Dalsland inför Rättviksmodellen.

Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun, om inspirationen från Rättviks kommun och den berömda Rättviksmodellen.

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.

Historien om Rättviksmodellen sträcker sig tillbaka till en tid då Rättviks kommun prenumererade på bottenplaceringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Företagen upplevde inte bemötandet från kommunens sida som konstruktivt och dialogbaserat. Kommunen identifierade tillståndsansökningar och tillsynsärenden som de vanligaste kontaktytorna som krävde förändring. Förskottsbetalning ersattes med fakturering i efterhand. Bristen på konstruktivitet ersattes med rådgivande dialog utifrån utgångspunkten att alla företagare vill göra rätt.

Rättviksmodellen har sedan dess gått från kritiserad, bland annat av SKL och Livsmedelsverket, till ett föredöme för kommuner som vill arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Arbetssättet har visat att det går att minska regelbördan för företag och ge råd och vägledning, utan att tulla på säkerhet, kvalité och miljö. Det stärker dialogen mellan näringslivet och kommunen och det lokala företagsklimatet. Sedan starten i Rättvik har flertalet kommuner tagit efter arbetssättet. Nu har turen kommit till Dalsland.

— Vi har relativt bra siffror när det gäller företagsklimat och NKI idag. Men det är otroligt känsligt, inget man kan ta för givet. Vi måste hela tiden leverera gentemot våra företag. Oavsett vem som gör en tillsyn hos ett dalsländskt företag, om det är en tjänsteperson från vårt kommunförbund eller kommunen, så ska man känna att vi har samma goda bemötande, menar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

De fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud äger tillsammans kommunförbundet Dalslands Miljö och Energikontor som utför en stor del av tillsynen hos företagen i de berörda kommunerna. Genom att göra en gemensam kraftsamling strävar kommunerna mot en gemensam målbild samt kunskap om de resultat och förbättringsmöjligheter som framkommer i Svenskt Näringslivs och SKL:s undersökningar om det lokala företagsklimatet.

— Någon gemensam bild av nuläge, målsättning och hur vi når dit när det gäller servicenivån på vårt myndighetsutövande har inte funnits tidigare, det ska det bli ändring på nu, menar Jeanette Lindh Svanqvist.

Den 29 april träffades därför 30 personer i Mellerud för en gemensam workshop. Kommunchefer, kommunstyrelsernas ordförande, näringslivsutvecklare, handläggare och förvaltningschefer från Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Dagen leddes av Markus Svensson och Martin Clarstedt, tidigare kommunala chefer i Rättviks kommun och initiativtagare till rättviksmodellen.

— Det finns oerhört mycket i Rättviksmodellen som kan förbättra vårt arbete. Dels är det verifierat att den fungerar alldeles ypperligt. Framförallt är den väldigt sund. Den utgår från möten, relationer och att man angriper problem via dialog istället för vite. Det ökar efterlevnad av regelverket och förbättrar företagsklimatet. Om förutsättningarna för våra företag förbättras kan vi också utveckla våra kommuner”, menar Jeanette.

De fyra kommunerna tar nu arbetet vidare med syfte att fortsätta samverkan och implementera arbetssätten i respektive verksamhet.

— Nu har vi skapat oss en samsyn i grundfrågan. Kommuncheferna kommer nu fortsätta projektet bland annat genom att tillsätta en projektgrupp och gemensamt jobba vidare med frågor kring företagsklimat, myndighetsutövning, tillväxt. Vem vet, kanske kommer man prata om Dalslandsmodellen i framtiden”, avslutar Jeanette Lindh Svanqvist.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.