NYHET9 januari 2017

Ta chansen att påverka företagsklimatet i Västra Götalands län

Under årets första dagar går Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut till 11 800 företagare i Västra Götalands län. Är du en av dem? Missa inte att delta i Sveriges största företagarundersökning och ge din bild av hur det är att driva företag i din kommun.

-När Svenskt Näringsliv för 20 år sedan började mäta det lokala företagsklimatet var det långt ifrån alla kommuner som arbetade med lokala näringslivsfrågor. I dag är undersökningen en naturlig del av kommunernas strategiska arbete med att skapa bättre villkor för företagen. Just därför vill vi uppmana de 11 800 företag i Västra Götalands län som får enkäten att lägga några minuter av sin tid på att svara, antingen via dator eller post, säger Pontus Lindström, Svenskt Näringslivs expert på företagsklimat.

Trots att mycket har hänt sedan mätningen startade är enkätens frågeområden lika aktuella i dag. Beroende på var i landet man driver sitt företag gäller olika nivåer på avgifter och handläggningstider, olika attityder till företagande och olika svårigheter att rekrytera.

-Syftet med Svenskt Näringslivs undersökning är att belysa dessa skillnader, lyfta fram goda exempel och skapa ett diskussionsunderlag i mötet mellan företagen och kommunen. En kommun som tagit dessa frågor på allvar i Västra Götalands län är Bollebygds kommun, säger Elisabeth Sandberg, Svenskt Näringslivs regionchef i Västra Götalands län. Där har kommunen bland annat ett tydligt kommunicerat mål, som är en av nyckelfaktorerna i arbetet för att förbättra företagsklimatet och skapar därmed tydlighet både i den egna organisationen och mot företagen i kommunen.

I de flesta kommuner utgörs urvalet av 200-400 företag. I årets undersökning får även 2 100 kommunpolitiker i Västra Götalands län möjlighet att svara på enkäten.

-Utifrån politikersvaren kan vi se om företagen och politikerna har en samstämmig bild av vilka utmaningar och förbättringsområden som finns i kommunen. Det är sällan positivt om företagare och politiker har vitt skilda uppfattningar om vad kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet, säger Pontus Lindström.

Totalt i Sverige kommer 71 000 företag och 13 000 kommunpolitiker få årets enkät om företagsklimatet. I den senaste undersökningen var det endast 27 av 290 kommuner som kom upp i ett genomsnittligt betyg på Bra på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.

-De goda exemplen måste bli ännu fler. Alla kommuner har olika förutsättningar men som kommun bör man göra vad man kan för att ge de lokala företagen bästa möjliga villkor att kunna växa och anställa. Vi har helt enkelt inte råd med att några kommuner jobbar sämre än grannkommunen med de här frågorna, säger Elisabeth Sandberg, Svenskt Näringslivs regionchef i Västra Götalands län. Om man får ett lägre betyg än liknande kommuner, eller om företagens betyg följer en negativ trend under flera år, tycker jag att man som kommunpolitiker bör ta sig en funderare kring vad det beror på.

Den 22 maj publiceras undersökningens resultat på www.foretagsklimat.se. I höst släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankinglistan.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist