Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Samarbete som succérecept i Partille

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Att ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är av nytta för alla inblandade parter är ingen hemlighet. Partille kommun är så pass framgångsrik att man placerar sig på sjunde plats i landet. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? – Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Partille Gymnasium är ett positivt exempel på en skola som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv och I höstas fick skolan Göteborgsregionens (GR) pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Partille Gymnasium har i flera år arbetat med visionen att vara ”En skola på riktigt” och alla program har en tydlig branschkoppling för att framtidsrusta skolans elever och göra utbildningen så verklighetsförankrad som möjligt. Svenskt Näringslivs regionkontor i Göteborg har träffat skolans rektor, Susanne Krook, och skolledare, Sofie Andrésen, för att få en inblick i hur gymnasiet arbetar aktivt med att förbereda eleverna på den eftergymnasiala tiden.

– Vi ser att en skola på riktigt, där vi framtidsrustar alla elever, är oerhört motivationshöjande. Näringslivet är en av våra viktigaste samarbetspartners för att eleverna själva ska kunna skapa sina egna nätverk, vilket också skapar en likvärdig skola där alla elever har samma möjlighet att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller föräldrars nätverk, säger Susanne Krook.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har Partille Gymnasium idag ett brett kontaktnät med starka förebilder och profiler från näringslivet. Skolledaren Sofie Andrésen berättar att såväl nationella som individuella program inklusive språkintroduktion arbetar med Ung företagsamhet. Skolans byggprogram har ett samarbete med Östhjälpen, där elever arbetar tillsammans med skolans vänort i Rumänien och med lokala företag med olika projekt. De elever som läser estetprogrammet/musik får alla varsin mentor från arbetslivet under hela gymnasietiden.

Susanne Krook och Sofie Andrésen berättar vidare att en viktig anledning varför alla gymnasieprogram har en tydlig koppling till arbetslivet är tack vare att skolpersonalen har deltagit i många olika nätverk för att hitta långsiktiga och starka samarbeten med det lokala näringslivet. Under årens lopp har Partille Gymnasium provat sig fram. En del samverkansaktiviteter finns kvar och vissa aktiviteter har tagits bort, men resultatet av skolans arbete har fått positiva konsekvenser.

– Våra elever förbättrar ständigt sina studieresultat och genom att arbeta motivationshöjande är den största skillnaden att vi fått ansvarsfulla elever. På skolan hjälper vi eleverna att tänka på sitt eget varumärke, skapa egna nätverk och fundera kring hur man vill att andra människor ska uppfatta en genom att vara en god förebild. Under skolans Öppet hus den 18 januari deltog fler än 40 av våra elever, och vi är så stolta över dem, säger Susanne Krook och ler.

Partille Gymnasium har också strukturerat skolans arbetslivs- och näringslivskopplingar när det gäller praktik och studiebesök vid olika arbetsplatser och företag. Utöver detta har skolans yrkeslärare en tydlig fot i branschen och lärarnas engagemang har bidragit till ett nära samarbete med kommunens förenings- och näringsliv.

– En av skolans lärare har under en längre tid ansökt om bidrag via Erasmus+ för att våra lärare ska kunna åka på studieresor till andra skolor runt om i Europa. Detta har resulterat i 28 studieresor där lärare får besöka andra skolor för att utbyta kunskap, få inspiration och insikt i vad vi behöver bli bättre på som skola. De resor som hittills har genomförs har varit väldigt motivationshöjande för de arbetslag som varit iväg. Ett arbetslag åkte till Barcelona för en studieresa om digitalisering, och arbetslaget för Språkintroduktion reste till Tyskland för att diskutera integrering av nyanlända och yrkesutbildningar. Under resan fick lärarna bekräftelse på att de gör ett bra jobb – vår skola hade bland annat kommit mycket längre i arbetet med nyanlända och yrkesutbildningar. Att få bekräftelse på att vi gör ett bra jobb är också viktigt för motivationen för att fortsätta arbeta framåt, säger Susanne Krook.

För närvarande har Partille Gymnasium flera nya initiativ på gång.

– Under skolans Öppet Hus testade vi för första gången att samarbeta med näringslivet genom att vi bjöd in fordonsbranschen och företaget Mechanum för att visa upp ett av många yrken som finns inom vår kommun. Mechanum fanns på plats för att berätta mer om yrket som servicetekniker. I framtiden vill vi gärna fortsätta med att inkludera fler branscher för att visa upp olika yrken. Vi har alla ett samhällsansvar för den framtida kompetensförsörjningen, säger Sofie Andrésen.

För de högskoleförberedande gymnasieprogrammen har gymnasiet påbörjat ett fadderskaps-projekt med målet att alla elever som går Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ska få en fadder från arbetslivet under årskurs ett. Projektet börjar först i en mindre skala. I nuläget har åtta elever fått varsin fadder och alla elever kommer ha minst tre träffar med sina faddrar fram tills sommaren. Fokus för fadderskapet kan variera från elev till elev, men generellt ska eleverna få hjälp med frågor som rör arbetslivet och olika branscher.

– När man är 16 år känner man oftast bara till några få yrken. Vi vill att eleverna ska vara nyfikna på framtiden. Genom karriärssamtal med personer från arbetslivet kan eleven få hjälp att hitta en väg för att nå sina mål. Många elever har en tydlig målbild men vägen dit är ofta okänd, säger Susanne Krook.

För Partille Gymnasium är till sist frågan om varför skolor ska fokusera på att minska avståndet mellan skola och näringsliv enkel att besvara.

– Det är inte en fråga om att ha tid. Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Samarbete som succérecept i Partille

SAMVERKAN Ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är ett framgångsrecept i Partille kommun. Och det är så framgångsrikt att kommunen vunnit pris för sin samverkan. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? "Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet", säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.
NYHET Publicerad:

Internationell konkurrens, kompetensbrist och digitalisering

RAPPORT Under det senaste decenniet har en digitaliseringsvåg svept över Sverige som ökat behovet av IT-kompetens hos både myndigheter och företag. I Västra Götaland konkurrerar numer industrin och telekombranschen om samma spetskompetens och företagens efterfrågan överskrider arbetskraftsutbudet. Men, vad för kompetens är det som regionen har underskott på, hur omfattande är bristen och hur kan den lösas?
NYHET Publicerad:

Vem vet bäst vad företagaren behöver?

FREDAGSKRÖNIKA Den som vill förändra och förbättra – måste också ha förståelse. Sällan blir det så tydligt som i arbetet med lokalt företagsklimat. När politiker inte förstår företagens vardag eller när företagen inte förstår hur det offentliga fungerar, finns heller inga förutsättningar att nå samsyn och förbättring.
NYHET Publicerad:

Stormöte om lokalt företagsklimat i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna och regionen ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner. Det var syftet när Business Region Göteborg, i samarbete med bland annat Svenskt Näringsliv, arrangerade ett stormöte på Lindholmen Science Park. Tillsammans med närmare tvåhundra deltagare från näringslivet och staden diskuterades det nya näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stad. Målsättningen är 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035.
NYHET Publicerad:

Levande landsbygd – sliten valslogan eller reell målsättning?

FREDAGSKRÖNIKA Hur står det egentligen till med svensk landsbygd? Finns det förutsättningar för att idag bedriva effektiva, lönsamma och hållbara företag på landsbygden? 
NYHET Publicerad:

109 företagsbesök på 109 dagar – för företagsklimatets skull

FÖRETAGSKLIMAT För att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Borås väljer nu staden att göra en storsatsning på dialogen med kommunens företag. Fram tills april månad ska representanter från kommunen göra hela 109 företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Ett bra val för framtiden

FREDAGSKRÖNIKA Nu är det dags för Västra Götalands niondeklassare att välja gymnasieprogram. En vanlig myt är att man ska välja ett högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar öppna men valfriheten är minst lika stor vid ett yrkesprogram.
NYHET Publicerad:

Vet du verkligen hur mycket du betalar i skatt?

FREDAGSKRÖNIKA Om någon vecka trillar lönen in på kontot och som vanligt dras drygt 30 procent i skatt. Eller? Har du verkligen koll på hur mycket du betalar i skatt? Och hur stor kostnaden för din lön är för din arbetsgivare? Då är du en av få.
NYHET Publicerad:

Här höjs skatten i Västra Götaland – så mycket får du betala där du bor

SKATT Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den enskilt största utgiften för svenska familjer. 2020 fortsätter den genomsnittliga kommunalskatten att öka och med ökande behov i välfärden spås skattesatsen öka ytterligare i framtiden, vilket får stor påverkan på det lokala företagsklimatet. Här är hela listan som visar hur skatten förändras i din kommun.
NYHET Publicerad:

Ett händelserikt år och en företagsam framtid

KRÖNIKA Julen står för dörren och det är dags att runda av året 2019. Det har varit ett händelserikt år för oss på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, inte minst för min egen del. I augusti tog jag över rodret som regionchef och kom in i en verksamhet med full fart framåt och många saker på gång.
NYHET Publicerad:

En västsvensk gasell som springer snabbast i branschen

GASELLFÖRETAG Plint är branschledande och arbetar med flera stora företag. Främst satsar de på streamingtjänster och arbetar exempelvis med Netflix och Amazon. Nu är de utsedda till ett av Västra Götalands gasellföretag 2019.
NYHET Publicerad:

Där integration och kompetensutveckling går hand i hand

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kristina Christofferson, Hotelldirektör på Nääs Fabriker Hotell och Restaurang hade flertalet nyanlända som arbetade i restaurangen och på hotellet under hösten 2018. Kristina ville göra mer och såg också stor utvecklingspotential hos sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

Klimatet - en fråga om konkurrenskraft

FREDAGSKRÖNIKA Sverige behöver aktivt arbeta för ett gott näringslivsklimat och en stark konkurrenskraft. Med starka och framgångsrika svenska företag ökar vår möjlighet att uppnå klimatmålen väsentligt.
NYHET Publicerad:

Arena Arbetsliv – samverkan mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Öckerö kommun, en ö-kommun strax utanför Göteborg med cirka 12 000 invånare, har länge arbetat aktivt med att öka samverkan mellan kommun, skola och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

En något annorlunda julkalender

FREDAGSKRÖNIKA Snart är mörka november till ända. Framför oss har vi en lite ljusare tid fylld med adventsmys, adventskalendrar och julbestyr. Vad passar då bättre än en kalender fylld med riktigt bra tips inför jul? Vår kalender är dock en något annorlunda sådan. Med start den 1 december ger vi er våra 24 bästa tips för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Så får fler i Göteborgs utsatta förorter jobb

Branschorganisationen för tjänsteföretag, Almega, har släppt en rapport över vilka yrken som är vanligast bland boende i Göteborgs utsatta områden och presenterar fem förslag för hur fler ska komma i arbete.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för morgondagens beslutsfattare

FREDAGSKRÖNIKA Att unga engagerar sig i samhällsutvecklingen är av stor vikt. Dels för deras personliga utveckling men framförallt för att det är en viktig demokratisk byggsten för ett bättre framtida samhälle.