LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

Stigande optimism men stark kritik mot långsamma myndigheter

Optimismen stiger bland företagen i Västra Götaland; men konjunkturen mätt som sysselsättning, investeringar och produktion i näringslivet är fortsatt mycket låg. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning ”Företagarpanelen” med svar från 745 västsvenska företag. 

Nya siffror visar på en stigande optimism bland företagen i Västra Götaland. En optimism som dock kräver en fungerande vaccinationsplan och snabbare hantering av krisstöd. Foto: JURGITA_ZUK

Drygt hälften av företagen i Västra Götaland kämpar fortsatt med en vikande försäljning i spåren av coronakrisen. 45 procent av företagen i Västra Götaland anger nu att de har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för ett halvår sedan. Detta trots att konjunkturläget redan då var på låga nivåer. För 31 procent av företagen är läget oförändrat medan 23 procent istället kunnat ökat sin produktion och försäljning.   


När det gäller såväl investeringar som antalet anställda har de allra flesta västsvenska företag dragit i handbromsen. En stor andel har nu fått sänka investeringstakten och göra sig av med personal jämfört med för ett halvår sedan.  


— Det står klart att krisen för företagen är långt ifrån över, även om det fortsatt finns stora skillnader mellan branscher. Undersökningen visar att läget för företag inom hotell, restaurang och upplevelser fortfarande är kritiskt. Samtidigt rullar stora delar av exempelvis industrin på ganska bra, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

Optimismen stiger bland företagen 

Trots konjunkturläget så ökar företagens optimism inför framtiden, jämfört med motsvarande undersökning för det fjärde kvartalet 2020. Prognoserna för försäljning, produktion, investeringar och anställningsplaner det kommande halvåret ser nu betydligt ljusare ut. Bland Västra Götalands företag tror 5 av 10 på en ökad försäljning, 4 av 10 på ökade investeringar och nästan 3 av 10 på fler anställda om sex månader.  


— Den ökade framtidstron och optimismen bygger sannolikt på att vaccinationsprogrammet håller vad som är lovat och att restriktionerna då successivt kan lyftas. Därför är det extremt viktigt, även för näringslivet och arbetstillfällen, att Sverige inte halkar efter på detta område, konstaterar Rudolf Antoni.  


— För att framtidsoptimismen också ska kunna omvandlas till verklighet är hanteringen av de olika nationella krisstöd som företag kunnat söka helt avgörande. Här får vi fortsatt många frustrerade signaler från våra medlemsföretag, konstaterar Rudolf. 

Kritik mot myndigheternas hantering av krisåtgärder 

I undersökningen riktar företagen i Västra Götaland stark kritik mot hanteringen av krisstöden som olika myndigheter har ansvar för. Av de som ansökt om krisstöd är drygt 4 av 10 missnöjda med både utformningen av ansökningsprocessen och tid till utbetalning. Vilket fortsatt får stora konsekvenser för många företag. 

Pengar måste ut nu om de ska kunna rädda de västsvenska jobb och företag som fortsatt står på spel


— Många företag är nöjda med krisstödens ersättningsnivåer. De medel som betalats ut har varit helt avgörande. Men, det går på tok för långsamt från ansökan till utbetalning och är för krångligt. Pengar måste ut nu om de ska få någon effekt och kunna rädda de västsvenska jobb och företag som fortsatt står på spel, avslutar Rudolf Antoni.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 745 företag (43% svarsfrekvens) på undersökningen för det första kvartalet 2021, under perioden 19 januari till 5 februari.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist