Dalsland inför Rättviksmodellen.

Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun, om inspirationen från Rättviks kommun och den berömda Rättviksmodellen.

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.

Historien om Rättviksmodellen sträcker sig tillbaka till en tid då Rättviks kommun prenumererade på bottenplaceringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Företagen upplevde inte bemötandet från kommunens sida som konstruktivt och dialogbaserat. Kommunen identifierade tillståndsansökningar och tillsynsärenden som de vanligaste kontaktytorna som krävde förändring. Förskottsbetalning ersattes med fakturering i efterhand. Bristen på konstruktivitet ersattes med rådgivande dialog utifrån utgångspunkten att alla företagare vill göra rätt.

Rättviksmodellen har sedan dess gått från kritiserad, bland annat av SKL och Livsmedelsverket, till ett föredöme för kommuner som vill arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Arbetssättet har visat att det går att minska regelbördan för företag och ge råd och vägledning, utan att tulla på säkerhet, kvalité och miljö. Det stärker dialogen mellan näringslivet och kommunen och det lokala företagsklimatet. Sedan starten i Rättvik har flertalet kommuner tagit efter arbetssättet. Nu har turen kommit till Dalsland.

— Vi har relativt bra siffror när det gäller företagsklimat och NKI idag. Men det är otroligt känsligt, inget man kan ta för givet. Vi måste hela tiden leverera gentemot våra företag. Oavsett vem som gör en tillsyn hos ett dalsländskt företag, om det är en tjänsteperson från vårt kommunförbund eller kommunen, så ska man känna att vi har samma goda bemötande, menar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

De fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud äger tillsammans kommunförbundet Dalslands Miljö och Energikontor som utför en stor del av tillsynen hos företagen i de berörda kommunerna. Genom att göra en gemensam kraftsamling strävar kommunerna mot en gemensam målbild samt kunskap om de resultat och förbättringsmöjligheter som framkommer i Svenskt Näringslivs och SKL:s undersökningar om det lokala företagsklimatet.

— Någon gemensam bild av nuläge, målsättning och hur vi når dit när det gäller servicenivån på vårt myndighetsutövande har inte funnits tidigare, det ska det bli ändring på nu, menar Jeanette Lindh Svanqvist.

Den 29 april träffades därför 30 personer i Mellerud för en gemensam workshop. Kommunchefer, kommunstyrelsernas ordförande, näringslivsutvecklare, handläggare och förvaltningschefer från Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Dagen leddes av Markus Svensson och Martin Clarstedt, tidigare kommunala chefer i Rättviks kommun och initiativtagare till rättviksmodellen.

— Det finns oerhört mycket i Rättviksmodellen som kan förbättra vårt arbete. Dels är det verifierat att den fungerar alldeles ypperligt. Framförallt är den väldigt sund. Den utgår från möten, relationer och att man angriper problem via dialog istället för vite. Det ökar efterlevnad av regelverket och förbättrar företagsklimatet. Om förutsättningarna för våra företag förbättras kan vi också utveckla våra kommuner”, menar Jeanette.

De fyra kommunerna tar nu arbetet vidare med syfte att fortsätta samverkan och implementera arbetssätten i respektive verksamhet.

— Nu har vi skapat oss en samsyn i grundfrågan. Kommuncheferna kommer nu fortsätta projektet bland annat genom att tillsätta en projektgrupp och gemensamt jobba vidare med frågor kring företagsklimat, myndighetsutövning, tillväxt. Vem vet, kanske kommer man prata om Dalslandsmodellen i framtiden”, avslutar Jeanette Lindh Svanqvist.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Västra Götaland på SM i Ung Företagsamhet

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. För truppen från Västra Götaland blev det både guld och fina utmärkelser.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Så ska Partille behålla topplacering

FÖRETAGSKLIMAT Partille kommun upprättade en handlingsplan med målet att nå topp tio i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat till år 2020. Målet uppfylldes redan förra året, då Partille rankades till plats åtta vilket dessutom innebar den bästa placeringen bland kommunerna i Västsverige. Nu återstår frågan om hur kommunen planerar att fortsätta vara ”bäst i väst”.
NYHET Publicerad:

Den svaga kronkursen - dyrare solsemester till ingen nytta?

FREDAGSKRÖNIKA Kronan krisar. I jämförelse med övriga valutor har den tappat betydligt i värde. För solsuktande svenska semesterfirare leder det till dyrare resor ner till Europa. För våra svenska företag har vi genom historien däremot lärt oss att en svag krona gynnar exporten och därmed vårt lands ekonomi. Men är det verkligen så fortfarande?
NYHET Publicerad:

Öppet hus ska råda bot på kompetensbrist

KOMPETENSFÖRSÖRJNING FTG i Bäckefors är redo att expandera men rätt kompetens är inte lätt att hitta. Något som gjort att de letar egna lösningar. När de nyligen anordnade öppet hus kom besökarna i mängder. ”Det var riktigt lyckat med mellan 1000–1200 besökare. Det är nästan mer än vad det är på Bäckefors marknad”, säger Thomas Seleskog, marknad- och försäljningschef på FTG.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

FREDAGSKRÖNIKA Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Djupare hamn i Göteborg – viktigt för Sveriges konkurrenskraft

GÖTEBORGS HAMN Hur ska Sverige som exportberoende land upprätthålla stark konkurrenskraft på den globala marknaden? APM Terminals har svaret i nylanserade ”The Gothenburg Gateway” – ett riktmärke för att driva Sverige framåt i världshandeln, på rekordtid.
NYHET Publicerad:

Påskhandla utan dåligt samvete

FREDAGSKRÖNIKA Helghandeln i samband med våra stora högtider utmålas allt oftare som ett problem och röster höjs för att vi ska konsumera mindre. Men i debatten glömmer man bort handelns positiva sidor. Att svensk ekonomi växer och att fler får möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden är i grunden bra.
NYHET Publicerad:

Från mentalvården till bilbärgning – hur svårt kan det vara?

JOBBSKAPARNA. Ingegerd Carlsson på Härryda bilbärgning har drivit företaget sedan 1985, från början tillsammans med sin man och sedan 2007 på egen hand. Att hon själv skulle köra bärgare var dock inte självklart från början.
NYHET Publicerad:

Är det dags att glömma drömmen om eget boende?

FREDAGSKRÖNIKA Ni har läst det förr; allt fler unga bor kvar hemma längre och har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt skriker våra företag i tillväxtregioner efter arbetskraft. Det är inte bara ett problem för den enskilda individen eller företag, utan samhället i stort. Frågan är om dagens bostadspolitik räcker för att lösa bostadsproppen?