NYHET28 mars 2017

Starka reaktioner i Västra Götaland angående 3:12-reglerna

Sedan regeringen tillsatte en utredning i november 2016 för att se över entreprenörskatten, de s.k. 3:12-reglerna, har förslaget mött starka reaktioner bland företagare i Västra Götaland. Förslaget ger sämre förutsättningar för företagande, hämmar nyföretagande, ger färre investeringar och lägre sysselsättning. Enligt Svenskt Näringslivs skatteexpert, Johan Fall, bör beskattningen istället utformas så företagande och risktagande främjas, inte begränsas.

Entreprenörskatten (SOU (2016:75)), 3:12- reglerna, är ett komplext regelsystem som infördes för att hantera spänningar vid beskattning mellan inkomst av tjänst och på företagande. Enligt utredningsförslaget ändras och försämras bland annat reglerna för hur man kan ta ut aktieutdelning, utdelningsskatten höjs och ägare måste ta ut högre lön. Detta slår hårt mot aktiva ägare i fåmansföretag. Förslaget beräknas beröra 400 000 delägare i 300 000 företag med närmare 800 000 anställda. Förslaget beräknas öka beskattningen med närmare 4,9 miljarder kr, något Svenskt Näringslivs Skatteexpert, Johan Fall, ställer sig kritiskt till.

- Det är inte säkert att dessa skatteintäkter når stadskassan i slutändan. Genom att straffa företagen ökar riskerna för företag att flytta sin verksamhet utomlands. Det innebär mindre investeringar och svartjobben ökar. Detta i sin tur leder till mindre skatteintäkter, säger Svenskt Näringsliv skatteexpert, Johan Fall.

Idag ligger utdelningsprocenten på 20 procent. Utredningsförslaget innebär en förhöjd procentsats med 5 procentenheter. Trots att förändringen inte är stor i procentenheter, men i procentuella termer är konsekvenserna omfattande och har allvarliga effekter för svenska företag. Förslaget innebär även en försämring gällande det förhöjda lönekravet.

- Mer än varannan företagare kommer inte klara det lönekrav som utredningen föreslår, det kommer även motverka drivkraften att ta risken att anställa, säger Johan Fall.

Sammantaget drabbar förslagen svenska företag där möjligheterna för jobb och tillväxt föreligger. Skatteexperten Johan fall menar att man istället bör satsa på att förbättra regelverket.

Vi bör satsa på att främja investeringar, entreprenörskap och företagande. Det är då vi skapar jobb och tillväxt. Inte begränsa företagen från att växa och verka, säger Johan Fall.

Förslaget har mött starka reaktioner från företagare i Västra Götaland. EA Åkeri AB i Skara är ett av många företag som lämnat in ett remissyttrande i hopp om att förslaget ska avslås. Förslaget skulle innebära en kraftigt ökad osäkerhet i bolaget, enligt Stefan Nyman.

- I vår bransch är lönesummorna stora, men också investeringarna och marginalen blir därför inte så stor. Möjligheten att kunna spara löneunderlag för framtiden, vid eventuell större vinst eller avyttring av hela eller delar av företaget är en viktig drivkraft. Vi säger därför nej till förslaget att begränsa möjligheterna att använda löneunderlaget, säger Stefan Nyman.

Sverige är i dag i behov av investeringar och nya arbetstillfällen. Majoriteten av nya jobb skapas i dag i små och växande företag. Antalet individer som står utanför arbetsmarknaden är stort och en del multinationella företag har under senare tid flyttat verksamheter från Sverige. För att möta dessa utmaningar måste det fortsätta vara attraktivt att starta, utveckla och driva företag. Inte skapa förändringar som hämmar företagens möjligheter att växa och verka.

Remissbehandlingen avslutades den 10 februari. Nu kommer Finansdepartementet att bereda frågan vidare. Vad som händer med förslaget återstår att se.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist