NYHET14 juli 2022

Professor: Företagens kostnader för brott har ökat

Frågan om hur brottslighet och otrygghet påverkar näringslivet är en av de mest prioriterade för västsvenska företag. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv utsattes drygt vartannat företag i länet för brott under fjolåret. Ett av de vanligaste brott som företag utsätts för är stölder, där exempelvis dieselstölderna ökat kraftigt under våren.  

Foto: MostPhotos & Privat

Daniel Ekwall är professor vid Högskolan i Borås. Han är också docent inom ämnet supply chain management och samhällsansvar vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och inom supply chain security vid Åbo Universitet och har en doktorsavhandling från Chalmers inom transportsäkerhet. Vi har träffat honom för en intervju.

Enligt polisens statistik har transportrelaterade brott halverats på åtta år i Sverige. Men det finns ingen chans att det stämmer

Vilken är den övergripande bilden du ser av transportrelaterade brott?

- Jag ser en ökning i Sverige och framför allt i övriga i Europa. Dieselstölder är ett brott som seglar under radarn. Det har blivit så vanligt att många företag numera tar bort låset på tanklocket, eftersom kostnaden för att få det förstört vid stöld blir för stor. Då är det bättre att det ”endast” stjäl dieseln. Det kostar för en företagare att stå still och det är dyrt att behöva reparera. Så det blir en avvägning mellan pest och kolera.

- Enligt polisens statistik har transportrelaterade brott halverats på åtta år i Sverige. Men det finns ingen chans att det stämmer. Jag skulle snarare säga att det beror på att färre och färre väljer att anmäla brotten. Man hör oftast kommentarer om att polisen ändå lägger ner utredningarna direkt, så varför anmäla.

Vad kan Sverige lära sig av andra länder för att förhindra brotten?

- Ett stort problem är bristen på säkra uppställningsplatser för fordon i Sverige. Det finns det gott om utomlands. Det gör att chaufförer på ett tryggt sätt kan parkera och få sin vilotid i enlighet med reglerna om kör och vilotider inom EU. Idag finns det många chaufförer som inte vågar stanna och sova på sina sträckor, för att de är rädda att bli bestulna.

- Jag förespråkar även mer av en bättre insyn och mer kontroll. Övervakningskameror på de större vägarna och på de större lastplatserna hade förmodligen minskat antalet brott.

Vad tror du behövs för att minska de transportrelaterade brotten?

- För att minska brotten måste vi bygga upp alla system säkert från början. Samverkan är otroligt viktigt, mellan alla parter. Hit hör till exempel Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket förutom polisen och branschen själv. Till exempel borde Tullverket få använda information för att ta reda på vilka bilar som bör stannas och inte vid gränsen. På så sätt hade de bättre kunnat kontrollera och stoppa de som åker utomlands med stöldgods. Besluten måste gå mycket fortare eftersom ligorna annars hinner utanför Sverige innan de blir upptäckta.

- Till samverkan hör även att företagen bör gå ihop, till exempel genom lokala brottsförebyggande råd. Men även branschspecifika råd är att rekommendera.

- Avslutningsvis måste vi få upp anmälningsstatistiken hos polisen. Eftersom polisen arbetar mot statistik, och företagen i många fall inte väljer att anmäla, har de inte den rätta bilden av hur många som är drabbade.   

Mer information

Enligt Svenskt Näringslivs undersökning låter hälften av företagen bli att anmäla brott man utsätts för, då man inte tycker att det är värt besväret. Kostnaderna uppgår, bara i Västra Götaland, till närmare 16 miljarder kronor. För hela riket ligger siffran på 100 miljarder kronor.

Brott och trygghetBrott och otrygghet
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist