Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Samarbete som succérecept i Partille

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Att ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är av nytta för alla inblandade parter är ingen hemlighet. Partille kommun är så pass framgångsrik att man placerar sig på sjunde plats i landet. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? – Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Partille Gymnasium är ett positivt exempel på en skola som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv och I höstas fick skolan Göteborgsregionens (GR) pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Partille Gymnasium har i flera år arbetat med visionen att vara ”En skola på riktigt” och alla program har en tydlig branschkoppling för att framtidsrusta skolans elever och göra utbildningen så verklighetsförankrad som möjligt. Svenskt Näringslivs regionkontor i Göteborg har träffat skolans rektor, Susanne Krook, och skolledare, Sofie Andrésen, för att få en inblick i hur gymnasiet arbetar aktivt med att förbereda eleverna på den eftergymnasiala tiden.

– Vi ser att en skola på riktigt, där vi framtidsrustar alla elever, är oerhört motivationshöjande. Näringslivet är en av våra viktigaste samarbetspartners för att eleverna själva ska kunna skapa sina egna nätverk, vilket också skapar en likvärdig skola där alla elever har samma möjlighet att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller föräldrars nätverk, säger Susanne Krook.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har Partille Gymnasium idag ett brett kontaktnät med starka förebilder och profiler från näringslivet. Skolledaren Sofie Andrésen berättar att såväl nationella som individuella program inklusive språkintroduktion arbetar med Ung företagsamhet. Skolans byggprogram har ett samarbete med Östhjälpen, där elever arbetar tillsammans med skolans vänort i Rumänien och med lokala företag med olika projekt. De elever som läser estetprogrammet/musik får alla varsin mentor från arbetslivet under hela gymnasietiden.

Susanne Krook och Sofie Andrésen berättar vidare att en viktig anledning varför alla gymnasieprogram har en tydlig koppling till arbetslivet är tack vare att skolpersonalen har deltagit i många olika nätverk för att hitta långsiktiga och starka samarbeten med det lokala näringslivet. Under årens lopp har Partille Gymnasium provat sig fram. En del samverkansaktiviteter finns kvar och vissa aktiviteter har tagits bort, men resultatet av skolans arbete har fått positiva konsekvenser.

– Våra elever förbättrar ständigt sina studieresultat och genom att arbeta motivationshöjande är den största skillnaden att vi fått ansvarsfulla elever. På skolan hjälper vi eleverna att tänka på sitt eget varumärke, skapa egna nätverk och fundera kring hur man vill att andra människor ska uppfatta en genom att vara en god förebild. Under skolans Öppet hus den 18 januari deltog fler än 40 av våra elever, och vi är så stolta över dem, säger Susanne Krook och ler.

Partille Gymnasium har också strukturerat skolans arbetslivs- och näringslivskopplingar när det gäller praktik och studiebesök vid olika arbetsplatser och företag. Utöver detta har skolans yrkeslärare en tydlig fot i branschen och lärarnas engagemang har bidragit till ett nära samarbete med kommunens förenings- och näringsliv.

– En av skolans lärare har under en längre tid ansökt om bidrag via Erasmus+ för att våra lärare ska kunna åka på studieresor till andra skolor runt om i Europa. Detta har resulterat i 28 studieresor där lärare får besöka andra skolor för att utbyta kunskap, få inspiration och insikt i vad vi behöver bli bättre på som skola. De resor som hittills har genomförs har varit väldigt motivationshöjande för de arbetslag som varit iväg. Ett arbetslag åkte till Barcelona för en studieresa om digitalisering, och arbetslaget för Språkintroduktion reste till Tyskland för att diskutera integrering av nyanlända och yrkesutbildningar. Under resan fick lärarna bekräftelse på att de gör ett bra jobb – vår skola hade bland annat kommit mycket längre i arbetet med nyanlända och yrkesutbildningar. Att få bekräftelse på att vi gör ett bra jobb är också viktigt för motivationen för att fortsätta arbeta framåt, säger Susanne Krook.

För närvarande har Partille Gymnasium flera nya initiativ på gång.

– Under skolans Öppet Hus testade vi för första gången att samarbeta med näringslivet genom att vi bjöd in fordonsbranschen och företaget Mechanum för att visa upp ett av många yrken som finns inom vår kommun. Mechanum fanns på plats för att berätta mer om yrket som servicetekniker. I framtiden vill vi gärna fortsätta med att inkludera fler branscher för att visa upp olika yrken. Vi har alla ett samhällsansvar för den framtida kompetensförsörjningen, säger Sofie Andrésen.

För de högskoleförberedande gymnasieprogrammen har gymnasiet påbörjat ett fadderskaps-projekt med målet att alla elever som går Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ska få en fadder från arbetslivet under årskurs ett. Projektet börjar först i en mindre skala. I nuläget har åtta elever fått varsin fadder och alla elever kommer ha minst tre träffar med sina faddrar fram tills sommaren. Fokus för fadderskapet kan variera från elev till elev, men generellt ska eleverna få hjälp med frågor som rör arbetslivet och olika branscher.

– När man är 16 år känner man oftast bara till några få yrken. Vi vill att eleverna ska vara nyfikna på framtiden. Genom karriärssamtal med personer från arbetslivet kan eleven få hjälp att hitta en väg för att nå sina mål. Många elever har en tydlig målbild men vägen dit är ofta okänd, säger Susanne Krook.

För Partille Gymnasium är till sist frågan om varför skolor ska fokusera på att minska avståndet mellan skola och näringsliv enkel att besvara.

– Det är inte en fråga om att ha tid. Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.