Så får fler i Göteborgs utsatta förorter jobb

NYHET Publicerad

En av de stora utmaningarna för det svenska samhället är integrationen och där spelar det första jobbet, möjligheten att försörja sig själv, stor roll. Branschorganisationen för tjänsteföretag, Almega, har nu släppt en rapport över vilka yrken som är vanligast bland boende i Göteborgs utsatta områden och presenterar fem förslag för hur fler ska komma i arbete.

Patrick Joyce - Almega

Patrick Joyce - Chefsekonom på Almega

Sverige har näst högst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda i hela Europa och det tar längre tid för nyanlända flyktingar att få jobb i Sverige än i våra grannländer – åtta år innan hälften av flyktingarna har ett arbete, för kvinnorna tar det ännu längre tid.

I rapporten har Almega, tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB), tagit fram statistik som visar på vilka yrken som är vanligast bland de boende i Göteborgs särskilt utsatta områden där majoriteten av de boende är födda utomlands. Majoriteten av de yrken man fann i statistiken var jobb inom den privata tjänstesektorn, så som städyrken och restaurangyrken. Enligt Almega är det också inom denna bransch stor brist på arbetskraft och framförallt behövs det personal med kompetens.

Almega menar i rapporten att integrationspolitiken måste sätta större fokus på villkoren för de yrken och de företag som skapar jobb åt utrikes födda. Kunskap om vilka yrken som är dominerande bland personer i särskilt utsatta områden borde ligga till grund för vilka reformer som ska tas fram för att ännu fler ska kunna få ett jobb. För att dessutom kunna säkerställa den kompetensförsörjning som krävs för tjänstebranschen måste fler personer som bor i särskilt utsatta områden gå från ingångsjobb till yrken som kräver utbildning. Vidareutbildning och kompetensutveckling är således avgörande.

I rapporten har Almega tagit fram fem förslag för att fler ska få jobb i de särskilt utsatta områdena. Patrick Joyce, chefsekonom hos branchorganisationen berättar mer om ett av förslagen, kompetensavdraget.

— Kompetensavdraget är viktigt för att ge människor möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Exempelvis kan det vara en person som fått en anställning som städare som får möjlighet att utbilda sig till arbetsledare på arbetsplatsen.

Patrick Joyce beskriver vidare vad han ser som extra viktigt i kommande avtalsrörelse, för att fler ska kunna fortsätta komma i arbete.

— Vissa branscher anställer fler nyanlända än andra och städföretag, transportföretag och bemanningsföretag är extra bra på det. Jag tror därför det är extra viktigt att inte höja ingångslönerna i dessa branscher. Med högre ingångslöner kommer personer som inte ännu etablerat sig på arbetsmarknaden ha ännu svårare att hitta ett jobb.

I rapportens avslutande rader står det ”När det finns ett mångfacetterat och varierat näringsliv i regionen ökar sysselsättningen. Tjänstesektorn behöver tillverkningsindustrin samtidigt som det omvända är lika sant”. Och visst är det så – för med fler fabriker krävs fler städare och med fler industriarbetare behövs fler personer som lagar lunch. Man växer tillsammans och ju bättre företagsklimatet mår i helhet, desto fler har möjlighet att arbeta. Man måste bara få chansen.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

ALMEGAS FEM FÖRSLAG
 1. Bättre villkor för tjänstesektorn i Göteborg, att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks, bland annat med hjälp av HEM-avdrag på alla tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet, vilket ökar utbudet av lediga tjänster på arbetsmarknaden.
   
 2. Aktivering av arbetslösa i insatser som leder till jobb i bristyrken, att Arbetsförmedlingen ska satsa på nyanlända och att dubbelt så många arbetslösa ska aktiveras i de mest effektiva utbildnings- och matchningsinsatserna.
   
 3. Reformering av etableringen av nyanlända, Almega vill se förändring i Arbetsförmedlingens etableringsprogram med mer intensiva och flexibla insatser.
   
 4. Uppmuntra nyföretagande bland nyanlända, att nyanlända som varit företagare i sitt hemland i högre utsträckning ska ha möjlighet att starta företag i Sverige.
   
 5. Kompetensavdrag för att hjälpa fler från ingångsyrke till bristyrke. Syftet med detta är att investera i personalutbildning i bristyrken. Avdraget ska rikta sig till företag som är i behov av personal i bristyrken. Avdraget fungerar även som integrationsverktyg då nyanställningar kan kombineras med utbildningsinsatser som höjer individens yrkeskompetens.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor.