Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 april 2021

Restriktioner och tillsyn i Västra Götaland —
vad gäller?

Under ett dialogmöte fick våra medlemsföretagare möjlighet att ta del av, och ställa frågor kring, Länsstyrelsens senaste information om pandemilagen. Vilka restriktioner gäller, hur går tillsynen till, vilka ekonomiska stöd finns att ta del av och var kan du som företagare hitta rätt information? Här finner ni det viktigaste. 

Bild från Länsstyrelsens presentation. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas. Nya restriktioner träder i kraft löpande och Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att de efterlevs.

Från Länsstyrelsen medverkade bland annat Anders Danielsson, Landshövding och Maria Andersson, utvecklingsledare tvärgrupp pandemitillsyn. Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland, modererade mötet.  

Anders Danielsson, Landshövding Västra Götaland deltog på mötet.
Foto: Rudolf Antoni

Hur arbetar länsstyrelsen med tillsynsarbetet?

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter, likt kommuner och polisen, om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som sedan väljs ut för tillsyn. Skulle verksamheter inte genomföra de åtgärder som krävs har Länsstyrelsen verktyg att ta till. 

— Vi får besluta om förelägganden, förbud mot fortsatt verksamhet och vite om det behövs för att föreskrifter och beslut ska följas. Men, i första hand eftersträvar Länsstyrelsen att verksamheterna frivilligt ska rätta sig efter råd och uppmaningar från oss vid tillsyn, poängterar Maria Andersson, utvecklingsledare tvärgrupp pandemitillsyn på Länsstyrelsen.

Hittills har Länsstyrelsen genomfört strax över tusen tillsynsbesök, både på plats och på distans. Sammantaget kan det sägas att det är tydligt att företagen vill göra rätt och snabbt rättar till de eventuella brister som upptäcks.

— I drygt häften av besöken har vi inte funnit några brister hos verksamheterna och i den andra hälften ser vi att det kanske är något som saknas för att det ska vara helt uppfyllt. I nästan alla fall rättas dock detta till omgående. I princip direkt i anslutning till att vi är på ett besök eller har efterfrågat en rättelse, säger Maria Andersson.

Länsstyrelsen eftersträvar korta ledtider i ärenden och har satt cirka en vecka som riktlinje.

Vad gäller för din verksamhet? 

Under mötet gick presenterades de just nu aktuella föreskrifterna. Det poängterades dock att det nu sker snabba förändringar och att det därför är viktigt att hålla sig kontinuerligt uppdaterad. Då det börjar bli mycket att hålla reda på har man på Länsstyrelsens hemsida delat upp aktuell information, och frågor och svar, för olika typer av verksamheter.

Vill du ta del av hela presentationen, med mer information om både ekonomiska stöd och restriktionernas omfattning, finns den bifogad nedan.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist