ligga och fortsätta sin promenad till skogen eller så gör man som pedagogerna gjorde, konstaterar Vesna.

– De frågade barnen hur det kom det sig att det låg skräp där. Ska vi plocka upp det? Hur ska vi få med oss det? Nästa gång tog vi med oss påsar och plockade skräp i på väg till skogen.

När de gick med skräpet till återvinningsstationen fick ett av barnen en idé om att göra en egen återvinningsstation: De började att skissa på hur en sådan skulle se ut.

Barnen delades in i olika grupper som gjorde ritningar, målade och sågade ut hålen i den egenbyggda återvinningsstationen. Men eftersom den fylldes ganska snabbt av de stora mängderna skräp blev nästa steg att bygga en egen ”sopbil” för att dra det till återvinningsstationen.

– En gång i veckan tar de nu allt skräp och promenerar engagerat fyra kilometer fram och tillbaka till återvinningen. När man följer barnens nyfikenhet blir det så enkelt… Nästan självgående.

Vesna har genom åren varit aktiv på många sätt i debatten om förskolan. En av de första saker hon ifrågasatte var maxtaxan.

– Det finns så många systemfel i förskolans värld och folk förstår inte hur mycket de påverkar.

Ett av dem är att kommunen inte utgår från att förskolorna har olika behov, anser hon. Likvärdighet innebär att se till varje förskolas behov – inte att behandla dem likadant, betonar hon.

– Förskolechefer måste få vara förskolechefer och fatta beslut om sin verksamhet. Som fristående förskola har vi friare händer att lösa saker på vårt sätt utifrån våra behov och då blir kvaliteten högre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.