NYHET7 november 2022

Regelbördan allt tyngre för företagen

Restaurangen Joe Farellis i Göteborg hade redan monterat ned sin uteservering när beslut om förlängning av tillstånd kom. ”Nu blir det istället stor skillnad mellan de som har kvar uteserveringarna och de som redan monterat ner den, det påverkar ju konkurrensen”, säger Lars-Erik Morberg, ägare.

Foto: Canva & MostPhotos

Regelarbetet kostar enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv företagen minst 200 miljarder kronor varje år. Trots problematiken ses utvecklingen stå till eller till och med gå bakåt då 47% av företagen i Västra Götaland anser att inget hänt de senaste två åren och 44% menar att det blivit krångligare (Företagarpanelen Q3). På kommunal nivå önskar företagare dialog och hjälp.

Bengt Linde, VD på Götaplatsgruppen, som driver fem restauranger i Göteborg, menar att det finns ett glapp mellan beslutsfattarna och näringslivet när det kommer till regelbörda.

- Det måste bli lättare att föra en dialog som gynnar både näringslivet och kommunen. I dagsläget innebär en regel ofta en låsning av en annan, vilket gör att vi inte kan arbeta runt det. Det får konsekvenser som till exempel påverkar planering av personal.

När dialog saknas och företagare saknar hjälp i komplicerade regelverk och långsamma tillståndsprocesser riskerar det att bromsa upp verksamheternas utveckling. Bengt tar upp tillståndet för uteserveringar som ett exempel där det har blivit onödigt krångligt.

- Datumen för att senast montera ner uteserveringarna med sommartillstånd var 31 oktober. Vi ansökte tidigt om att förlänga möjligheten till uteservering men beslutet kom inte förens den 27 oktober.

- Det är för långsamt. Hur skulle vi kunnat montera ner en uteservering på 3 dagar, dessutom över en helg, om det hade blivit ett nej?

Lars-Erik Morberg
Foto: Joe Farellis

Glädjande för Bengt och många andra krögare beviljades Göteborgs krogar att få ha kvar sina uteserveringar, men för andra kom beslutet för sent. Lars-Erik Morberg som driver Joe Farellis på Avenyn hade redan monterat ner sin uteservering.

- Beslutet kom efter uppemot halva Avenyn redan monterat ner sina uteserveringen då man inte trodde att beslutet skulle gå genom. Nu blir det istället stor skillnad mellan de som har kvar uteserveringarna och de som redan monterat ner den, det påverkar ju konkurrensen.

Nu behövs en riktig förenkling av företagens regelbörda

Förenklingar och dialog är ett måste för att reglerna ska kunna hjälpa i stället för att stjälpa företagen. Men det är inte bara företagen som får bära kostnaden för regelbördan, även samhällsekonomin drabbas när företagen lägger tid och resurser på att hantera krångliga regler i stället för att utveckla verksamheten. Tillväxten riskerar att sjunka och arbetslösheten öka. Exemplet med uteserveringarna är bara ett av många som företagen måste hantera i sin dagliga verksamhet.

Skriven av: Christopher Schelander

RegelkrångelLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist