NYHET3 januari 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2022

Kommunalskatten är den enskilt största utgiften för västsvenska familjer och påverkar alla med en inkomst. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Västra Götaland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem som har låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.Foto: Most Photos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Inför 2022 så sänks skatten i 28 av landets kommuner medan fem höjer. Det gör att den genomsnittliga skattesatsen sjunker till 32,24 procent. 

I 45 av Västra Götalands 49 kommuner är skattesatserna högre än genomsnittet i landet. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Munkedal där kommuninvånarna betalar 34,86 kronor i skatt per hundralapp. Lägst är den i Partille där invånarna betalar 31,44.

Inför 2022 sänks skatten i Härryda, Svenljunga, Orust och Munkedal. Tvärtom väljer politikerna i Färgelanda att höja kommunalskatten, med 65 öre. 

Under de senaste fem åren har kommunalskatten höjts för kommuninvånarna i 12 av Västra Götalands kommuner; Mölndal, Skara, Mark, Öckerö, Vårgårda, Skövde, Töreboda, Falköping, Grästorp, Götene, Färgelanda och Trollhättan. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som i förlängningen kräver betydligt mer politiskt hantverk och ledarskap, menar Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland. 

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem som har låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

- För näringslivet är det viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. En låg kommunalskatt gör också kommunen mer attraktiv för inflyttare, vilket är viktigt för företagens kompetensförsörjning. Därför har nivån på kommunalskatten en stark påverkan på det lokala företagsklimatet, konstaterar Rudolf Antoni. 

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

- Ska vi klara av framtida utmaningar behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Att ständigt utveckla verksamheten och lära av de kommuner som lyckas leverera en hög kvalitet till låga kostnader är nödvändigt. Det är också en betydligt mer långsiktig strategi än att höja skatten för kommuninvånarna, avslutar Rudolf Antoni.

Nedan finner du en lista över Västra Götalands 49 kommuner, där den totala kommunala skattesatsen under de senaste 5 åren redovisas (kommunal skattesats och regionskattesats).

Skattesatser Västra Götaland 2018-2022
Skattesatser Västra Götaland
Skriven avAnton Bichler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist