NYHET25 oktober 2021

Stora skillnader i självförsörjning bland kommunerna i Västra Götalands län   

Det finns stora skillnader mellan Västra Götalands kommuner när det gäller hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjer sig på eget arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. 

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år), varav 221 435 i Västra Götaland, inte är självförsörjande. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. Foto: Most photos

Högst självförsörjningsgrad i Västra Götalands län har Härryda kommun, där 82,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder är självförsörjande. Kommunen ligger därmed högre än riksgenomsnittet på 75,1 procent. Lägst självförsörjning i Västra Götalands län har Strömstads kommun med 66,3 procent. Även kommuner som Åmål, Gullspång, Mellerud, Bengtsfors, Töreboda, Trollhättan och Göteborg ligger under riksgenomsnittet.

- Med ett bra lokalt företagsklimat och goda förutsättningar för näringslivet, skulle våra företag kunna anställa fler. Och om vi får fler att gå från bidragsberoende till självförsörjning skulle det frigöra resurser som kommunerna skulle kunna satsa på till exempel barnomsorgen, skolan och äldrevården, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år), varav 221 435 i Västra Götaland, inte är självförsörjande. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. 

- Det är oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. Det bidrar till både självkänsla och delaktighet i samhället för individen. Men dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet, så för att få fler i arbete behövs både en arbetslinje och en företagslinje. Det måste löna sig både att arbeta och att anställa, helt enkelt, menar Rudolf Antoni.

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). 

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap 

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist